Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 22/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § * 

5. § * 

6-7. § * 

8-9. § * 

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 2. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet 4. §-a, 6. §-a és 7. §-a 2020. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 8. §-a és 9. §-a a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2019. november 21.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Horváth Tamás s.k.
jegyző helyett polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Budapest, 2019. november 21. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s. k.
jegyző helyett
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző


  Vissza az oldal tetejére