Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 15/2004. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzetéről szóló, többször módosított 56/2001. (X. 30.) számú rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló, többször módosított 56/2001. (X. 30.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja annak érdekében, hogy a kerület valamennyi óvodáskorú gyermekének ellátását szabályozott keretek között biztosítsuk:

1. § (1) A R. mellékletében az óvodai működési körzet leírása a Hófehérke Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Helikopter út 68-80. számig terjedő szakasza, a Légcsavar köz, a Kutassy Ágoston utca, a Csillagmotor köz, a Risztics János utca, a Magyar szárnyak utca 21-31. számig terjedő szakasza, és a Horváth Ernő utca által határolt terület.”

(2) A R. mellékletében az óvodai működési körzet leírása az Összefogás Óvoda vonatkozásában az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Helikopter út 34-66. számig terjedő szakasza, a Takács Sándor utca, a Siklórepülő köz, a Zsemlye Elemér utca, a Magyar szárnyak utca 11-19. számig terjedő szakasza, a Dedics Ferenc utca, a Gyémántkoszorú köz, és a Minár Gyula utca által határolt terület.”

(3) A R. mellékletének az óvodai működési körzet leírása a Kép-Szilárd Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A Helikopter út 44-52. számig terjedő szakasza, a Monoplán köz, a Kvasz András utca, a Magyar szárnyak utca 1-9. számig terjedő szakasza és a Svachulay Sándor utca által határolt terület.”

2. § Az R. mellékletében a „Tanár Utcai Napköziotthonos Óvoda” szövegrész hatályát veszti s helyébe „Mézeskalács Óvoda” szövegrész lép.

3. § E rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba

Budapest, 2004. február 19.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

E rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2004. február 25. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//