Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünetek elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2021. évben 2021. július 26. napja és augusztus 8. napja között (10 munkanap), továbbá 2021. december 27. és 31. napja között (5 munkanap) - a változó munkarendben dolgozó közterület-felügyelők kivételével - a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.

2. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.

Budapest, 2020. december 10.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. december 10. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző


  Vissza az oldal tetejére