Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.05.28.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról * 

Az Országgyűlés

figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítására,

figyelemmel a versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire,

figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételére,

különös tekintettel az ebből fakadó, a jövedéki adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint

tekintetbe véve a jövedéki adózás bevezetése óta szerzett tapasztalatokat is,

a jövedéki adózás szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1-2. § * 

2. Értelmező rendelkezések

3. § * 

3. Általános rendelkezések

4. § * 

4. Hatáskör

5. § * 

II. FEJEZET

ADÓKÖTELEZETTSÉG, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓMENTESSÉG, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS

5. Adókötelezettség keletkezése

6. § * 

6. Adófizetési kötelezettség keletkezése

7-8. § * 

7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

9. § * 

8. Szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során

10-11. § * 

9. Adó-visszaigénylés

12-13. § * 

III. FEJEZET

ENGEDÉLYEK

10. Engedélyek megadása

14. § * 

11. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása

15. § * 

12. Engedéllyel rendelkezők

16-17. § * 

13. Jövedéki biztosíték

18. § * 

14. Adóraktári engedély

19. § * 

20. § (1)-(4) * 

(5) * 

15. Adóraktár jövedéki biztosítéka

21. § * 

16. Az adóraktár működése

22. § * 

17. Az adóraktár nyilvántartási kötelezettsége, adatszolgáltatás

23-24. § * 

18. A bejegyzett kereskedői engedély

25. § * 

19. Az eseti bejegyzett kereskedő

26. § * 

20. Bejegyzett feladó

27. § * 

21. Jövedéki engedélyes kereskedő

28-30. § * 

22. Felhasználói engedély

31-33. § * 

IV. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

23. Közös szabályok

34. § * 

24. Csomagküldő kereskedő

35. § * 

25. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

36. § * 

26. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés

37. § * 

27. Nyilvántartásba vett felhasználó

38. § * 

28. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme

39. § * 

29. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője

40. § * 

30. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője

41. § * 

31. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő

42. § * 

V. FEJEZET

BEJELENTÉSEK

43-52. § * 

VI. FEJEZET

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN

32. Közös szabályok

53. § * 

33. Jövedéki termék feladása adófelfüggesztési eljárás keretében

54. § * 

34. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvétele

55. § * 

35. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék exportálása

56. § * 

36. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében mentesített szervezetnek

57. § * 

37. Jövedéki termék feladása üzemszünet során

58. § * 

38. Jövedéki termék átvétele üzemszünet során

59. § * 

39. Jövedéki termék exportálása üzemszünet során

60. § * 

40. Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződésének igazolása

61. § * 

VII. FEJEZET

SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

41. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szállítása tagállamok között

62. § * 

42. Jövedéki termék szállítása csomagküldő kereskedelem keretében

63. § * 

43. Jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános szabályai

64-66. § * 

44. Jövedéki engedélyes kereskedelem

67. § * 

45. Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység

68-73. § * 

VIII. FEJEZET

ADÓZÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

46. Zárjegy alkalmazása

74. § * 

47. Bérfőzött párlat zárjegyezése

75. § * 

48. Zárjegy felhelyezése, pótlása

76. § * 

49. Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után

77. § * 

50. Adatszolgáltatás a zárjegyekről

78. § * 

51. Adómegállapítás, adóbevallás

79. § * 

80. § * 

52. Adóelőleg

81. § * 

53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai

82. § * 

54. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása

83. § * 

55. Ügyintézés

84. § * 

56. Szemledíj, költségtérítés

85. § * 

57. Kötelező érvényű KN-kód besorolás

86. § * 

58. Megsemmisítés

87. § * 

59. Hatósági zár alkalmazása

88. § * 

60. Mintavétel

89. § * 

61. Egyéb eljárási szabályok

90-93. § * 

62. Állami támogatási szabályok

94-95. § * 

IX. FEJEZET

ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

63. Az ellenőrzés általános szabályai

96. § * 

64. Eredet igazolása

97. § * 

65. Csomagküldemények ellenőrzése

98. § * 

66. Jogkövetkezmények

99. § * 

67. Jövedéki bírság

100-101. § * 

68. Lefoglalás, elkobzás

102-105. § * 

69. Egyéb bírság

106. § * 

70. Üzletzárás

107. § * 

X. FEJEZET

ENERGIATERMÉK

108. § * 

71. Adóalap, adómérték

109-110. § * 

72. Adókötelezettség, adófizetési kötelezettség

111. § * 

73. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

112. § * 

74. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

113. § * 

75. Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

114. § * 

76. Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

115. § * 

77. Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

116. § * 

78. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

117. § * 

79. Egyéb eljárási szabályok

118-119. § * 

80. Terméktávvezeték adóraktár, energiatermékek csővezetékes szállítása

120. § * 

81. Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék

121-124. § * 

XI. FEJEZET

SÖR, CSENDES BOR, HABZÓBOR, EGYÉB CSENDES ÉS HABZÓ ERJESZTETT ITAL, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK, ALKOHOLTERMÉK

82. Sör

125-126. § * 

83. Csendes bor

127. § * 

84. Habzóbor

128. § * 

85. Egyéb csendes erjesztett ital

129. § * 

86. Egyéb habzó erjesztett ital

130. § * 

87. Köztes alkoholtermék

131. § * 

88. Alkoholtermék

132. § * 

89. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

133. § * 

90. Egyszerűsített adóraktár

134-136. § * 

91. Kisüzemi bortermelő

137. § * 

92. Hivatalos zár

138. § * 

93. Borászati melléktermék

139. § * 

94. A bérfőzött párlatra vonatkozó speciális szabályok

140-142. § * 

95. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok

143. § * 

96. Denaturálás

144. § * 

XII. FEJEZET

DOHÁNYGYÁRTMÁNYOK

97. Adóalap, adómérték

145-146. § * 

98. A zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok általános forgalmi adóztatásával összefüggő egyéb szabályok

147. § * 

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

99. Felhatalmazó rendelkezések

148. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szárított dohány és fermentált dohány előállításával, tárolásával és kereskedelmével kapcsolatos részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg * 

a) az engedélyek iránti kérelemre, az engedélyezésre, az engedélyesek tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat;

b) a nyilvántartásba vételre és a bejelentésekre vonatkozó részletes szabályokat;

c) a jövedéki termék előállítására, tárolására, szállítására, forgalmazására vonatkozó részletes szabályokat;

d) a nyilvántartások vezetésére, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásokra, a bizonylatok adattartalmának meghatározására, kiállításukra és az állami adó- és vámhatóság felé történő megküldésükre vonatkozó részletes szabályokat;

e) az adó-visszaigénylés és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítésének részletes szabályait;

f) a zárjegyre, a hivatalos zárra és a párlat adójegyre vonatkozó részletes szabályokat;

g) a jövedéki ellenőrzésre, a lefoglalásra és az elkobzásra vonatkozó részletes szabályokat;

h) a kisüzemi bortermelőre, a bérfőzésre és a magánfőzésre vonatkozó részletes szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy - a külpolitikáért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi szervezet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja által megfizetett adó visszaigénylésének részletes szabályait.

(4) * 

100. Hatályba léptető rendelkezések

149. § (1) *  Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. november 1-jén lép hatályba.

(2) *  A 157. § (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) *  Az 1-19. §, a 20. § (1)-(4) bekezdése, a 21-79. §, a 81-147. §, a 152-156. §, 157. § (1)-(5) bekezdése, 158-172. §, valamint a 174. § (1)-(2) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba.

(4) *  A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.

(5) *  A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(6)-(7) * 

101. Átmeneti rendelkezések

150. § *  (1) *  E törvényt - a (12) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a 2017. július 1-jét követően keletkezett adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2) *  Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. június 30-át követően folytatni kívánja, 2017. május 15-ig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően, továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. július 1-jétől. Az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei érvényesség kezdettel, a korábbi engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. Az engedélyes a 2017. június 30-án hatályos jövedéki biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. október 1-jéig végezheti tevékenységét.

(3) *  A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. május 15-ig nyilatkozik arról, hogy 2017. június 30-át követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár engedélyeseként kívánja-e folytatni. Az állami adó- és vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, illetve a megtett nyilatkozat alapján az egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2017. június 30-át követően tovább működő engedélyes részére 2017. május 31-ig az e törvény rendelkezéseinek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei hatálybalépéssel, a korábbi engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. A nyilatkozatuk szerint tevékenységüket kisüzemi bortermelőként tovább folytató egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében az engedély hatályvesztésére figyelemmel a régi Jöt. 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti készletfelvételt nem kell elvégezni.

(4) *  A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2017. június 30-ával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.

(5) *  A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy 2017. május 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni 2017. június 30-át követően. Ha tevékenységét nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. május 20-ig benyújtja az adóraktári engedély iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz, az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei hatálybalépéssel, az adómentes felhasználói engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználó a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedély hatályvesztésének napjával lezárja és - ha tevékenységét adóraktári engedéllyel folytatja tovább - a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti, azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek az elektronikus engedély hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint teljesíti.

(6) *  Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység végzéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokat a régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság a megküldött adattartalmat a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás vezetésére kötelezett, a régi Jöt. szerinti nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.

(7) *  A régi Jöt. szerint motorfejlesztést végző személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek minősül, ha a motorfejlesztés időtartama 2017. június 30-ig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést megvalósító személy a tevékenységről a régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának végéig tovább vezetheti.

(8) *  Adójeggyel ellátott dohánygyártmány 2017. szeptember 1-jéig bocsátható szabadforgalomba. Az adójegyek átvételére, az adójegyek alkalmazására, az adójegyekről teljesítendő elszámolásra, az adó-visszaigénylésre, az adójegy eltávolítására, felülragasztására, az adójegyekről teljesítendő napi adatszolgáltatásra, valamint az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítésére a 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(9) *  A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. szeptember 30-áig, valamint - abban az esetben, ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2017. június 30-i szintet - 2017. december 31-ig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.

(10) E § alkalmazásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás eljárásra és függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni.

(11) *  A 2017. július 1-jét megelőző időpontig érvényesíthető jövedéki biztosíték esetén a felajánlott új jövedéki biztosíték nyújtásakor az engedélyes nyújthat a régi Jöt. szerinti biztosítékmaximumot meghaladó jövedéki biztosítékot is.

(12) *  A 111. § (5) bekezdése szerinti ügyletek esetében e törvény rendelkezéseit az olyan, 2017. június 30-át követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. június 30-át követő időpont. Minden olyan elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak esetében, ahol az időszak 2017. július 1-je előtt kezdődött, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 2017. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az adókötelezettség, adófizetési kötelezettség, adó-visszaigénylési jog megállapítására és bevallására.

(13) *  A régi Jöt. szerinti adófizetésre kötelezett adóalany 2017. június hónapban keletkezett adófizetési kötelezettségének és adólevonási jogának megállapítására és bevallására, valamint az ehhez kapcsolódó termékmérleg havi zárás, a külön nyilvántartás havi zárás, a szállítási nyilvántartás havi zárás benyújtására, továbbá a 2017. június hónapra vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az adómentes felhasználó 2017. év második negyedéve tekintetében elkészítendő elszámolására és adóbevallási, adófizetési kötelezettségére a 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(14) *  Dohánygyártmány zárjegy megrendelés 2017. május 15-től, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat adását, a (17) bekezdés szerinti esetben pedig az ott meghatározott kérelem benyújtását követően nyújtható be.

(15) *  A dohánygyártmányokra 2017. július 1-jét megelőzően átvett zárjegyek bejelentésköteles készletváltozásáról 2017. június 30-ig teljesítendő bejelentést a régi Jöt. 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezései alapján az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatvány alkoholtermék-zárjegyek készletváltozásának bejelentésére szolgáló lapján kell teljesíteni.

(16) *  A (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmaznia a régi Jöt. szerint nyilvántartásba vett személynek is, kivéve - a (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt. A (2) bekezdés alkalmazásában engedély alatt nyilvántartásba vételt, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell érteni és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétel megtörténtéig, amelyet legkésőbb 2017. október 30-ig végez el az állami adó- és vámhatóság, a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba vétel alapján folytatható a tevékenység.

(17) *  Ha a régi Jöt. szerinti bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkező személy tevékenységét e törvény szerinti adóraktári engedéllyel kívánja folytatni 2017. június 30-át követően, az adóraktári engedély iránti, 2017. július 1-jét megelőzően benyújtott kérelmét az állami adó- és vámhatóság e törvény alapján bírálja el és - ha a kérelem a jogszabályi követelményeknek megfelel - 2017. július 1-jei hatálybalépéssel adja ki az adóraktári engedélyt.

(18) *  Ha a régi Jöt. szerinti jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkező személy engedélyében szereplő telephelyre ugyanazon személy részére a (17) bekezdés szerint kiadott adóraktári engedély lép hatályba 2017. június 30-át követően, az adóraktári engedély hatályba lépésének időpontjában az adóraktári engedély hatálybalépését megelőzően a jövedéki engedély alapján beszerzett és adójeggyel vagy zárjeggyel ellátott, az adóraktári engedélyben szereplő telephelyen tárolt jövedéki termékkészletet az adóraktár engedélyese az adóraktári engedély birtokában, a szabad forgalomba bocsátott termékek forgalmazására vonatkozó szabályok szerint tárolhatja és forgalmazhatja legkésőbb 2017. december 31-ig.

(19) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a 136. § (3) bekezdés, a kisüzemi bortermelő a 137. § (3) bekezdés szerinti 2017. augusztus 15-én esedékes adóbevallását a 2016. december 1.-2017. július 31. időszak tekintetében nyújtja be.

(20) A (2)-(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a (2)-(3) bekezdés szerinti észrevételt és a (14) bekezdés szerinti megrendelést az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(21) *  Ha a (2)-(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig nem tett eleget nyilatkozattételi kötelezettségének, akkor az állami adó- és vámhatóság 2017. április 15-ig tájékoztatja a nyilatkozattételi határidő elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

(22) *  A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatküldést választó adatszolgáltatásra kötelezett személynek az adatküldés tesztelését 2017. május 15-ig meg kell kezdenie az állami adó- és vámhatóságnál tesztelésre történő bejelentkezéssel, vagy igazolnia kell, hogy olyan számítógépes szoftvert kíván használni 2017. július 1-jétől az adatküldésre, amelynek tesztelése az állami adó- és vámhatóságnál 2017. május 15-ig megkezdődött. A tesztelésre kötelezett személy e bekezdésbeli kötelezettségének elmulasztása esetén a régi Jöt. szerint nyújtott jövedéki biztosítéka 0,5%-ának megfelelő összegű bírsággal sújtható.

(23) *  Ha a (2)-(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig a (2)-(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, akkor az állami adó- és vámhatóság a határidőt megtartottnak tekinti és lefolytatja a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvénnyel megállapított (2)-(3), (5) és (16) bekezdés szerinti eljárást.

151. § *  A 2017. július 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

102. Az Európai Unió jogának való megfelelés

152-153. § * 

103. Módosító rendelkezések

154-156. § * 

157. § (1)-(5) * 

(6) * 

158-172. § * 

173. § * 

104. Hatályon kívül helyező rendelkezések

174. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) *