Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 33/2005. (VIII. 31.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 43/2003. (IX. 1.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az önkormányzati képviselők költségtérítéséről, tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 43/2003. (IX. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja az igazságosság elve érvényesítése céljából:

1. § A R. preambulumában az „Önkormányzatának Képviselő-testülete” szövegrész hatályát veszíti, s helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Önkormányzata”

2. § * 

3. § E rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. augusztus 25.

Dr. Nagy István s.k. Dr. Hoffmann Attila s.k.
jegyző polgármester

E rendelet kihirdetésre került:

Budapest, 2005. augusztus 31. napján.

Dr. Nagy István
jegyző


  Vissza az oldal tetejére