Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVII. kerület Cinkotai út - Gyöngytyúk utca - Liszt Ferenc u. - Szőlőfürt utca - Forrásmajori utca által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában és 23. § (3) bekezdésében, (5) bekezdésének 5. és 6. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. § (1) bekezdés a) pontjában és 21. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet területi hatálya Budapest XVII. kerület területének a Cinkotai út - Gyöngytyúk utca - Liszt Ferenc u. - Szőlőfürt utca - Forrásmajori utca által határolt területére terjed ki, az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan:

137585, 137584, 137583, 137582, 137581, 137580, 137579, 137578, 137577, 137576, 137575, 137574, 137573, 137572, 137571, 137570, 137569, 137568/1, 137568/2, 137567, 137566, 137565, 137564/1, (137564/2), 137564/3, 137564/4, (137564/5), 137564/6, 137563, 137562, 137561, 137560, 137558, 137557, 137556, 137555, 137554, 137553, 137552, 137551, 137550, 137549, 137548, 137547, 137546, 137545, 137544, 137543, 137542, 137541, 137540, 137539, 137538, 137537, 137535, 137534, 137533, 137532, 137531, 137530, 137529, 137528, 137527, 137526, 137525, 137524, 137523, 137522, 137521, 137520/1, 137520/2, (137519/1), 137519/2, (137519/3), 137518/2, 137518/3, 137517/1, 137517/2, 137516, 137515, 137514, 137513, 137512, 137511, 137508, 137507.

2. § A Képviselő-testület Budapest XVII. kerület e rendelet 1. §-ában meghatározott területére a helyi építési szabályzat készítésének idejére változtatási tilalmat rendel el.

3. § (1) E rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a 2. §-ban meghatározott helyi építési szabályzatról szóló rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2022. február 28. napján hatályát veszti.

Budapest, 2019. február 28.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére