Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületeken és nyilvános helyeken történő maszkviselésről

Figyelemmel Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletének (továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontjában és 27. § a) pontjában foglalt rendelkezésekre, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  Rákosmente közigazgatási területén, belterületen elhelyezkedő valamennyi közterületen és nyilvános helyen - törvényben és kormányrendeletben foglalt kivételekkel - kötelező a maszk viselése.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) nyilvános hely: a Korm.rendelet 24. § c) pontjában meghatározott hely;

b) maszk: a Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott maszk.

3. § *  E rendelet 2020. november 11. napján 13:00 órakor lép hatályba és 2021. május 23. napjáig kell alkalmazni.

Budapest, 2020. november 11.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester
Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. november 11. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző helyett

Dr. Mód Kristóf s.k.
aljegyző


  Vissza az oldal tetejére