Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi igazgatási szünetek elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2020. évben 2020. december 23. és 31. napja között (5 munkanap) - a változó munkarendben dolgozó közterület-felügyelők kivételével - a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.

2. § E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 1. napján hatályát veszti.

Budapest, 2019. december 12.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k. Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. december 12. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes s.k.
jegyző


  Vissza az oldal tetejére