Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 30.) számú önkormányzati rendelete

a „Tiszta udvar, rendes ház” illetve „A legszebb előkert” cím alapításáról és adományozásáról * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el * :

A „Tiszta udvar, rendes ház” illetve „A legszebb előkert” cím alapítása

1. § Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Rákosmente esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesztése céljából, a zöldfelületek bővítése, gondozása, a kertvárosi környezetben élő emberek motiválása, lakókörnyezetük ápoltabbá tétele érdekében „Tiszta udvar, rendes ház” és „A legszebb előkert” elnevezéssel elismerő címeket alapít.

2. § (1) Az elismerő címekre pályázhat illetve jelölhető XVII. kerületi lakóingatlan tulajdonosa vagy használója, illetve a lakóházak közös képviselője.

(2) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb tíz pályázó/jelölt nyerheti el.

(3) „A legszebb előkert” elismerő címet évente legfeljebb öt pályázó/jelölt nyerheti el.

3. § Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, az épület külső falára szerelhető tábla, amelynek előállításához szükséges költségeket az Önkormányzat minden évben az éves költségvetésében biztosítja.

Az adományozható címek

4. § A „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható annak a pályázónak illetve jelöltnek, akinek az adott évben az ingatlanán található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez.

5. § „A legszebb előkert” cím adományozható annak az előkerttel rendelkező lakóközösségnek, amelynek az ingatlanhoz tartozó előkertje az adott évben a legszebb látványt nyújtja a beültetett virágok, növények, továbbá a közterületi összkép vonatkozásában.

Eljárási szabályok

6. § A „Tiszta udvar, rendes ház” és „A legszebb előkert” cím elnyerésére a pályázatot a polgármester hirdeti meg az Önkormányzat hivatalos lapjában illetve Rákosmente Önkormányzatának honlapján. A pályázatot minden év március 31. napjáig írja ki a polgármester.

7. § *  A pályázatok/jelölések elbírálásában legalább 3 tagú szakmai munkacsoport (bírálóbizottság) segíti a polgármester munkáját. A szakmai munkacsoport tagjai: az érintett egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság egy tagja valamint a polgármester által felkért szakértő(k).

8. § A szakmai munkacsoport a vezetőjét maga választja meg, illetve ügyrendjét maga határozza meg.

9. § *  Az elismerő cím adományozásáról - helyszíni szemle után - a szakmai munkacsoport véleménye alapján a polgármester dönt minden év augusztus 10. napjáig.

Záró rendelkezés

10. § E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. január 26.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. január 30. napján.

dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére