Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 20.) számú önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteiről és az orvosi ügyeleti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén az ellátási kötelezettséggel működő felnőtt- és gyermek háziorvosi körzeteket, felnőtt- és gyermek fogorvosi körzeteket, a védőnői körzeteket, szabályozza az iskola-egészségügyi ellátást, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátást.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területére.

3. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 31 felnőtt háziorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 1-31. mellékletei tartalmazzák.

4. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 17 gyermek háziorvosi körzet és az iskola-egészségügyi tevékenység végzésére kijelölt nevelési-oktatási intézmény meghatározását jelen rendelet 32-48. mellékletei tartalmazzák.

5. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 8 felnőtt fogorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 49-56. mellékletei tartalmazzák.

6. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 6 gyermek fogorvosi körzet meghatározását jelen rendelet 57-62. mellékletei tartalmazzák.

7. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a 24 védőnői körzet meghatározását jelen rendelet 63-86. mellékletei tartalmazzák.

8. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén 8 körzetben látnak el iskolavédőnői és 17 körzetben iskolaorvosi feladatokat, mely együttesen biztosítja a XVII. kerület iskola-egészségügyi ellátását.

9. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi ügyeletet ellátó szolgáltatóról a 87. melléklet rendelkezik.

10. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a gyermek háziorvosi ügyeletet ellátó szolgáltatóról a 88. melléklet rendelkezik.

10/A. § *  Budapest Főváros XVII. kerülete fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából egy ellátási körzetnek minősül.

11. § (1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2017. április 20.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 20. napján.

Dr. Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

1-62. számú melléklet a 28/2021. (VIII. 26.) rendelethez * 

63. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

1. számú védőnői körzet

Bojtorján utca végig

Bartók Béla u.

Bökényföldi út

Cinkotai út (19) 17-től végig 22-től végig

Fack Károly tér

Ferihegyi út 11-37-ig+(45) 10-16-ig (46)

Forrásmajori u.

Gátfutó utca végig

Gózon Gyula 2-46-ig, 1-43-ig

Göndör utca végig

Gyöngytyúk utca végig

Heltai Gáspár utca végig

Heltai köz végig

Heltai tér végig

Hősök tere

I. utca végig

II. utca végig

III. utca végig

IV. utca végig

IX. utca végig

Jérce utca végig

Kecel utca végig

Kőtelek utca végig

Kristály utca végig

Liget sor végig

Liszt Ferenc utca végig

Lokátor u.

Lyka Károly utca végig

Mátka utca végig

Pásztó utca végig

Rétifarkas u.

Tarack utca végig

Teréz u.

V. utca végig

Vargha Gyula utca végig

VI. utca végig

Vidor u.

VII. utca végig

VIII. utca végig

X. utca végig

XI. utca végig

XII. utca végig

XIII. utca végig

XIV. utca végig

XIX. utca végig

XV. utca végig

XVI. utca végig

XVII. utca végig

XVIII. utca végig

XX. utca végig

64. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

2. számú védőnői körzet

Adorján u.

Almásháza u.

Bártfai 109-től végig és 126-tól végig+138525/15 hrsz

Delelő u. 35-től végig és 40-től végig

Derengő u.

Derült u.

Drégelypalánk u.

Ferihegyi út 1-(9) 7-ig 2-8-ig

Gózon Gyula 45-től végig 48-tól végig

Háromdobos u.

Hártya u.

Hektár u.

Hidasnémeti u. 43-tól végig 44-től végig

Ignácz 32-től végig és 35-től végig

Inda u. (45) 57-től-végig

Jászágó u.

Jászdózsa u.

Jászivány u.

Kálnok u 33-tól végig és 40-től végig

Kerektói u.

Kopolya u.

Laskó u.

Látóhegy u.

Magyarhida 27-től végig és 34-től végig

Muránykő u.

Nagyszékes u.

Naplás út 53-tól végig és 130-tól végig+138532/2 hrsz

Olaszliszka u.

Petri 31-től végig és 46-tól végig

Piski 31-től végig és 36-tól végig

Szilasliget u.

Szőlőfürt u.

Tarcsai út 46-54-ig

Tarcsai köz

Vendég u.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXIX.

XXV.

XXVI.

XXVII.

65. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

3. számú védőnői körzet

Abaliget 1-től-75-ig 2-től-76-ig

Alapkő u.

Algír 1-től-25-ig és 2-26-ig

Alsópetény u.

Ananász u.1-(29) 27-ig és 2-től-36-ig

Aranykút 1-től-53-ig és 2-től-44- ig

Ároktő u. 1-től-115-ig 2-től végig

Bártfai 1-től-69-ig és 2-től-88-ig

Bertóti u.

Besenyszög u.

Dallamos 1-től-75-ig, 2-74-ig.

Demjén u.

Diadal u.

Dormánd u.

Döntő u.

Érdem 1-től-35-ig és 2-től-28-ig

Ezüst 1-től-39-ig és 2-től 28-ig

Harsona u. 1-től-85-ig és 2-től-76-ig

Hencida u.

Igazság u.

Jászapáti u.

Juranics u. 1-től-25-ig és 2-től-28-ig

Kiskút u.

Magyarhida u.1-től-25-ig és 2-től-32-ig

Naplás u. 2-től-(68) 66-ig

Ősagárd u.

Rácsos u.

Részes u. 1-től-17-ig 2-től 16-ig

Robogó u.

Szent Imre herceg 1-55-ig folyamatos

Szikra u.

Terény u.

Tura u.

66. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

4. számú védőnői körzet

Abaliget 77-től végig 78-tól végig

Algír (27) 29-től végig 28-tól végig

Ananász 31-től és 38-tól végig

Aranykút 46-tól és 55-től végig

Ároktő 117-től végig

Bártfai 71-107-ig, 90-124-ig

Dallamos 77-től végig 76-tól végig

Delelő 1-től-33-ig és 2-től-38-ig

Egerbocs u.

Érdem 30-tól végig és 37-től végig

Eresz u.

Ezüst 30-tól végig és 41-től végig

Gőzös u.

Harsona u. 78-tól és 87-től végig

Hidasnémeti 1-41-ig 2-42-ig

Ignác 1-33-ig és 2-30-ig párosak

Inda (1-43) 37-43-ig csak

Jászkísér u.

Jászladány u.

Jásztelek u.

Juranics 27-től végig és 30-tól végig

Kálnok 1-től-31-ig és 2-től-38-ig

Martin köz

Martin u.

Nagy károshíd dűlő

Nagyréde u.

Naplás út 1-től-51-ig és 70-től (72)-128-ig

Nyárád u.

Petri u. 1-től-29-ig és 2-től-44-ig

Piski u. 1-től-29-ig és 2-től-34-ig

Részes 18-tól végig 19-től végig

Rétvége u.

Szent Imre herceg út 56-tól végig folyamatos

Tarcsai út 1-től végig, 2-44-ig

Tóalmás u.

Újszilvás u.

67. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

5. számú védőnői körzet

Battonya köz

Battonya utca

Bojt u.

Bördöce u.

Czeglédi M. u.

Csabagyöngye u. 57-től, 70-től

Csabamező u.

Csabavezér tér

Csapat köz

Csordakút u.

Dédes köz

Ebergény u.

Ecsedháza köz

Ecsedháza tér

Ecsedháza utca

Ede u.

Emlék u. 2-4-ig, 1-11-ig

Felsőrét dűlő út

Fűzkút u.

Gerecsehida u.

Gerencsér u.

Göcsej u.

Gömbvirág u. 57-től, 54-től

Gyeplős u.

Írás u.

Jó u.

Kaszinó köz

Kelecsény köz

Kendő u.

Kertalja u.

Korsó u.

Körömvirág u. 53-tól végig 54-től végig

Kürtös u.

Laffert u.

Lajosház köz

Lajosház u.

Méhecske u.

Nyitány u. 90-től, 81-től

Pallós u.

Páncél u.

Patak u.

Péceli u. 147-től végig, 186-tól végig

Pöröly u.

Pöszméte u.

Rákoscsaba u.

Rét köz

Rizskalász u.

Szabadhatár u.

Szántó Géza u.

Színes u.

Tanár u. 1-132-ig folyamatosan

Tubarózsa u. 46-tól, (47) 49-től

Vízforrás u.

Zrínyi u. 44-ig,49-ig

68. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

6. számú védőnői körzet

Agyagos u.

Anna u. 124-ig, 49-ig

Árpádházi-Szent Erzsébet park (Nagyszénás tér)

Baracska u.

Borsfa u.

Csabagyöngye köz

Csabagyöngye u. 55-ig, 68-ig

Derkovics tér

Dunaszeg u.

Enzsöl Ellák u.

Eszperantó u.

Füzesabony u.

Gázló köz

Gázló u.

Gömbvirág u. 53-ig, 52-ig

Kalmár u.

Kalmárvölgy u.

Keszeg u.

Kisvárda u. 99-ig, 108-ig

Körömvirág u.52-ig, 49-ig

Lemberg u.99-ig, 110-ig

Lövész u

Nagyszénás u.

Nápoly u. (101) 99-ig, 110-ig

Nyitány u. 88-ig, 79-ig

Nyuszt u.

Orchidea u.

Óvónő u.

Öntöző u.

Péceli u.145-ig, 184-ig

Pestvidék u

Prém u.

Rák u.

Szabadság sugárút 114-ig 127-ig

Szöcske u.

Tubarózsa u. 45-ig, 44-ig

Váltóőr u.

Vannay József u.

Várvíz u.

Vasútőr u.

Volán u.

Zamenhof u.

69. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

7. számú védőnői körzet

Alsódabas köz

Alsódabas u.

Bánréve u.

Buziási u.

Debercsény u. 1-25 , 2-26

Dettai u.

Edző u.

Emlék u. 6-végig, 13-végig

Enying u.

Földeák u.

Gombosi u.

Izbég u.

Kréta u.

Lantos u.

Lugas u.

Mező köz

Mezőcsát u.

Mezőhegyes u.

Mezőőr u.

Mezővár u.

Nemesbük u.

Nógrádkövesd u.

Pelikán u.

Peregi u.

Porzó u.

Rámás u.

Regélő u.

Rés u.

Rovátka u.

Sport tér

Szigetcsép u. 1-77, 2-72

Tálpatak u. 1-23, 2-18

Vági u.

Zimonyi u. 2-32-ig, 1-51-ig

Zrínyi u. 51-165, 46-136 (138)

70. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

8. számú védőnői körzet

Aranyhegy u.

Berky Lili u.

Czimra Gyula u.

Csepp u.

Erdőhegy u.

Forrási dűlő

Gyolcsrét

Hegyalatti u.

Irsa u.

Jamriska Sámuel sétány

Kékliliom u.2-34-ig, 1-45-ig

Kerekeskút u.

Kisérő u.

Kucorgó u.

MÁV vasútállomás

Merzse u.

Pásztorének u.

Pásztorfalva u. 1-21 2-24-ig

Pásztortűz u.1-5-ig 2-12-ig

Pipishegy u.

Podmaniczky János sétány

Rákoskert sugárút 2-24-ig 1-31-ig

Réka u.

Réticsik

Rezgő köz

Rezgő u.

Rózsaszál u. 2-30-ig, 1-31-ig

Strázsahegy u.

Vasad u.

Vecsey Ferenc u.

Zrínyi u. 167-től végig páratlan oldal

71. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

9. számú védőnői körzet

Andrásfa u.

Andráshida u

Bodonyi u.

Borzavár u.

Bögöte u

Csendítő u.

Csengés u.

Dalnok

Erzsébet krt. 56-tól végig és 51-től végig

Görömböly u.

Gyöngyfüzér u. 25-től végig és 22-től végig

Holdsugár u.

Lilaorgona u.

Nyomdász u páros

Pányva u

Pásztorfalva u. 23-tól, 26-tól végig

Pásztortűz u 7-től, 14-től végig

Perec u. 55-től végig és 48-tól végig

Postakocsi u.

Postakürt u.

Postamester u.

Rákoskert sugárút 26-tól, 33-tól végig

Rákoskerti u.

Ráspoly u.

Sáránd u.

Tiszanána u. 35-től végig és 30-tól végig

Tiszaörs u. 46-tól végig és 55-től végig

Toldi Miklós u.

Torzsa u.

Zrínyi u 216-tól végig

Zsigmond u.

72. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

10. számú védőnői körzet

Akácerdő

Almafa

Anna u. 126-tól végig, és (51) 59-71-ig

Császárfa u.

Ecseri dűlő

Erzsébet krt. 2-54. és 1-49.

Fátyolvirág u.

Frézia u

Fuvaros u.

Függőcinege u..

Gyöngyfüzér u.. 1-23-ig és 2-20-ig

Hószirom u.

Kecskefűz u.

Kékliliom u. 36-tól, 47-től végig

Kőhúr u.

Lemberg u. 112-től, 101-től végig

Lenkeház u.

Lepkeszeg u.

Nápoly u. 112-től, 103-tól végig

Nyomda u.

Nyomdász u. páratlan

Perec u. 1-53-ig és 2-46-ig

Pesti út 346-368-ig

Rózsaszál u. 33-tól 32-től végig

Sisakos sáska u.

Strázsahegyi dülő

Szabadság sugárút 116-tól végig 129-től végig

Szőlőtőke u.

Szőlővessző u.

Tanár u. 134-188 és (105-107)

Tiszafüred u.

Tiszanána u. 1-33-ig és 2-28-ig

Tiszaörs u. 2-44-ig és 1-53-ig

Törpegém u.

Wass Albert tér

Zrínyi u. 156-214-ig

Zsoltina köz

73. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

11. számú védőnői körzet

Aknász u.

Alsókörtvélyes u.

Barnabás u.

Bartushegy u.

Becske u

Bottyán u.

Csongrád u.

Debercsény u. 28-tól végig 27-től végig

Diák park

Fehértemplom u.

Görögszállás u.

Kőrösszeg u.

Köszörűs tér

Köszörűs u.

Nagyszentmiklósi út

Nyomdok u.

Olcsva u

Oszkár u.

Oszlop u.

Őköl u

Pesti út 370-párosoldal végig

Pesti út 241-től, végig

Reszelő

Szárazhegy kőz

Szárazhegy út

Szigetcsép u 79-végig,74-végig 135309/120

Tálpatak u. 20-tól, 25-től végig

Zimonyi u. 34-től, 53-tól végig

Zőldházi dülő

Zrínyi u. 140-148.

74. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

12. számú védőnői körzet

Ágas u.

Árkádos u.

Balassagyarmat u.

Békás-szoros u.

Bölcske u.

Börzönce u

Csabai út

Cséplő út páros

Csomafalva u.

Egerszalók u.

Egerszeg u.

Egervár u.

Erdész József u.

Érpatak u.

Esztena u.

Ferihegyi út 48-62-ig és 47-95-ig

Fogarassy Mihély tér

Forrásföldi u.

Géczy József u.

Gyerdóditró u.

Gyergyóalfalu u.

Gyergyóremete u.

Gyergyószentmiklós u.

Gyergyóújfalu u.

Kántor u.

Kasza u.

Kaszakő u.

Kaszáló u. 1-39, és 2-38-ig

Kispajtás u.

Kisvárda u. 101-től végig és 110-től végig

Köröstói u

Ludas u.

Mansfeld Péter u.

Marosfő u.

Maroshévíz u.

Nyeremény u.

Pajta u.

Pesti út 158-190

Pesti út 193-(235) 233

Pesti út 320-344

Rétsár u.

Szabadrét u.

Szárhegy u.

Tekerőpatak u.

Vasút sor

75. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

13. számú védőnői körzet

Agyaghegyi köz

Agyahegyi dűlő

Ásvány u. végig

Bátor u.

Bélavár páratlan 1-89.

Bélavár páros 2-104.

Bujákhida u.

Cséplő út páratlan oldal

Cséplőkert u.

Domaszék köz

Domaszék u.

Felsőbánya köz

Felsőbánya u. 1-89.

Felsőbánya u. 2-24.+138072/12 hrsz

Ferihegyi út 64-202.

Gyökér u. 2-től végig

Hűvös u.

Hűvöskert u.

Kévekötő u. 1-97.

Kévekötő u. 2-90.

Kévevágó u.

Mendei u.

Napkelet köz

Napkelet u.

Összekötő u.

Pesti út 173-191. 237-239-ig

Vízhordó u.

76. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

14. számú védőnői körzet

Cinkotai u. 1-15, 2-20-ig

Csengőd u.

Csordás u.

Dévaványa u.

Fodormenta u.

Fő tér

Fülöpháza u.

Iharos u.

Kalács u.

Kaptár u.

Kaszáló u. 40-től végig folyamatos

Kecses u.

Kincsem köz

Kistanya u.

Lövész köz

Mezőtárkány u.

Oroszvár köz

Oroszvár u.

Pesti út 192-318

Sági u.

Szárny u.

Tápió tér

Tápió u.

Tápióbicske u.

Tápiógyörgye u.

Tápiósüly. u.

Tápiószecső u.

Tápiószele u.

Vanilia u.

77. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

15. számú védőnői körzet

Ady Endre u.

Árpádfejedelem u.

Bakter u.

Bányapart u.

Baross u. 1-39, 2-34

Báthory u.

Bél Mátyás u.

Bulyovszky u.

Csík u.

Damjanich u.

Dózsa Gy. u.

Ferihegyi út 119-203

Helikopter út 1-15, 2-50

Hunyadi u.

Jókai u.

Kép u.

Kisfaludy u. 49-től végig, 52-től végig

Kiss János u. 1-15, 2-12

Kodolányi János tér

Kölcsey u.

Lőrinci út 1-29, 2-44

Magvető u.

Martinovics u.

MÁV őrház

Melczer u. 59-től végig, 54-től végig

Perem u.

Petőfi u.

Podmaniczky Zs. u.

Sóska u. 41-től végig, 52-től végig

Szabadság u.

Széchenyi u.

Szent István tér

Szilágyi Dezső. u. 47-től végig, 54-től végig

Szilárd u.

Táncsics u.

Tessedik tér

Tisza István u. 49-től végig, 56-tól végig

Vörösmarty u. 53-tól végig, 38-tól végig

Zsuzsanna sor

Zsuzsanna tér

Zsuzsanna u.

78. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

16. számú védőnői körzet

Agyagdombi dűlő

Apponyi u.

Arany János u.

Bajza u.

Baross u. 41-93, 36-tól végig

Batthyány u.

Bem u.

Berzsenyi u.

Bocskai István u.

Bocskaikert u.

Bokány köz

Brassó u.

Csokonai u.

Eötvös u.

Erdő u.

Erdőalatti dűlő

Erdődűlő út

Erdőkövesd u.

Erdőkürt u.

Erdőtelek u.

Ferihegyi út 205-től végig, 244-végig+138449/3

Fuchs szőlő u.

Jósika u.

Katlan köz

Katlan u.

Kerülő u.

Kisfaludy u. 2-50, 1-47

Kiss János u. 17-től végig, 14-től végig

Klapka u.

Lőrinci út 46-tól végig

Melczer u. 1-57, 2-52

Nyár u.

Örömvölgy u.

Rákóczi Ferencz u.

Rákóczikert u.

Rózsahegy u.

Sóska u. 1-39, 2-50

Szabad május tér

Szenczi Molnár Albert u.

Szilágy Dezső u. 1-45, 2-52

Szondi u.

Tisza István u. 1-47, 2-54

Virág u.

Vörösmarty u. 1-51, 2-36, 138493 hrsz

Wesselényi u.

79. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

17. számú védőnői körzet

Aranykoszorú köz

Baross u. 95-től végig

Bélatelepi út

Csermely Károly u.

Dedics Ferenc u.

Domború u.

Felsőbabád u.

Golyófogó u.

Helikopter út 52-től végig folyamatos

Kertművelő u.

Kvasz András u. 29-végig, 36-végig

Létai András u.

Lilaakác u.

Lőrinci út 31-végig+137729 hrsz

Magyar Szárnyak dűlő

Monoplán köz

Nagy-hangács köz

Nagy-hangács u.

Nagylegelői u.

Orgoványi szőlő

Orgoványi u.

Ősrepülő u. 1-5, 2-10

Rákosmezei repülők útja 1-9, 2-18

Svachulay Sándor u.

Thorotzkai Péter u.

Wéber Károly u.

80. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

18. számú védőnői körzet

Bélavár u. 91-től végig, 106-tól végig

Csillagmotor köz

Felsőbánya u. 91-től végig, 26-tól végig

Ferihegyi út 204-242

Gyémántkoszorú köz

Horváth Ernő u.

Kévekötő u. 101-végig, (92) 94-től végig

Kotász Károly u.

Kutassy Ágoston u.

Lányi Antal u.

Légcsavar köz

Ősrepülő u. 23-végig, 18-végig

Rákosmezei repülők útja 20-végig, 17-végig

Risztics János u.

Siklórepülő köz

Surányi Ferenc u.

Sülysápi u.

Új u.

Újmajori u.

Zsák u.

Zsemlye Elemér u.

81. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

19. számú védőnői körzet

Akácvirág u.

Akácvirág köz

Bakancsos u.

Békéssy György tér

Bóbis Gyula tér

Diák u.

Egészségház u.

Ferihegyi út 97-115.

Földműves u.

Gyökér köz

Gyökér u. 1-29.

Pesti út 163-169 (171).

Tabán u.

Újlak u. 2-36.

82. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

20. számú védőnői körzet

Borsó u. 2-10.

Csékút u.

Fülöpszállás út.

Kis u. 3.

Népkert

Pesti út 12-18-ig

Pesti út 31-39.

Pesti út 59-161

Pesti út 80-156.

Szent Kereszt tér

Újlak u. 1-5-ig.

Újlak u. 49-65.

83. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

21. számú védőnői körzet

Akadémia-Újtelep 500-545. u.

Borsó u. 1-71-ig

Göröngyös u.

Hajdúcsárda u.

Határmalom u.

Lázár Deák u.

Összefogás u.

Pesti út (2-10) 4-8-ig, 1-29-ig

Régivám köz

Régivám u.

Sima u.

Tómalom u.

Újlak u. 71-től végig és 130-tól végig

84. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

22. számú védőnői körzet

Felső újlak u.

Flamingó köz

Flamingó utca

Kövirigó utca

Madárdomb köz

Pesti út 20-38-ig csak páros

Rétihéja u.

Sarlósfecske utca 4-től végig

Sarlósfecske utca 51-től végig

Széncinke u.

Szürkebegy utca 40-től végig, 57-től végig

Újlak utca 7-21. A, B lph

Újlak utca 38-108

Vadkacsa utca 83-tól végig 40-től végig

85. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

23. számú védőnői körzet

Aranylúd utca

Borsó utca 12-66/A.

Gyurgyalag utca végig

Hantmadár utca végig

Hóbagoly utca végig

Koch Aladár utca

Kolibri utca végig

Kvasz András utca 34. a-d-ig

Marabu utca

Parlagfű utca végig

Rákosmezei Repülők útja 11-15

Újlak utca 110-128.

Újlak utca 17-21. C lph, 23-47

Vackor utca végig

Vadkacsa utca 1-57

Vadkacsa utca 2-26

86. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

24. számú védőnői körzet

Barátka utca

Borsó utca 68-tól végig

Borsó utca 73-tól végig

Búbosbanka utca

Csicsörke utca

Dobos István utca

Füstifecske utca

Kis utca 2-végig a páros

Kósa Pál tér

Kvasz András utca 1-27

Kvasz András utca 2-32

Minár Gyula utca

Ősrepülő u. 7-21, 12-16

Pesti út 41-57-ig páratlan oldal

Pesti út 40-78-ig

Sarlósfecske utca 1-49, 2.

Székicsér utca

Szürkebegy utca 1-55-ig

Szürkebegy utca 2-38-ig

Takács Sándor utca

Újlak u. 110-114-ig

Uszoda utca

Vadkacsa utca 59-81. (28-38-ig)

87. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a felnőtt háziorvosi ügyeletet az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja.

88. számú melléklet a 12/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVII. kerülete közigazgatási területén a gyermek háziorvosi ügyeletet a Heim Pál Gyermekkórház biztosítja.

89. számú melléklett a 12/2017. (IV. 20.) rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére