Indokolás

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünetek elrendeléséről

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület 2022. évben július 18. és 31. napja között (10 munkanap), továbbá 2022. december 23. és 31. napja között (5 munkanap) - a változó munkarendben dolgozó közterület-felügyelők kivételével - a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2021. december 9.

Dr. György-Rúzsa Ágnes Horváth Tamás s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetve: 2021. december 10. napján.

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző


  Vissza az oldal tetejére