Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás feltételeiről és eljárási rendjéről * 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 1. E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának illetékességi területére, a Képviselő-testület által elrendelt helyi népszavazásra terjed ki.

2. A népszavazás szempontjából Budapest Főváros XVII. kerület egy választókerületnek minősül.

2. § 1. Helyi népszavazás kezdeményezésére - az alábbi eltéréssel - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény III. Fejezetét (32. §-61. §) kell megfelelően alkalmazni.

2. Helyi népszavazást kezdeményezhet a település választópolgárainak 15% százaléka.

3. § *  1. A helyi népszavazási eljárásra a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény VI. Fejezete az irányadó.

4. § 1. E rendelet 2015. április 18. napján lép hatályba.

2. * 

Budapest, 2015. április 16.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. április 17. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//