A jogszabály mai napon ( 2018.06.19. ) hatályos állapota.

Megnyitom a Jogtárban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. VI. 15.

Jogszabály:

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 15.

 

Jogszabály:

106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16., 2018. 06. 17.

 

Jogszabály:

107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 06. 16.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 15.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 15.) IM rendelet

a bűnügyi felügyelet és a távoltartás végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1272/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1275/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a légiközlekedéssel összefüggő projektjavaslat az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz CEF-SESAR-2018-1 U-SPACE pályázati kiírására történő benyújtásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1276/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1277/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1279/2018. (VI. 15.) Korm. határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

63/2018. (VI. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/87. (VI. 15.)

 

 

2018. VI. 14.

Jogszabály:

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2018/2019. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2018/85. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (VI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2018. 06. 15, 2018. 06. 29.

 

Jogszabály:

266/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

267/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

268/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

269/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

270/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

271/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

272/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

273/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

274/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

275/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

276/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

277/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

278/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

279/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

280/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

281/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

282/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2018. (VI. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. számú módosításának jóváhagyásáról és a projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1270/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Kegyeleti Múzeum, valamint a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1271/2018. (VI. 14.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/86. (VI. 14.)

 

 

2018. VI. 13.

Jogszabály:

263/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

264/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

265/2018. (VI. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

56/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

57/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

58/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

59/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

60/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

61/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

62/2018. (VI. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/84. (VI. 13.)

 

 

2018. VI. 12.

Jogszabály:

17/2018. (VI. 12.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a bűnügyi költségek előlegezéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 12.) IM rendelet

az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 12.) IM rendelet

a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 11.

 

Jogszabály:

262/2018. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/83. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 12. 16 órakor.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 13.

 

Jogszabály:

22/2018. (VI. 12.) ORFK utasítás

a Schengeni Információs Rendszerben elért találat esetén követendő eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

Hatályos:

2018. 06. 20.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Csige Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Füvesi Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú Miklós képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Hiszékeny Dezső képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Horváth Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Mellár Tamás képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Vass Péter képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/29. (VI. 12.)

 

 

2018. VI. 11.

Jogszabály:

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/28. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 11. 15 órakor.

 

Jogszabály:

17/2018. (VI. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/28. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 19.

 

Jogszabály:

104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet

a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

Hatályos:

2018. 06. 12.

 

Jogszabály:

53/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

54/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

55/2018. (VI. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/82. (VI. 11.)

 

 

2018. VI. 8.

Jogszabály:

99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09., 2018. 07. 01., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet

a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1259/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

az autópálya-beruházásokkal kapcsolatos további feladatokról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1260/2018. (VI. 8.) Korm. határozat

Magyarország volt varsói Kereskedelmi Kirendeltségének átalakításával, felújításával és ismételt hasznosításával kapcsolatos fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

41/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

45/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

46/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2018. (VI. 8.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

52/2018. (VI. 8.) ME határozat

a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/81. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA) 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Horváth András Tibor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Joób Márton képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Molnár Gyula képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Pluhár János László képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Rója István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Stefanik Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Szabó Tímea képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Torzsa Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Török Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Váradiné Naszályi Márta képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/26. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 8.) EMMI utasítás

kiadmányozási jogkör átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 8.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének módosulásával összefüggő egyes szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 8.) KH utasítás

a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

Jogszabály:

21/2018. (VI. 8.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2018. 06. 09.

 

2018. VI. 7.

Jogszabály:

12/2018. (VI. 7.) BM rendelet

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 06. 08.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott érintett Védelmi Program keretében biztosított védelmének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2018. (VI. 7.) ME határozat

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 74/2011. (IX. 14.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

39/2018. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

40/2018. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/80. (VI. 7.)

 

 

2018. VI. 6.

Jogszabály:

2/2018. (VI. 6.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 6.) MvM utasítás

a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

13/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

14/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

15/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

16/2018. (VI. 6.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 6.) SZTNH utasítás

a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

Hatályos:

2018. 06. 07.

 

Jogszabály:

MBFSZ pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/24. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Bolgár Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Horvát Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Szlovák Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Országos Szlovén Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Ukrán Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Demokratikus Koalíció beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Ellenzéki Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Kell az Összefogás Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Idealisták Szövetsége 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Szocialista Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Mosolypárt Közjóléti Párt 2016. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Mosolypárt Közjóléti Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

a Szegény Emberek Magyarországért Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

az Új Magyarország Párt 2017. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Angeli Gabriella képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bangóné Borbély Ildikó képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bihari Miklós képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Bogyai Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Burány Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Csabai Lászlóné képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Góra Balázs képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Gőgös Zoltán képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Harangozó Tamás Attila képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Hiller István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Király József képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kormos Anna képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Lukoczki Károly képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar György képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Makrai Zoltán képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Pap Zsolt képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Sólyom Jöran képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Szabó Sándor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tóth Csaba János képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Varga László képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Veres János képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/25. (VI. 6.)

 

 

2018. VI. 5.

Jogszabály:

8/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

9/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

10/2018. (VI. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

Hatályos:

2018. 06. 04.

 

Jogszabály:

35/2018. (VI. 5.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

36/2018. (VI. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

37/2018. (VI. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/79. (VI. 5.)

 

 

2018. VI. 4.

Jogszabály:

8/2018. (VI. 4.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1256/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

az Árpád-ház Programért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1258/2018. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Jégkorong Szövetség a magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő sportszakmai program támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/78. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 4.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 4.) PM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 06. 05.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/23. (VI. 4.)

 

 

2018. VI. 1.

Jogszabály:

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02.

 

Jogszabály:

3/2018. (VI. 1.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (VI. 1.) PM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02., 2018. 07.01.

 

Jogszabály:

1255/2018. (VI. 1.) Korm. határozat

a Magyarország turisztikai országmárka építéséről szóló 1725/2017. (X. 10.) Korm. határozatban meghatározott marketingkampány záró időpontjának módosításáról

Megjelent:

MK 2018/77. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (VI. 1.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

Hatályos:

2018. 06. 02.

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

Jogszabály:

Szerb Országos Önkormányzat - országos nemzetiségi önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/22. (VI. 1.)

 

 

2018. V. 31.

Jogszabály:

18/2018. (V. 31.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

32/2018. (V. 31.) ME határozat

az országos rendőrfőkapitány felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

33/2018. (V. 31.) ME határozat

a Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

34/2018. (V. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/76. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 31.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 31.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 31.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 31.) BVOP utasítás

a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról szóló 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás

a nyilvánosság számára adható tájékoztatás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

az Informatikai Biztonsági Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

19/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2018. (V. 31.) ORFK utasítás

a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a vagyonbiztosítás érdekében teendő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 31.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarországi Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2015. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2016. évi módosított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt

2015. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2016. évi javított pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Világ Pártja

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/21. (V. 31.)

 

 

2018. V. 30.

Jogszabály:

10/2018. (V. 30.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 30.) PM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

Jogszabály:

260/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

261/2018. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1253/2018. (V. 30.) Korm. határozat

egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/75. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

2018. V. 29.

Jogszabály:

17/2018. (V. 29.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

Hatályos:

2018. 05. 31.

 

Jogszabály:

236/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

237/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

238/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

239/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

240/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

241/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

242/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

243/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

244/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

245/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

246/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

247/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

248/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

249/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

250/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

251/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

252/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

253/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

254/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

255/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

256/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

257/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

258/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

259/2018. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/74. (V. 29.)

 

 

2018. V. 25.

Jogszabály:

97/2018. (V. 25.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1245/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgásokról szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1246/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2018. május 28. és 2018. június 8. között Genfben sorra kerülő 107. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1247/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1248/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1249/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1251/2018. (V. 25.) Korm. határozat

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

31/2018. (V. 25.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/73. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

9/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 25.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 25.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról szóló 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 25.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 25.) GVH utasítás

az iratbetekintés elektronikus úton való biztosításával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás

az ideiglenes adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 05. 26.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/20. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (IV. 27.) KKB határozat

a tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat elgondolásának kialakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 27.) KKB határozat

a 2018 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről, valamint a kölcsönös vízügyi segítségnyújtás szabályozásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/20. (V. 25.)

 

 

2018. V. 24.

Jogszabály:

14/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a Családok éve alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

15/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

16/2018. (V. 24.) MNB rendelet

a "Családok éve" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

Hatályos:

2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2018/3. határozata

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 7/B. §-a törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

230/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

231/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

232/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

233/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

234/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

235/2018. (V. 24.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

1244/2018. (V. 24.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/72. (V. 24.)

 

 

2018. V. 22.

Jogszabály:

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10 órától.

 

Jogszabály:

95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

96/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 22.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettesek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

1243/2018. (V. 22.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

Hatályos:

2018. 05. 22. 10. órától.

 

Jogszabály:

28/2018. (V. 22.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

196/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

197/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

198/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

199/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

200/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

201/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

202/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

203/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

204/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

205/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

206/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

207/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

208/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

209/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

210/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

211/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

212/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

213/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

214/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

215/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

216/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári tisztség megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

217/2018. (V. 22.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

218/2018. (V. 22.) KE határozat

a 137/2013. (III. 14.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

219/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

220/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

221/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

222/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

223/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

224/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

225/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

226/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

227/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

228/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

229/2018. (V. 22.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

29/2018. (V. 22.) ME határozat

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

30/2018. (V. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/71. (V. 22.)

 

 

2018. V. 18.

Jogszabály:

194/2018. (V. 18.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/69. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

195/2018. (V. 18.) KE határozat

vezérezredes szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

Megjelent:

MK 2018/69. (V. 18.)

 

 

2018. V. 17.

Jogszabály:

2018. évi V. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

Hatályos:

2018. 05. 18.

 

Jogszabály:

26/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (V. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/67. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 17.) AB határozat

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. Büntető jogegységi határozat

az EBD2015. B.15. határozat elvi bírósági döntésként való fenntartásának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. Büntető jogegységi határozat

a vádirat benyújtásáig a házi őrizet részleges feloldásáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. Büntető jogegységi határozat

a Btk. 302. § és 306. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetőjéről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

187/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásból történő felmentésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

188/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

189/2018. (V. 17.) KE határozat

a Honvéd Vezérkar főnöke beosztásba történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

190/2018. (V. 17.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

191/2018. (V. 17.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

192/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

193/2018. (V. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/68. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 17.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

Hatályos:

2018. 05. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (V. 17.) SZTNH közlemény

a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Zalaszentgrót székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Waclaw Felczak Alapítvány

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hirdetménye

számlatömbök érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/19. (V. 17.)

 

 

2018. V. 14.

Jogszabály:

1/2018. (V. 14.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2018/66. (V. 14.)

 

 

2018. V. 11.

Jogszabály:

7/2018. (V. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/65. (V. 11.)

Hatályos:

2018. 05. 11.

 

2018. V. 10.

Jogszabály:

6/2018. (V. 10.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/64. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 10.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 11.

 

Jogszabály:

14/2018. (V. 10.) ORFK utasítás

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

önálló bírósági végrehajtó-helyettesi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata módosított pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/18. (V. 10.)

 

 

2018. V. 9.

Jogszabály:

12/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 9.) MNB rendelet

a "Szózat megzenésítése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

182/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

183/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

184/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

185/2018. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

186/2018. (V. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

966/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

967/2018. (V. 9.) NVB határozat

a Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Érpatak Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

Érpatak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Megjelent:

MK 2018/63. (V. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

2018. V. 8.

Jogszabály:

3/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2018/62. (V. 8.)

Hatályos:

2018. 05. 08.

 

2018. V. 7.

Jogszabály:

1/2018. Büntető jogegységi határozat

a törvényes vádról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. Büntető jogegységi határozat

gyermekpornográfia bűntette esetében halmazat megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (V. 7.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/61. (V. 7.)

 

 

2018. V. 4.

Jogszabály:

93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet

a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

1241/2018. (V. 4.) Korm. határozat

a FINA Férfi Vízilabda Világliga 2018. évi Szuperdöntőjének megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1242/2018. (V. 4.) Korm. határozat

az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/60. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (V. 4.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 17.

 

Jogszabály:

3/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 4.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

4/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

5/2018. (V. 4.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

10/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a hang- és fényjelző készülék telepítésének és alkalmazásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 09., 2018. 05. 24.

 

Jogszabály:

11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 12.

 

Jogszabály:

12/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 12.

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 4.) ORFK utasítás

az egységes európai bűnüldözési képzési rendszer első fellépési területével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 06.

 

Jogszabály:

1/2018. (V. 4.) KH utasítás

a közbeszerzési nívódíj alapításáról és adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

Hatályos:

2018. 05. 05.

 

Jogszabály:

12/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 3/2008. (I. 16.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (V. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXLII. törvény 2-4. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/17. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest VIII. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/17. (V. 4.)

 

 

2018. IV. 27.

Jogszabály:

92/2018. (IV. 27.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

Hatályos:

2018. 05. 02.

 

Jogszabály:

9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

4/2018. (IV. 27.) AB határozat

az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény 1. § a és 3. § a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

165/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

166/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

167/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

168/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

169/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

170/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

171/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

172/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

173/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

174/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

175/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

176/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

177/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

178/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

179/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

180/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

181/2018. (IV. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/59. (IV. 27.)

 

 

2018. IV. 25.

Jogszabály:

90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 26.

 

Jogszabály:

91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 26.

 

Jogszabály:

9/2018. (IV. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

Hatályos:

2018. 04. 28., 2018. 05. 01.

 

Jogszabály:

1231/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2018. évi AIBA Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Világbajnokság megrendezése érdekében az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1232/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1234/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségek fedezetéül szolgáló források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1235/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1236/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásainak támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1237/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság és Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1238/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1239/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút és a szükséges műtárgyak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1240/2018. (IV. 25.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/58. számában

Megjelent:

MK 2018/58. (IV. 25.)

 

 

2018. IV. 24.

Jogszabály:

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

1228/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1229/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1230/2018. (IV. 24.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a magyar-szlovák határkeresztező ponton 2018. május 2-án kiírandó kapacitás allokációs eljárásban való részvételéről

Megjelent:

MK 2018/57. (IV. 24.)

 

 

2018. IV. 21.

Jogszabály:

86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2018. 04. 22.

 

Jogszabály:

1223/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a Duna Transznacionális Program, valamint az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1224/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a 2018. évi CeBIT nemzetközi infokommunikációs vásáron történő magyar részvételhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1226/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1227/2018. (IV. 21.) Korm. határozat

Sepsiszentgyörgyön megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/56. (IV. 21.)

 

 

2018. IV. 20.

Jogszabály:

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21., 2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 23.

 

Jogszabály:

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 05. 06.

 

Jogszabály:

81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 28.

 

Jogszabály:

3/2018. (IV. 20.) AB határozat

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

160/2018. (IV. 20.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

161/2018. (IV. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

162/2018. (IV. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

163/2018. (IV. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

164/2018. (IV. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a légimentési képesség fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozat

a "Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/55. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (IV. 20.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2018. (IV. 20.) NKFIH utasítás

egyes NKFIH utasításoknak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

Hatályos:

2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kormánytájékoztató

a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2017-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2018. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/16. (IV. 20.)

 

 

2018. IV. 17.

Jogszabály:

11/2018. (IV. 17.) MNB rendelet

a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő IIHF Divízió I/A Jégkorong Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

Hatályos:

2018. 04. 18.

 

Jogszabály:

144/2018. (IV. 17.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

145/2018. (IV. 17.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

146/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

147/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

148/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

149/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

150/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

151/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

152/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

153/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

154/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

155/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

156/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

157/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

158/2018. (IV. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

Jogszabály:

159/2018. (IV. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/54. (IV. 17.)

 

 

2018. IV. 16.

Jogszabály:

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

Megjelent:

MK 2018/53. (IV. 16.)

Hatályos:

2018. 04. 17., 2018. 05. 06., 2019. 05. 20.

 

Jogszabály:

11/2018. (IV. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/15. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/15. (IV. 16.)

 

 

2018. IV. 9.

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

az atomenergiával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

71/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 9.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 04. 25.

 

Jogszabály:

10/2018. (IV. 9.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

1215/2018. (IV. 9.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem "MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósulásával összefüggő további kormányzati döntésekről

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

1216/2018. (IV. 9.) Korm. határozat

a Magyar Atlétikai Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség világversenyek megrendezésére irányuló pályázataival, valamint az új Puskás Ferenc Stadionban megrendezendő eseményekkel kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról

Megjelent:

MK 2018/52. (IV. 9.)

 

 

2018. IV. 6.

Jogszabály:

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet

Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

Hatályos:

2018. 04. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (IV. 6.) AB határozat

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelettel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (IV. 6.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányossági követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

óvodafejlesztési program támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1213/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem széttagoltságának megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1214/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnoka megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásról

Megjelent:

MK 2018/51. (IV. 6.)

 

 

2018. IV. 5.

Jogszabály:

66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 06.

 

Jogszabály:

1205/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1206/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem Komplex Bortudományi Kutató-Fejlesztő Intézményi Egységének (Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémia) létrehozásáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1207/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az egyes nevelési-oktatási intézményeknek új feladatellátási helyre történő költözéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1208/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról, valamint további állami tulajdonú gödöllői ingatlanok egyházi jogi személy részére történő átadásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat

az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/50. (IV. 5.)

 

 

2018. IV. 4.

Jogszabály:

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet

a nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

Hatályos:

2018. 04. 05.

 

Jogszabály:

1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források rendelkezésre állásáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

Debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr-Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl közötti szakaszának felújításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

a Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat

az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/49. (IV. 4.)

 

 

2018. IV. 3.

Jogszabály:

64/2018. (IV. 3.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (IV. 3.) FM rendelet

az egyes központi költségvetési forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

Hatályos:

2018. 04. 04.

 

Jogszabály:

126/2018. (IV. 3.) KE határozat

diplomáciai kapcsolatok létesítéséről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

127/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

128/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

129/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

130/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

131/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

132/2018. (IV. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

133/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

134/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

135/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

136/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

137/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

138/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

139/2018. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

140/2018. (IV. 3.) KE határozat

a 151/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

141/2018. (IV. 3.) KE határozat

a 152/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

142/2018. (IV. 3.) KE határozat

a 153/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

143/2018. (IV. 3.) KE határozat

a 154/2015. (III. 25.) KE határozattal módosított 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/48. (IV. 3.)

 

 

2018. III. 29.

Jogszabály:

1/2018. (III. 29.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 29.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 06.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 29.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 31.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 29.) FM rendelet

az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 13.

 

Jogszabály:

1181/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési terve alapján a tehermentesítő út előkészítéséről

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

1182/2018. (III. 29.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/46. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/47. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

1183/2018. (III. 29.) Korm. határozat

társasági részesedés megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/47. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/47. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 29.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló egyes utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 29.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 29.) LÜ utasítás

a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 29.) OBH utasítás

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/14. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/14. (III. 29.)

 

 

2018. III. 28.

Jogszabály:

62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet

az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 29.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 28.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 29.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 31., 2019. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 28.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 31., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5001/2018/5. határozata

Siklós Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 27/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1173/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a bajai Jelky téren az 51. számú és 55. számú főutak csatlakozásánál körpályás csomópont megépítéséről

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 31.

 

Jogszabály:

1174/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1176/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a nyugat-balkáni koncentrált kulturális megjelenés 2018-2019. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1177/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a magyarországi szerb nemzetiség köznevelési fejlesztési céljainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1178/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 29.

 

Jogszabály:

1179/2018. (III. 28.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz társfinanszírozásával megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1180/2018. (III. 28.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/45. (III. 28.)

Hatályos:

2018. 03. 29.

 

2018. III. 27.

Jogszabály:

60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 04. 04.

 

Jogszabály:

61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 03. 28.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 27.) MNB rendelet

a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (III. 27.) EMMI rendelet

egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 03. 28.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 27.) HM rendelet

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 27.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet új előirányzatokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 03. 28.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5003/2018/5. határozata

Érpatak Község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5038/2017/5. határozata

Érpatak Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelete megalkotásának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

125/2018. (III. 27.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1153/2018. (III. 27.) Korm. határozat

az M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

Hatályos:

2018. 03. 30.

 

Jogszabály:

1154/2018. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország vasúthálózat-fejlesztéseihez szükséges kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1155/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Bácsszentgyörgy-Haraszti (Rastina) közötti határátkelőhely ideiglenes megnyitásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1156/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyar Házak kárpátaljai kialakítására létrehozott állami tulajdonú gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1157/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával kötött megállapodás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1158/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Közúthálózat felújítása jogcímcsoporton a 2017. évben keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány változatlan célú felhasználásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1159/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezése érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1160/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges többlet költségvetési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1162/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a salgótarjáni Főplébánia templom és környezetének megújításához szükséges beruházás támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1163/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban a Modern Városok Program keretén belül új Onkológiai Központ kialakításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a hazai bölcsődefejlesztési programról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1165/2018. (III. 27.) Korm. határozat

az "okos város" funkcionalitás magyarországi elterjedését szolgáló központi szolgáltatásplatform létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1166/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1167/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1168/2018. (III. 27.) Korm. határozat

A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról, valamint a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1169/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a hazai világörökségi helyszínek népszerűsítése érdekében a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1170/2018. (III. 27.) Korm. határozat

az Asszír Keleti Egyház projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1171/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1172/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló egyetértési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/44. (III. 27.)

 

 

2018. III. 26.

Jogszabály:

56/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 31.

 

Jogszabály:

57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 04. 03.

 

Jogszabály:

1132/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a 2018. évi pjongcsangi téli olimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának kifizetése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1134/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a "Vetőmagot a gazdáknak" program folytatásának támogatásáról, valamint a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1135/2018. (III. 26.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1136/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a fővárosi kerületek belterületi szilárd burkolat nélküli útállománya szilárd burkolattal történő ellátásának állami támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1137/2018. (III. 26.) Korm. határozat

az M4 Abony (Kelet) - Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósításáról új Tisza-híd megépítésével, valamint az M4 Törökszentmiklós (Nyugat) - Püspökladány - Berettyóújfalu közötti szakasz előkészítéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 29.

 

Jogszabály:

1138/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a szentesi Petőfi Szálló felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1139/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1140/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a miskolci "Y híd" megvalósításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1141/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló útfejlesztésről

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1142/2018. (III. 26.) Korm. határozat

az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda elhelyezése rendezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1143/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működési többlettámogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1144/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Váci Dunakanyar Színház épületének felújításáról, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1145/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiájában foglalt kamattámogatási rendszer működtetésével összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat

egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1147/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1148/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1149/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Szolnok megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1151/2018. (III. 26.) Korm. határozat

a Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről

Megjelent:

MK 2018/43. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 26.) BM utasítás

egyes belügyi tárgyú miniszteri utasításoknak a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 26.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 26.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 17.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

13/2018. (III. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

14/2018. (III. 26.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2018. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 26.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium informatikai biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 26.) KKM utasítás

a külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 26.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 26.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 26.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 26.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2018. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 26.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH utasítás és ezzel összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 26.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat működésével és tevékenységével összefüggő elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 26.) ORFK utasítás

a Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

Hatályos:

2018. 04. 10.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/13. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/13. (III. 26.)

 

 

2018. III. 23.

Jogszabály:

55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

Hatályos:

2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 23.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 23.) IM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

Hatályos:

2018. 03. 24.

 

Jogszabály:

117/2018. (III. 23.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

118/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

119/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

120/2018. (III. 23.) KE határozat

a 115/2015. (II. 23.) KE határozattal módosított 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

121/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

122/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

123/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

124/2018. (III. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/42. (III. 23.)

 

 

2018. III. 20.

Jogszabály:

107/2018. (III. 20.) KE határozata

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

108/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

109/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

110/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

111/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

112/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

113/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

114/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

115/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

116/2018. (III. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet

a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/41. (III. 20.)

Hatályos:

2018. 03. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5037/2017/4. határozata

Balatonfüred Város Önkormányzatának a települési adókról szóló 30/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/41. (III. 20.)

 

 

2018. III. 19.

Jogszabály:

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a bölcsődei kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 22.

 

Jogszabály:

49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 19.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 04. 03.

 

Jogszabály:

1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a családbarát kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1099/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a bölcsődei kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1103/2018. (III. 19.) Korm. határozat

helyi önkormányzat közbiztonság-fejlesztéssel összefüggő támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Ötpróba Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1105/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges forrásigényről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018-2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1111/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Érd megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1112/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1115/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1118/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1119/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1120/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-innovációt és génmegőrzést támogató felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1121/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1122/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1816684271 azonosító számú ("Kiszombori öntözőtelep rekonstrukció és fejlesztés" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1123/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú ["M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3-Eger szakasz megvalósítása)" című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

1125/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról és ingatlanvásárlási költségeinek uniós forrás terhére történő elszámolhatóságáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

1126/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program második módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1129/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat

a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

22/2018. (III. 19.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar-Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság és a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

23/2018. (III. 19.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (III. 19.) ME határozat

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Röntgen-szabadelektron Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2018/38. számában

Megjelent:

MK 2018/38. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/39. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 19.) NGM rendelet

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/39. (III. 19.)

Hatályos:

2018. 03. 27.

 

Jogszabály:

1131/2018. (III. 19.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2018/39. (III. 19.)

 

 

2018. III. 14.

Jogszabály:

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 14.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 17.

 

Jogszabály:

103/2018. (III. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

104/2018. (III. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

105/2018. (III. 14.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

106/2018. (III. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

20/2018. (III. 14.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2018. (III. 14.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/37. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 14.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 14.) FM utasítás

a statisztikai szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 14.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 04. 15.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 14.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

Hatályos:

2018. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 14.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/12. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/12. (III. 14.)

 

 

2018. III. 13.

Jogszabály:

40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem ellátásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Vecsés-Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1074/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2018. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1075/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1077/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1078/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1079/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018-2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1080/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1081/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1082/2018. (III. 13.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1083/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1084/2018. (III. 13.) Korm. határozat

Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1085/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1086/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1087/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1088/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1089/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1090/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1091/2018. (III. 13.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú ("A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1092/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1093/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú ("Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1094/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1095/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

1096/2018. (III. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (III. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/36. (III. 13.)

 

 

2018. III. 12.

Jogszabály:

39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet

a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 12.) MNB rendelet

az "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 12.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott "Albert aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 12.) MNB rendelet

az "Albert aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 12.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

97/2018. (III. 12.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

98/2018. (III. 12.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

99/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

100/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

101/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

102/2018. (III. 12.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1073/2018. (III. 12.) Korm. határozat

a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély és a Kálnoky Alapítvány miklósvári ingatlanának fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/35. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 12.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 12.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 14.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 12.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027) kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

11/2018. (III. 12.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

12/2018. (III. 12.) HM utasítás

a "Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadás" című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 12.) ORFK utasítás

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtására, továbbá az Állami Vadászvizsga bizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 21/2012. (XII. 18.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 12.) SZGYF utasítás

a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló 1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

Hatályos:

2018. 03. 13.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/11. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

FM közlemény

Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Dunaharaszti Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapító Okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/11. (III. 12.)

 

 

2018. III. 9.

Jogszabály:

1072/2018. (III. 9.) Korm. határozat

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/34. (III. 9.)

 

 

2018. III. 8.

Jogszabály:

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

38/2018. (III. 8.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 23.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 8.) HM rendelet

a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 04. 07.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

1001/2018. (III. 8.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/33. (III. 8.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

2018. III. 7.

Jogszabály:

34/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

35/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 10.

 

Jogszabály:

36/2018. (III. 7.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

a PET-eljárással végzett ellátások központi várólistájának működési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

Hatályos:

2018. 03. 08.

 

Jogszabály:

96/2018. (III. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1068/2018. (III. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1069/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1070/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghatározott forrásból megvalósuló beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1071/2018. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/32. (III. 7.)

 

 

2018. III. 5.

Jogszabály:

32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 5.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 20.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 5.) NFM rendelet

a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

1067/2018. (III. 5.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/31. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (III. 5.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

4/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 22.

 

Jogszabály:

5/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2018. (III. 5.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 04. 04.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 5.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

2/2018. (III. 5.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

3/2018. (III. 5.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás és a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2018. (III. 5.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2018. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/10. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/10. (III. 5.)

 

 

2018. III. 2.

Jogszabály:

1065/2018. (III. 2.) Korm. határozat

a hazai tüdőtranszplantációs program, valamint a Semmelweis Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2018/30. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1066/2018. (III. 2.) Korm. határozat

a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/30. (III. 2.)

 

 

2018. III. 1.

Jogszabály:

2018. évi I. törvény

az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

2018. évi II. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 16.

 

Jogszabály:

2018. évi III. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 09.

 

Jogszabály:

2018. évi IV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 03. 04.

 

Jogszabály:

93/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

94/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

95/2018. (III. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/29. (III. 1.)

 


  Vissza az oldal tetejére