Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2009. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított közalapítványok további működéséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata által alapított közalapítványok további működésére vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el: * 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított közalapítványokra.

2. § * 

3. § Az Önkormányzat a Csekovszky Árpád Munkácsy-díjas keramikus, érdemes művész, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente díszpolgára eszmei és művészeti hagyatéka megőrzésével, gondozásával és a közönség számára hozzáférhetővé tételével, a XVII. kerület kulturális értékeinek gyarapításával valamint a XVII. kerület képző- és iparművészeti életének támogatásával kapcsolatos feladatait a jövőben is a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány közreműködésével kívánja ellátni.

4. § Az Önkormányzat a közművelődési, művészeti tevékenység támogatásával, a közösségi tér biztosításával, Bartók Béla zeneszerző életműve jelentős alkotóhelyéül szolgáló egykori lakóháza megóvásával mint az épített környezet védelmével kapcsolatos feladatait a jövőben is a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány közreműködésével kívánja ellátni.

5-6. § * 

7. § Az Önkormányzat a szociális ellátással, a Rákosmentén tartósan rossz körülmények között élő illetve átmenetileg súlyos megélhetési gondokkal küszködő emberek támogatásával kapcsolatos feladatait a jövőben is a Remény Közalapítvány közreműködésével kívánja ellátni.

8. § E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. december 17.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2009. december 21.

Dr. Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//