Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.2.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

A Minisztertanács az érdekképviseleti szervekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendeli:

1. § (1)1 Aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.

(2) A rokkantsági járadékot az (1) bekezdésben említett feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

(3)2 Ha az igénylő munkaképtelenségét vagy egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

2. § (1)3 A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv állapítja meg és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(2) Nem állapítható meg, illetőleg nem folyósítható a rokkantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.

(3)4 A rokkantsági járadék havi összege 2015. január 1-jétől 33 930 forint.

3. § Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, illetőleg a felelősségre a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a járadék mentes a végrehajtás alól.

4. §5

5. § Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba; rendelkezései alapján rokkantsági járadék - az egyéb feltételek megléte esetén - legkorábban ettől az időponttól állapítható meg, illetve folyósítható.1  Módosította: 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § a), 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § a), 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. §, 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) a).


2  Megállapította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1). Hatályos: 2015. IV. 1-től.


3  Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 7. §, 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §, 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) b).


4  Megállapította: 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.


5  Hatályon kívül helyezte: 117/1988. (XII. 31.) MT rendelet 9. § (1). Hatálytalan: 1989. I. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!