Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete * 

az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a fenntartásában működő óvodák működési körzetének meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) *  A Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák illetve tagóvodák működési körzetének leírását e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) *  A Csillagszem Óvodában német kisebbségi óvodai ellátást biztosító óvodai csoport(ok) működési (felvételi) körzete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe.

2. § (1) E rendelet 2001. november 1. napján lép hatályba.

(2) *  Az óvodai körzethatárok 2010. évi módosulása folytán az adott óvoda korábbi működési (felvételi) körzetéhez tartozóként a 2009/2010. nevelési évben vagy azt megelőzően már felvett, óvodai ellátásban részesülő gyermek testvére a felvétel során az óvoda működési (felvételi) körzetében élő gyermekkel azonos elbírálás alá esik a 2010/2011., a 2011/2012. és a 2012/2013. nevelési évben.

Budapest, 2001. október 18.

Dr. Nagy István s.k. Devánszkiné dr. Molnár Katalin s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésre kerül:

Budapest, 2001. október 30.

Dr. Nagy István
jegyző

1. melléklet az 56/2001. (X. 30.) számú önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére