Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.05.31.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

2013. évi CIII. törvény

egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról * 

I. Fejezet

A távolléti díj számításával összefüggő egyes törvények módosítása

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § (1)-(8) * 

(9) * 

(10)-(17) * 

2-3. § * 

2-4. * 

4-6. § * 

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

7. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a)-b) * 

c) * 

d) * 

lép.

6. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

8. § (1)-(3) * 

(4) * 

(5)-(7) * 

(8) * 

(9)-(29) * 

7. * 

9-10. § * 

II. Fejezet

Az államháztartás és a közteherviselés szabályozásával összefüggő egyes törvények módosítása

8-10. * 

11-13. § * 

11. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

14. § (1)-(3) * 

(4) * 

(5)-(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11)-(15) * 

(16)-(18) * 

15. § (1) * 

(2) * 

12. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16. § (1)-(12) * 

(13) * 

(14)-(25) * 

17. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

18. § * 

13-14. * 

19-20. § * 

III. Fejezet

Adózással és számvitellel összefüggő egyes törvények módosítása

15. * 

21. § * 

16-17. * 

22-23. § * 

18. * 

24. § * 

19-20. * 

25-26. § * 

21. * 

27. § * 

22. * 

28-29. § * 

23. * 

30. § * 

24-25. * 

31-33. § * 

26. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

34. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

(5) * 

27. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény módosítása

35. § (1) * 

(2) Nem lép hatályba a Módtv. 48. § (1), (2) és (4) bekezdése.

28. * 

36. § * 

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

29. Hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) E törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § 2013. június 30-án lép hatályba.

(3) A 14. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(8) bekezdése, (11)-(15) bekezdése, valamint a 22. §, a 23. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 32. §, és a 33. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § (13) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése és a 34. § (1) bekezdése, (3)-(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 1. § (1)-(8) bekezdése, valamint (10)-(17) bekezdése, a 2-6. §, a 7. § a), b) és d) pontja, a 8. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(7) bekezdése, valamint (9)-(29) bekezdése, továbbá a 9. §, a 10. § és a 24. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(6) *  A 27. §, a 30. § és a 36. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(7) *  Az 1. § (9) bekezdése, a 7. § c) pontja, a 8. § (4) és (8) bekezdése, a 14. § (9) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

38. § E törvény 14. § (16) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

31. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § E törvény

a) 8. § (1) bekezdése a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvnek,

b) 8. § (2), (4) és (8) bekezdése a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.