Hatály: közlönyállapot (2016.VII.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

A Kormány

1. megállapítja a Mura nemzeti program (a továbbiakban: Mura Program) célterületét az 1. melléklet szerint,

2. egyetért azzal, hogy a Mura Program keretében komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő, hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében valósítsanak meg intézkedéseket, és e program keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1. mellékletben meghatározott településeken érvényesítsék,

3. egyetért azzal, hogy a Mura Program stratégiai koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására a Miniszterelnökséget vezető miniszter miniszteri biztost (a továbbiakban: Mura Programért felelős miniszteri biztos) nevezzen ki,

4. a Mura Program elemeit képező, 2. és 3. mellékletben meghatározott fejlesztések a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás F oszlopában meghatározott ütemezés szerinti, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázat E oszlopában meghatározott összegű uniós társfinanszírozás F oszlopában meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátása mellett történő megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő - a projektgazda és a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával - a 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott „Ökoturisztikai attrakciófejlesztés” tartalmú fejlesztésnek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. március 31.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő - a projektgazda és a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával - a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sorában meghatározott „Mura-mente komplex élőhely-fejlesztés” tartalmú fejlesztésnek a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektként történő nevesítését,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. március 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával - gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sorában meghatározott kiemelt projekt megvalósítása során térség-specifikus tartalom kialakításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával - gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sorában meghatározott, egyes „tudásátadási és tájékoztatási tevékenységek” tárgyú felhívások szakmai előkészítése során a térség-specifikus tartalmi keretek kialakításáról és önálló forráskeret biztosításáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy - az érintett projektgazdák és a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával - készítse elő a 2. mellékletben foglalt táblázat 9-15. sorában meghatározott fejlesztéseknek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretében kiemelt projektekként történő nevesítését,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 31.

f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze a 3. mellékletben foglalt táblázat 3-13. és 16. soraiban meghatározott standard eljárásrendű intézkedések esetében a soron következő programmódosítás keretében a „Mura program területén megvalósuló fejlesztés” kiválasztási szempontként való előnyben részesítés érvényesítését,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

g) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 3. mellékletben foglalt táblázat 14. sorában meghatározott standard eljárásrendű pályázati felhívás kiválasztási szempontjainak kialakítása során a „Mura program területén megvalósuló fejlesztés” előnyben részesítéséről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

h) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy szükség szerint kezdeményezze a Zala megyei integrált területi program módosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az integrált területi programok éves felülvizsgálata során

i) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben foglalt táblázat 17-19. sorában meghatározott, a 2. és 3. mellékletben foglalt uniós társfinanszírozású fejlesztések előkészítésének és megvalósításának menedzsmentjéhez szükséges humánkapacitás biztosítása érdekében az ehhez szükséges források biztosításáról a Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Mura Programért felelős miniszteri biztos bevonásával a 4. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sorában meghatározott „erdei kisvasút korszerűsítése és továbbfejlesztése” tartalmú fejlesztésnek a 4. mellékletben foglalt táblázat D oszlopában meghatározott legnagyobb összegű finanszírozását a táblázat E oszlopában meghatározott ütemezés szerint biztosító támogatási szerződést kösse meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Miniszterelnökség fejezet terhére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. június 30.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott fejlesztések előkészítésének biztosítása érdekében hozza létre a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott Uniós fejlesztések fejezet keretében a „Komplex nemzeti térségfejlesztési programok uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése” előirányzatot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 6. pont szerinti előirányzat részére a 4. mellékletben foglalt táblázat D:6-D:10 mezőjében meghatározott forrásokat biztosítsa,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. melléklet 6-10. sorában rögzített, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által ellátandó projekt-előkészítés megvalósítását biztosító jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket készítse elő, valamint kezdeményezze azok megalkotását, illetve módosítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

9. felhívja a 2. mellékletben meghatározott programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy ha 2017. június 30-ig a 4. pont szerinti fejlesztések támogatása tárgyában az arra jogosult objektív okból nem vállal kötelezettséget, akkor gondoskodjanak a 2. mellékletben meghatározott források e határozat célrendszerétől független felhasználásáról az adott program keretein belül, és kezdeményezzék az ehhez szükséges döntések meghozatalát.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A Mura Program keretében fejlesztendő települések

1. Alsórajk,

2. Bánokszentgyörgy,

3. Bázakerettye,

4. Becsehely,

5. Belezna,

6. Bocska,

7. Borsfa,

8. Börzönce,

9. Bucsuta,

10. Csömödér,

11. Csörnyeföld,

12. Dobri,

13. Eszteregnye,

14. Felsőrajk,

15. Fityeház,

16. Fűzvölgy,

17. Gelse,

18. Gelsesziget,

19. Hahót,

20. Homokkomárom,

21. Hosszúvölgy,

22. Iklódbördőce,

23. Kacorlak,

24. Kányavár,

25. Kerecseny,

26. Kerkaszentkirály,

27. Kerkateskánd,

28. Kilimán,

29. Kiscsehi,

30. Kisrécse,

31. Kissziget,

32. Kistolmács,

33. Lasztonya,

34. Letenye,

35. Lispeszentadorján,

36. Liszó,

37. Lovászi,

38. Magyarszentmiklós,

39. Magyarszerdahely,

40. Maróc,

41. Miháld,

42. Molnári,

43. Murakeresztúr,

44. Murarátka,

45. Muraszemenye,

46. Nagybakónak,

47. Nagykanizsa,

48. Nagyrécse,

49. Nemespátró,

50. Oltárc,

51. Orosztony,

52. Ortaháza,

53. Pat,

54. Páka,

55. Petrivente,

56. Pölöskefő,

57. Pördefölde,

58. Pötréte,

59. Pusztamagyaród,

60. Rigyác,

61. Sand,

62. Semjénháza,

63. Sormás,

64. Surd,

65. Szécsisziget,

66. Szentliszló,

67. Szentmargitfalva,

68. Szepetnek,

69. Tormafölde,

70. Tornyiszentmiklós,

71. Tótszentmárton,

72. Tótszerdahely,

73. Újudvar,

74. Valkonya,

75. Várfölde,

76. Zajk,

77. Zalasárszeg,

78. Zalaszentbalázs,

79. Zalaszentjakab és

80. Zebecke.

2. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból közvetlenül finanszírozandó fejlesztések

A B C D E F
1. Projekt vagy fejlesztési cél Projektgazda Program
(intézkedés)
A megvalósítás lehetséges módja Indikatív forrás
(Ft)
Forrás éve
2. Turisztika
3. Ökoturisztikai attrakciófejlesztés Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság GINOP 7. prioritás Kiemelt projektként, a kapcsolódó partnerekkel - önk. civil - konzorciális formában nevesítéssel 1 500 000 000 2016-2017
4. A Mura-mente komplex élőhely-fejlesztése (benne tanösvények is) és területkezelési centrum kialakítása Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság KEHOP-4.1.0. Az éves fejlesztési keretben nevesítendő kiemelt projektként 470 000 000 2017
5. Helyi gazdaság fejlesztése
6. Társadalmi vállalkozások képzése és mentorálasa (nem agrár) Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kiemelt projekt kedvezményezett GINOP-5.1.2. A GINOP-5.1.2. felhíváson belüli térség-specifikus tartalom kialakítása helyi partnerekkel 50 000 000 2016
7. Agrárgazdaság - gazdálkodói tudásbővítés és készségek fejlesztése Közbeszerzésben kiválasztandó VP 1. prioritása Pályázati felhívás keretében térség-specifikus tartalmi keretek kialakítása és önálló forráskeret biztosítható. 50 000 000 2016
8. Emberi erőforrás fejlesztése
9. első lépés típusú programok
10. családvédelem, családgondozás
11. ifjúság: felzárkóztatás, tehetséggondozás Célonként és eljárásonként meghatározott EFOP 1. és 3. prioritása Kiemelt projektekben a programterületről célcsoportok, végső kedvezményezettek bevonásával 2 000 000 000 2016-2017
12. közösségépítés
13. egészségfejlesztés
14. közszolgáltatás-hozzáférés
15. Hiányzó humán infrastrukturális kapacitások kiépítése Szakellátó intézmény EFOP 2. és 4. prioritása
16. Programszintű menedzsment
17. Projektszintű programkoordináció (segítségnyújtás projektek 70 000 000 2016
18. fejlesztésében, előkészítésében és a SZPI KÖFOP Kiemelt projekt keretében 50 000 000 2017
19. megvalósítás menedzsmentjében) 30 000 000 2018

3. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból előnyben részesítendő fejlesztések

A B C D E F
1. Projekt Projektgazda Program A megvalósítás lehetséges módja Indikatív forrás
(Ft)
Forrás éve
2. Helyi gazdaság fejlesztése
3. Agrárgazdaság jogosult gazda VP-4.1. 2016-2017
4. - kertészeti fejlesztések jogosult gazda VP-4.1. 2016-2017
5. - állattartás fejlesztései jogosult gazda VP-4.1. Standard eljárásban az adott felhívás 2016-2017
6. - kis méretű tárolók, szárítók jogosult gazda VP-4.1. értékelési szempontrendszerében „a Projekt vagy felhívás 2016-2017
7. - agrár-innovációs beruházások jogosult gazda VP-4.1.5. fejlesztés nemzeti program által szinten nem 2016-2017
8. - hozzáadott érték növelése (feldolgozás) jogosult gazda VP-4.2. érintett területen valósul meg” kiválasztási szempont érvényesíthető, illetve a Vidékfejlesztési Program folyamatban lévő 2016. évi meghatározható, az összes indikatív térségi igény:
2 000 000 000
2016-2017
9. Fiatal gazdák induló támogatása jogosult gazda VP-6.1. módosítása során kezdeményezhető a 2016-2017
10. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése jogosult gazda VP-6.3. szempont érvényesítése. 2016
11. Tevékenység diverzifikációja, (benne: turisztika) jogosult gazda VP-6.2. és VP-6.4. 2016-2017
12. Együttműködésen alapuló fejlesztések jogosult gazda VP-16.1., VP-16.3., VP-16.4. és VP-16.9. 2016-2017
13. Halgazdálkodási projektek jogosult gazda Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program
200 000 000 2016-2017
14. Társadalmi vállalkozások
(nem mezőgazdasági)
társadalmi vállalkozás GINOP-5.1.3. 50 000 000 2016-2017
15. Településfejlesztés, térségfejlesztés
16. Vidéki infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztése jogosult támogatást igénylő VP-7.2. és VP-7.4. Standard eljárásban
az adott felhívás értékelési szempontrendszerében
„a fejlesztés nemzeti program által érintett területen valósul meg” előnyt adó szempontként.
300 000 000 2016-2017
17. Agrár-logisztikai központ
(1 db)
Helyi önkormányzat TOP-1.1.3.
A megyei integrált területi program
150 000 000 2016-2017
18. Kerékpáros turisztika további fejlesztése (útvonal, szolgáltatás, stb.) NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság és önkormányzatok, civil szervezetek TOP-1.2.1. vagy
TOP-6.1.4.
alapján meghirdetett Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program konstrukciók keretében igényelhető.
150 000 000 2016-2017
19. Térségi foglalkoztatás bővítése
(képzés és foglalkoztatási támogatás és mentorálás)
Zala Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium TOP-5.1.1. és
TOP-5.1.2.
300 000 000 2016-2017

4. melléklet az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozathoz

A Mura Program keretében hazai forrásból finanszírozható fejlesztések

A B C D E
1. Projekt vagy feladat Projektgazda Forrás biztosításáért felelős
(a forrás biztosításának módja)
Forrásigény
(Ft)
Forrás biztosításának éve
2. Turizmus-fejlesztés
3. Erdei kisvasút korszerűsítése és továbbfejlesztése Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság Miniszterelnökséget vezető miniszter (Kvtv.-ben meghatározott Miniszterelnökség 100 000 000 2016
4. fejezet) 900 000 000 2017
5. Projekt-előkészítő alap
6. Programalap (projekt-előkészítési SZPI Miniszterelnökséget vezető 150 000 000 2016
7. költségek: tervek, engedélyek, miniszter (Kvtv.-ben 150 000 000 2017
8. közbeszerzés, terület, előkészítés, stb.) meghatározott Uniós fejlesztések 50 000 000 2018
9. fejezet) 50 000 000 2019
10. 50 000 000 2020

  Vissza az oldal tetejére