Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünetek elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2019. évben január 2. napja (1 munkanap), valamint 2019. július 22. napja és augusztus 4. napja között (10 munkanap), továbbá 2019. december 20. és 31. napja között (4 munkanap) - a változó munkarendben dolgozó közterület-felügyelők kivételével - a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.

(2) *  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-a alapján a Képviselő-testület 2019. év július 1. napjára a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából munkaszüneti napot rendel el.

2. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Budapest, 2018. december 13.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester helyett
Horváth Tamás s.k.
alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. december 13.

Dr. György - Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére