A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. III. 13.

Jogszabály:

40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1084/2018. (III. 13.) Korm. határozat

Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1085/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1086/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1089/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1091/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú ("A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú ("Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1096/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (III. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

2018. III. 12.

Jogszabály:

39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet

a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 12.) MNB rendelet

az "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 12.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 12.) MNB rendelet

az "Albert aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 12.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

97/2018. (III. 12.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

98/2018. (III. 12.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

99/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

100/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

101/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

102/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat

a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 12.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 12.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 12.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2018. (III. 12.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

12/2018. (III. 12.) HM utasítás

a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 12.) ORFK utasítás

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 12.) SZGYF utasítás

a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló 1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/11. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

FM közlemény

Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dunaharaszti Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

2018. III. 9.

Jogszabály:

1072/2018. (III. 9.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/34. (III. 9.)

 

 

2018. III. 8.

Jogszabály:

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

38/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 23.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 8.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 04. 07.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

1001/2018. (III. 8.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

2018. III. 7.

Jogszabály:

34/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

35/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 10.

 

Jogszabály:

36/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

96/2018. (III. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1068/2018. (III. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1069/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1070/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghatározott forrásból megvalósuló beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

2018. III. 5.

Jogszabály:

32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 5.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 5.) NFM rendelet

a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 5.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 22.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 04.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 5.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 5.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás és a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 5.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/10. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

2018. III. 2.

Jogszabály:

1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat

a hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2018/30. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1066/2018. (III. 2.) Korm. határozat

a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/30. (III. 2.)

 

 

2018. III. 1.

Jogszabály:

2018. évi I. törvény

az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

2018. évi II. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 16.

 

Jogszabály:

2018. évi III. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

2018. évi IV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 04.

 

Jogszabály:

93/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

94/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

95/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 

 

2018. II. 28.

Jogszabály:

26/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 28.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 28.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/27. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

31/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 02. 28. 19 órakor.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 28.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 28.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01., 2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 28.) NGM rendelet

a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

89/2018. (II. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

90/2018. (II. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

91/2018. (II. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

92/2018. (II. 28.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat

a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1064/2018. (II. 28.) Korm. határozat

a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (II. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/28. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (II. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (II. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (II. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (II. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 17.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 28.) HM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 28.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 28.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 28.) LÜ utasítás

a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

Törökbálint Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/9. (II. 28.)

 

 

2018. II. 26.

Jogszabály:

25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/26. (II. 26.)

Hatályos:

2018. 02. 27.

 

Jogszabály:

1062/2018. (II. 26.) Korm. határozat

egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/26. (II. 26.)

 

 

2018. II. 23.

Jogszabály:

4/2018. (II. 23.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 03. 03.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 23.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 23.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 28.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 26.

 

Jogszabály:

87/2018. (II. 23.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

88/2018. (II. 23.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/25. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 23.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek 2018. évi feladatainak, valamint a 2019-2020. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 23.) HM utasítás

a Magyarországon és külföldön végrehajtott nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 23.) HM utasítás

a külföldi állami légijárművek be- és átrepülésének engedélyezésével összefüggő okmányok központi nyilvántartásáról és az azzal összefüggő adatszolgáltatás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 23.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 23.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 03. 03.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 23.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 23.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló 12/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 23.) NVI utasítás

egyes külképviseleti választási irodákban a szavazási levélcsomag átadására és a válaszboríték átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 23.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 24.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 23.) KKM közlemény

a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/8. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabálya

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/8. (II. 23.)

 

 

2018. II. 22.

Jogszabály:

3/2018. (II. 22.) MNB rendelet

az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

Hatályos:

2018. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 22.) MNB rendelet

a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

Hatályos:

2018. 02. 23.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 22.) MNB rendelet

a "FIFA Világbajnokság Oroszország, 2018" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

Hatályos:

2018. 02. 23.

 

Jogszabály:

1057/2018. (II. 22.) Korm. határozat

a Budakalász településen megvalósuló iskolaépítéshez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1058/2018. (II. 22.) Korm. határozat

a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1059/2018. (II. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló sportfejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1060/2018. (II. 22.) Korm. határozat

a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

1061/2018. (II. 22.) Korm. határozat

Csanádpalota Város Önkormányzat működési célú forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

17/2018. (II. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/24. (II. 22.)

 

 

2018. II. 21.

Jogszabály:

3/2018. (II. 21.) BM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Megjelent:

MK 2018/23. (II. 21.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 21.) OGY határozat

a Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben

Megjelent:

MK 2018/23. (II. 21.)

Hatályos:

2018. 02. 22.

 

Jogszabály:

1056/2018. (II. 21.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/23. (II. 21.)

Hatályos:

2018. 02. 22.

 

Jogszabály:

16/2018. (II. 21.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/23. (II. 21.)

 

 

2018. II. 20.

Jogszabály:

22/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között 2006. május 12-én, Havannában kelt gazdasági együttműködés kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

Hatályos:

2018. 02. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

Hatályos:

2018. 02. 21.

 

Jogszabály:

24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet

az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

Hatályos:

2018. 02. 21.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 20.) OGY határozat

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

70/2018. (II. 20.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

71/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

72/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

73/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

74/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

75/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

76/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

77/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

78/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

79/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

80/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

81/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

82/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

83/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

84/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

85/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

86/2018. (II. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1046/2018. (II. 20.) Korm. határozat

az első világháborús centenáriumi megemlékezések programjairól és az azok megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1047/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a Görgei 200 Emlékkiállítás megrendezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1048/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a hazai buszgyártás erősítése érdekében szükséges egyes feladatokról és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

Hatályos:

2018. 02. 21.

 

Jogszabály:

1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat

egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1050/2018. (II. 20.) Korm. határozat

az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1051/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1053/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásokra a "Hatékonyság növelése" című, valamint a "Korszerűsítés, hatékonyság és minőség növelése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1054/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú ("A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

1055/2018. (II. 20.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.3-16-2016-00048 azonosító számú ("Soli Deo Gloria Konzorcium épületeinek energetikai felújítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

Hatályos:

2018. 02. 21.

 

Jogszabály:

115/2018. (II. 20.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2018/22. (II. 20.)

 

 

2018. II. 16.

Jogszabály:

21/2018. (II. 16.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/21. (II. 16.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 16.) NFM rendelet

a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/21. (II. 16.)

Hatályos:

2018. 02. 17.

 

2018. II. 15.

Jogszabály:

4/2018. (II. 15.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 15.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

69/2018. (II. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 15.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 15.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 15.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 15.) KKM utasítás

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes KüM és KKM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 15.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 15.) ORFK utasítás

a 2018. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 15.) ORFK utasítás

a 2018. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

2018. II. 14.

Jogszabály:

17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 22.

 

Jogszabály:

18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15., 2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 14.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat

a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti, feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

 

 

2018. II. 13.

Jogszabály:

15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 13. 21 órakor.

 

Jogszabály:

16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14., 2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 13.) IM rendelet

a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

68/2018. (II. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1039/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl´aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1041/2018. (II. 13.) Korm. határozat

az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1042/2018. (II. 13.) Korm. határozat

Mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

2018. II. 12.

Jogszabály:

14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet

az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

Hatályos:

2018. 02. 13.

 

Jogszabály:

1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1036/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1037/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a Graboplast Padlógyártó Zrt. "Lakkfelhordó gépegység beszerzése" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1038/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

15/2018. (II. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

2018. II. 8.

Jogszabály:

2/2018. (II. 8.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 8.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

32/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

33/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

34/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

35/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

36/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (II. 8.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (II. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

37/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

38/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

39/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

40/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

41/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

45/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

46/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

52/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

53/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

54/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

55/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

56/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

57/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

58/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

59/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

60/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

61/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

62/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

63/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

64/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

65/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

66/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

67/2018. (II. 8.) KE határozat

a 83/2015. (I. 30.) KE határozattal módosított 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

2018. II. 6.

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) MvM rendelet

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 08.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

10/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipe3ské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 6.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) NGM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2018 Abony" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

elveszett végrehajtó-helyettesi igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Konzervatív Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

2018. II. 5.

Jogszabály:

1/2018. (II. 5.) MvM rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 06.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 10., 2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat

a Győr belterület, 6887 helyrajzi számú ingatlan egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

 

 

2018. II. 2.

Jogszabály:

4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

 

 

2018. II. 1.

Jogszabály:

2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 01. 14 órától.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozata

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletének 5. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1010/2017. (II. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra- fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

1012/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 1.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

2018. I. 31.

Jogszabály:

3/2018. (I. 31.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01., 2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 31.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 03. 16.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 31.) GVH utasítás

a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/5. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

 

 

2018. I. 29.

Jogszabály:

1/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 30.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 30.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

31/2018. (I. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

 

 

2018. I. 26.

Jogszabály:

1/2018. (I. 26.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

 

 

2018. I. 25.

Jogszabály:

2/2018. (I. 25.) KKM utasítás

a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2018. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 25.) NGM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 28.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXX. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/4. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 20.) KKB határozat

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2018-ban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közleménye

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2018. január 18. napján közzétett hirdetmény visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

2018. I. 23.

Jogszabály:

1/2018. (I. 23.) Korm. rendelet

a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 24., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 24.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

2018. I. 18.

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 02. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 18.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) NFM rendelet

az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26., 2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) BM utasítás

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) EMMI utasítás

a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 02. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Katasztrófaelhárítási Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXXXI. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM versenyfelhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2017/2018. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közleménye

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

2018. I. 15.

Jogszabály:

23/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

26/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

28/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

29/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

30/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat

a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

2018. I. 12.

Jogszabály:

1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

15/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

16/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

17/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

20/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

21/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

22/2018. (I. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

2018. I. 11.

Jogszabály:

3/2018. (I. 11.) IM rendelet

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/3. (I. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 11.) KE határozat

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2018/3. (I. 11.)

 

 

2018. I. 10.

Jogszabály:

2/2018. (I. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 10.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 10.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 20.) KKB határozat

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

2018. I. 4.

Jogszabály:

1/2018. (I. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

2018. I. 3.

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5023/2017/3. határozata

Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2017/3. határozata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2017/4. határozata

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló 1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5032/2017/4. határozata

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) MvM utasítás

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás

a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 18.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

 

 

2017. XII. 29.

Jogszabály:

485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

Jogszabály:

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 28.

 

Jogszabály:

518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 06.

 

Jogszabály:

529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 2017. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

74/2017. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 06.

 

Jogszabály:

75/2017. (XII. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01

 

Jogszabály:

76/2017. (XII. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (XII. 29.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások új eljárási kódexek miatti módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/66. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú és az 1394/2017. (XII. 19.) számú döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü18

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Ügyvédi Kamara

Alapszabálya

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól1

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

kamarai hatósági eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve közleménye

elveszett biztonsági papírokról (törzskönyvekről)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet

az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

 

Jogszabály:

43/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 02 01.

 

Jogszabály:

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 29.) IM rendelet

a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01., 2018. 04. 01., 2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 05. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 29.) AB határozat

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

 

 

2017. XII. 28.

Jogszabály:

456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2069/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2070/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

73/2017. (XII. 28.) HM utasítás

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 28.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítás

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítás

a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

3/2017. (XII. 28.) SZTNH közlemény

a IX. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2017/65. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

463/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2072/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő állami tulajdonban álló ingatlan egyházi jogi személy részére történő juttatásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2075/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi Terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről szóló 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat 8. és 9. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2081/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Csokvaomány Község Önkormányzata támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2083/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2084/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2085/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű ("Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2086/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű ("Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2087/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2088/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2089/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2090/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú ("Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú ("Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú ("Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt" című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.) MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

2017. XII. 27.

Jogszabály:

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2017. (XII. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

503/2017. (XII. 27.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2028/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

55/2017. (XII. 27.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 18.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 27.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 12.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztésére szolgáló támogatásról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2031/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az állami felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat K+F tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan, a közbeszerzési gyakorlat módosításával összefüggő feladatokról és egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2035/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2018. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2036/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új lakásotthon létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2039/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének a kulturális diplomáciai tevékenység keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Monor település "okos város" funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2041/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2017. (XII. 27.) FM rendelet

egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2017. (XII. 27.) FM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

69/2017. (XII. 27.) FM rendelet

az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2059/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2064/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

2017. XII. 22.

Jogszabály:

54/2017. (XII. 22.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 22. 14 órától.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 22.) BM utasítás

az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (VII. 31.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

57/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

58/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (XII. 22.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2017. (XII. 22.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 22.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2018. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal való együttműködésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás

az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás

az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a gépkocsihasználatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/63. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének pályázati felhívása

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgató- helyettesi tisztségének betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 22. 15 órától., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

63/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 22.

 

Jogszabály:

64/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 27.

 

Jogszabály:

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

66/2017. (XII. 22.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (XII. 22.) IM rendelet

egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (XII. 22.) IM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 22., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 03. 31.

 

Jogszabály:

2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

128/2017. (XII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2006/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az "ELI" Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról, valamint a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2019/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2017. évi megtakarítások terhére az egyes kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények forrásbiztosításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

2017. XII. 21.

Jogszabály:

432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

486/2017. (XII. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

487/2017. (XII. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

488/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

489/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

490/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

491/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

492/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

493/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

494/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

495/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

496/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

497/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

498/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

499/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

500/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

501/2017. (XII. 21.) KE határozat

a 476/2014. (XII. 22.) KE határozattal módosított 6/2012. (I. 6.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 02. 19.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 21.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (XII. 21.) IM rendelet

a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (XII. 21.) IM rendelet

az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 12. 22.

 

Jogszabály:

50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

 

 

2017. XII. 20.

Jogszabály:

2017. évi CXCVIII. törvény

az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCIX. törvény

az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CC. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi CCI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi CCII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 12. 31.

 

Jogszabály:

2017. évi CCV. törvény

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02., 2018. 02. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCVI. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

2017. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2017. (XII. 20.) FM rendelet

egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 20.) AB határozat

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1998/2017. (XII. 20.) Korm. határozat

a mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1999/2017. (XII. 20.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

53/2017. (XII. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökséget vezető államtitkár Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasítása módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 20.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 20.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazotti állományával kapcsolatos elektronikus személyügyi igazgatás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 20.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 20.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Inform