Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az önkormányzati fenntartású óvodák működési körzeteiről szóló 56/2001. (X. 30.) rendeletét (a továbbiakban: R.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A R. 1. §-ának szövege az „óvodák” szövegrészt követően kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„illetve tagóvodák”.

(2) A R. 1. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az 1. § szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A Csillagszem Óvodában német kisebbségi óvodai ellátást biztosító óvodai csoport(ok) működési (felvételi) körzete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területe.”

2. § A R. 2. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 2. § szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az óvodai körzethatárok 2010. évi módosulása folytán az adott óvoda korábbi működési (felvételi) körzetéhez tartozóként a 2009/2010. nevelési évben vagy azt megelőzően már felvett, óvodai ellátásban részesülő gyermek testvére a felvétel során az óvoda működési (felvételi) körzetében élő gyermekkel azonos elbírálás alá esik a 2010/2011., a 2011/2012. és a 2012/2013. nevelési évben.”

3. § A R. melléklete hatályát veszti, és helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § E rendelet 2010. április 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2010/2011. nevelési évre történő jelentkezések során kell alkalmazni.

Budapest, 2010. április 1.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2010. április 1.

Dr. Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2010. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//