Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

2013. évi CIII. törvény

egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

I. Fejezet

A távolléti díj számításával összefüggő egyes törvények módosítása

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § (1)-(8)

(9)

(10)-(17)

2-3. §

2-4.

4-6. §

5. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

7. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a)-b)

c)

d)

lép.

6. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

8. § (1)-(3)

(4)

(5)-(7)

(8)

(9)-(29)

7.

9-10. §

II. Fejezet

Az államháztartás és a közteherviselés szabályozásával összefüggő egyes törvények módosítása

8-10.

11-13. §

11. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

14. § (1)-(3)

(4)

(5)-(8)

(9)

(10)

(11)-(15)

(16)-(18)

15. § (1)

(2)

12. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16. § (1)-(12)

(13)

(14)-(25)

17. § (1)

(2)

(3)

18. §

13-14.

19-20. §

III. Fejezet

Adózással és számvitellel összefüggő egyes törvények módosítása

15.

21. §

16-17.

22-23. §

18.

24. §

19-20.

25-26. §

21.

27. §

22.

28-29. §

23.

30. §

24-25.

31-33. §

26. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

34. § (1)

(2)

(3)-(4)

(5)

27. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény módosítása

35. § (1)

(2) Nem lép hatályba a Módtv. 48. § (1), (2) és (4) bekezdése.

28.

36. §

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

29. Hatályba léptető rendelkezések

37. § (1) E törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 35. § 2013. június 30-án lép hatályba.

(3) A 14. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(8) bekezdése, (11)-(15) bekezdése, valamint a 22. §, a 23. §, a 28. §, a 29. §, a 31. §, a 32. §, és a 33. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 16. § (13) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése és a 34. § (1) bekezdése, (3)-(4) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) Az 1. § (1)-(8) bekezdése, valamint (10)-(17) bekezdése, a 2-6. §, a 7. § a), b) és d) pontja, a 8. § (1)-(3) bekezdése, (5)-(7) bekezdése, valamint (9)-(29) bekezdése, továbbá a 9. §, a 10. § és a 24. § az e törvény kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(6) A 27. §, a 30. § és a 36. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(7) Az 1. § (9) bekezdése, a 7. § c) pontja, a 8. § (4) és (8) bekezdése, a 14. § (9) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

30. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

38. § E törvény 14. § (16) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

31. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § E törvény

a) 8. § (1) bekezdése a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvnek,

b) 8. § (2), (4) és (8) bekezdése a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.