Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

525/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 37. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi helyi közforgalmú közlekedés támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

526/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

527/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „4-es metró projekt 1. csomag pályázati dokumentációjának benyújtása a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

528/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 44. napirendként megtárgyalja a „Tájékoztató a BKV Zrt. felügyelőbizottságának a használt-autóbusz tenderrel kapcsolatos vizsgálatáról” című tájékoztatót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

529/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a FOK Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakulására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

530/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi helyi közforgalmú közlekedés támogatására” című előterjesztés 3. pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

531/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztés 4. pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

532/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékműve elhelyezése, valamint a katonai áldozatok emlékművének ügye” című előterjesztés 5. pontként, „A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezése a XII. kerületben” című előterjesztés 6. pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

533/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a) Javaslat a TISZK Kht.-k tisztségviselői megbízatásának meghosszabbítására és szerződéseinek módosítására.

1/b) Javaslat a FOK Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakulására.

2. 4-es metró projekt 1. csomag pályázati dokumentációjának benyújtása a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények kórházi (társadalmi) felügyelőtanácsa taglétszámának módosítására.

4. Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6/a) Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6/b) Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.

7. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

9. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról.

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. (Melléklet: a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása)

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

10. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Bp. XIII. ker, Duna-folyam, Újpesti vasúti híd-Váci út-Meder utca által határolt terület.)

11. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolására és a Kht. veszteségeinek pótlására.

12. Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell kialakításához szükséges döntésekre.

13. Javaslat egyes intézmények alapító okiratainak módosítására, ingatlanok rendezésére, forgalomképessé minősítésére.

14. Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására - „Kisgyerekes bérlet” bevezetése.

15. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

16. Javaslat a kulturális intézményekben (BTM, FÁNK, FSZEK) 2007. évben végrehajtott létszámleépítés kifizetett és megigényelt összegeivel kapcsolatos eltérések rendezésére.

17. Javaslat a szociális intézmények végleges létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázatra.

18. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

19. Javaslat az Európai Beruházási Bankkal 2004. április 30-án aláírt, oktatási fejlesztések I. ütemére vonatkozó hitelszerződés 2. sz. módosítására.

20. Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására.

21. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

22. A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.

23. Javaslat engedélyokirat módosítására, a Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése tárgyában.

24. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

25. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

26. Javaslat megszűnt szociális intézmények záróbeszámolójának elfogadására.

27. Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakítására.

28. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat szerződés módosítására.

29. A II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékműve elhelyezése, valamint a katonai áldozatok emlékművének ügye.

30. A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezése a XII. kerületben.

31. Oktatási ágazati pályázatok.

32. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége támogatására (SZ, D, R jelű pályázatok kiírására és bonyolítására.)

33. Javaslat sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére.

34. Javaslat a Budapest X., Népligeti „Építők” Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó 404-405/2007. (03. 01.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

35. Javaslat a „Győzelemért Simon Gyerekfoci” Közhasznú Alapítvány támogatásának visszavonására.

36. Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi helyi közforgalmú közlekedés támogatására.

37. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program a KMOP-2007-2.3.1/B közösségi közlekedés előnyben részesítése c. pályázati kiírásra pályázat benyújtására.

38. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 2007-5.2.2./B „Funkcióbővítő rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” című kétfordulós pályázaton történő XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának részvételi támogatása.

39. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítvány számára.

40. Beszámoló a Közraktárak fejlesztési projekt jelenlegi állásáról.

41. Összefoglaló jelentés a 2007. évi ellenőrzésekről.

42. Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.

43. Javaslat XVI. kerületi névtelen közpark Tóth Ilonka térré való elnevezésére.

44. Tájékoztatás kérése a Radnóti Miklós Színház bérleti szerződéséről, illetve a Kulturális Bizottság e tárgyban hozott határozatainak közgyűlési megerősítése.

45. Tájékoztató a BKV Zrt. Felügyelőbizottságának a használt-autóbusz tenderrel kapcsolatos vizsgálatáról.

46. Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban.

47. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi munkatervére.

48. Takács László gondnok fellebbezése Takács János Zoltán személyi térítési díj ügyében.

49/a) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Az 1. napirendi pont: javaslat a TISZK Kht.-k tisztviselői megbízásának meghosszabbítására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Az 1/b napirendi pont: javaslat a FOK Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakulására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: 4-es metró projekt 1. csomag pályázati dokumentációjának benyújtása a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

554/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése konstrukcióra.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

555/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 3. sz. mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az annak mellékletét képező dokumentumokat, melynek keretében külön

- elfogadja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívása alapján a részletes projektjavaslat benyújtásához kidolgozott projektköltségvetést a pályázati adatlap 5. pontjának megfelelően,

- kijelenti, hogy a támogatott beruházással létrehozott, és a BKV Zrt. és/vagy a saját tulajdonába kerülő termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006/EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja és gondoskodik annak üzemeltetéséről, illetve kijelenti, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek ezen időszak alatt nem célja a Fővárosi Önkormányzat, illetve a BKV Zrt. általi elidegenítése,

- nyilatkozik arról, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § szerinti feltételek teljesítését a jogszabályi előírásoknak megfelelően a későbbiekben megkötendő támogatási szerződésben vállalja,

- kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett pályázati felhívás alapján benyújtandó pályázat elfogadása esetén a pályázatban megjelölt saját forrás összegét, 31 951,9 Md Ft-ot - a későbbiekben megkötendő Támogatási Szerződésben szereplő ütemezés szerint - a Fővárosi Önkormányzat, mint kedvezményezett, az éves költségvetéseiben biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetésekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

556/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. mellékletben szereplő projekt adatlapot, illetve az annak mellékletét képező szükséges dokumentumokat írja alá és küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyes egészségügyi intézmények kórházi (társadalmi) felügyelőtanácsa taglétszámának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

557/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Kórházi Felügyelőtanácsa taglétszámát 15 főben, a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Kórházi Felügyelőtanácsa taglétszámát 12 főben, a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Kórházi Felügyelőtanácsa taglétszámát 12 főben, a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórházi Felügyelőtanácsa taglétszámát 12 főben, a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Kórházi Felügyelőtanácsa taglétszámát 12 főben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

558/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert intézkedjen, hogy az érintett fekvőbeteg-ellátó intézmények orvos-szakmai vezetői a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezetek, a 3. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti tanács, valamint az intézmény ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok részére adjanak tájékoztatást a felügyelőtanácsok újraalakításáról.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

559/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az érintett intézmények ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatokat, hogy legkésőbb 2008. július 31-ig küldjék meg a kórházi felügyelőtanácsba jelöltek névsorát.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

560/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintett intézmények ellátási területéhez tartozó települési (kerületi) önkormányzatok javaslatai alapján, a kórházi felügyelőtanácsok tagjainak megválasztására tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

561/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján dr. Kökény Mihályt kijelöli a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott alább felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények székhelyén és telephelyén megalakított Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó képviselőjének:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.

Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok

és Pszichiátriai Betegek Otthona

8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.

8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

562/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6/a. pontja: Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

b) Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

563/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás, valamint - az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal - az egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.

Határidő: a rendelet-módosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

564/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tervezetében foglaltakkal és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a szerződést.

Határidő: a rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

565/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak a „Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

A napirend 8. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

566/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:

2.1. Budapest XI. kerület, Zámori utca 14. hrsz.: 3 580

2.2. Budapest XVIII. kerület, Nemes utca 10.

= Kölcsey utca 96. hrsz.: 140 728

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

567/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi épület védettségét nem szünteti meg:

3.1. Budapest II. kerület, Daru utca 20. hrsz.: 14 897/1

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

568/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros főpolgármestere kérje fel Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterét, hogy a Pilóta utca egységes arculatának megőrzése érdekében az alábbiakban részletezett szempontoknak megfelelően módosítsa Kerületi Szabályozási Tervét és Kerületi Építési Szabályzatát. Budapest, XVI. kerület, Pilóta utca 15. szám alatti saroktelek beépítési paramétereinek meghatározásával az illeszkedés szabályainak megfelelően olyan következetes előírásokat kell kialakítani, amelyek alapján beépítési igény esetén a tárgyi ingatlanon csak az eredeti épülettel megegyező méretű, tetőidomú és a környező épületek stílusához igazodó formavilágú épület születhessen. Ennek érdekében az ingatlanra vonatkozó beépítési százalék, szintterületi mutató, építménymagasság az itt lévő, félig elbontott villa méreteinek megfelelően kerüljön meghatározásra.

569/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Pilóta utca 15. szám alatti ingatlan védettsége megszüntetésének ügyét a XVI. kerületi Szabályozási Terv és Kerületi Építési Szabályzat tárgyi ingatlant érintő részének módosítását követően, legkésőbb 2009. december 31-ig veszi napirendjére.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

570/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak a „Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

A napirend 9. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról.

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról. (Melléklet: a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása)

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

571/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatását.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

572/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

a 2. számú melléklet 1-4. számú táblázatai szerint elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített beszámolóját. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2007. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

573/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi intézmények 2007. évi előirányzata terhére engedélyezi a felsorolt társadalmi szervezetek, alapítványok támogatását a megjelölt összegekkel:

Intézmény Megnevezése Összeg
(E Ft)
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Int. Mozgásjavító Diák Sportegyesület 300
és Diákotthon Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 10
Zsótér Pál Alapítvány 700
3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola Magyar Speciális Műhely Egyesület 11
Speciális Szakiskola és Módszertani Int. Magyar Szakképzési Társaság 20
Autisták Egyesülete 4
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Csaba József Szakképzési és Kulturális
Iskola és Gimnázium Alapítvány 1000
5501 Budapesti Történeti Múzeum KKDSZ Szakszervezete BTM 100
5601 Budapest Főváros Levéltára Magyar Köztisztviselők
és Közalkalmazottak Szakszervezete 400

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

574/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei

- pénzmaradványát az 1. számú melléklet 5. oszlopa,

- vállalkozási tevékenységének eredményét az 1. számú melléklet 8. oszlopa szerinti összegeivel a 25. és 26. oszlopok finanszírozási korrekciói, és az 1/a. számú melléklet adatai figyelembevételével állapítja meg.

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 1. és 1/a. számú mellékletek 10. oszlopa,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az 1. és 1/a. számú mellékletek 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik,

- a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát az 1. és 1/a. számú mellékletek 12. oszlopa szerinti összegekkel, a 7. számú melléklet szerinti feladatokon kötelesek növelni.

575/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2007. évi normatív hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/a. számú melléklet,

- a 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatások, és mutatószámok feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/b. számú melléklet,

- a 2007. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/c. számú melléklet,

- a 2006. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

576/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatalon belül: a központilag kezelt önkormányzati előirányzatok maradványát a 2. számú melléklet 9. oszlopa szerint hagyja jóvá.

577/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklése és a normatívák jövedelemkülönbség mérséklésére gyakorolt hatásokkal való teljes körű elszámolás szerinti központi költségvetés felé kötelezően befizetendő 2 984 732 E Ft kötelezettséget az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére biztosítja azzal, hogy a fedezetéhez szükséges előirányzatot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 4. számú mellékletében szabályozott feltételek teljesülése alapján a Fővárosi Önkormányzat egészére vonatkozóan 2008. május hónapban a központi költségvetésből visszautalásra kerülő 7 642 250 E Ft bevételből biztosítja.

- a pénzmaradványból a 6. számú melléklet szerinti kötelezettségekre 11 389 818 E Ft összegben biztosít fedezetet azzal, hogy a „7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi értékrendezése” címkód 17. oszlop szerinti 2 086 245 E Ft-ból 18 117 E Ft-ot tervbe vesz és a hiányzó forrással egyező 2 068 128 E Ft összegű differencia előirányzatát a 2008. május hónapban a központi költségvetésből visszautalásra kerülő 7 642 250 E Ft bevételből biztosítja.

578/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: értesítésre azonnal, befizetési kötelezettség teljesítésére az értesítést követően legkésőbb 2008. június 13-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd-Váci út-Meder utca által határolt terület.)

Előadók: Ikvai Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

579/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 25/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. kerület, Duna-folyam-Újpesti vasúti híd-Váci út-Meder utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 25/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

580/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolására és a Kht. veszteségeinek pótlására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

581/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakításához szükséges döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

582/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 13. pontja: Javaslat egyes intézmények alapító okiratainak módosítására, ingatlanok rendezésére, forgalomképessé minősítésére.

Előadók: Horváth Csaba, Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

583/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint a 130. sz. határozati javaslata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az alábbi intézményi telephelyeket nem szünteti meg, nem költözteti és nem üríti ki, azok mindegyikét továbbra is az intézményi körben tartja:

- Budapest XI., Fehérvári út 159.

- Budapest XIV., Dózsa Gy. út 25-27.

- Budapest IV., Megyeri út 45.

- Budapest IX., Soroksári út 75-77.

- Budapest IX., Friss u. 2.

- Budapest XV., Ady Endre u. 31-33.

- Budapest IV., Baross u. 39.

- Budapest VI., Rippl Rónai u. 26.

- Budapest XXI., Táncsics M. u. 82-84.

- Budapest XI., Körössy József u. 3.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

584/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése értelmében átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és 2008. július 1-jei határidővel kivonja az intézményi körből, és forgalomképessé minősíti a jelenleg korlátozottan forgalomképes:

- Bp. XV., Ady E. utca 31-33. szám alatti 82134 hrsz.-ú,

- Bp. IV., Megyeri út 45. szám alatti 75603 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Szent Imre tér 11. szám alatti 208668 hrsz.-ú,

- Bp. XI., Fehérvári út 159. szám alatti 3170/49 hrsz.-ú,

- Bp. XIII., Dagály utca 5. szám alatti 25862 hrsz.-ú,

- Bp. IV., Baross utca 39. szám alatti 73844 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Táncsics M. utca 82. szám alatti 208849 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Táncsics M. utca 84. szám alatti 208850 hrsz.-ú,

- Bp. IX., Soroksári út 75-77. szám alatti 38066 hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

585/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 2.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

586/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 2.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

587/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1027 Budapest, Csalogány u. 43.) alapító okiratát a 2.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

588/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okiratát a 2.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

589/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát a 2.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

590/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) alapító okiratát a 2.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

591/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát a 2.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

592/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát a 2.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

593/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 2.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

594/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 2.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

595/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Békésy György Posta- és Távközlés-forgalmi Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát a 2.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

596/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 2.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

597/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát a 2.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

598/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát a 2.14. számú melléklet szerinti tartalommal.

599/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát a 2.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

600/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.) alapító okiratát a 2.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

601/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 2.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

602/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát a 2.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

603/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát a 2.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

604/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát a 2.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

605/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 2.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

606/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Szent Imre tér 11.) alapító okiratát a 2.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

607/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 2.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

608/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát a 2.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

609/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 2.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

610/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2.) alapító okiratát a 2.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

611/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát a 2.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

612/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 2.28. számú melléklet szerinti tartalommal.

613/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) alapító okiratát a 2.29. számú melléklet szerinti tartalommal.

614/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát a 2.30. számú melléklet szerinti tartalommal.

615/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát a 2.31. számú melléklet szerinti tartalommal.

616/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 2.32. számú melléklet szerinti tartalommal.

617/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 2.33. számú melléklet szerinti tartalommal.

618/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) alapító okiratát a 2.34. számú melléklet szerinti tartalommal.

619/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 2.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

620/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okiratát a 2.36. számú melléklet szerinti tartalommal.

621/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 2.37. számú melléklet szerinti tartalommal.

622/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 2.38. számú melléklet szerinti tartalommal.

623/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát a 2.39. számú melléklet szerinti tartalommal.

624/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 2.40. számú melléklet szerinti tartalommal.

625/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 2.41. számú melléklet szerinti tartalommal.

626/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát a 2.42. számú melléklet szerinti tartalommal.

627/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.) alapító okiratát a 2.43. számú melléklet szerinti tartalommal.

628/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 2.44. számú melléklet szerinti tartalommal.

629/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát a 2.45. számú melléklet szerinti tartalommal.

630/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 2.46. számú melléklet szerinti tartalommal.

631/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 2.47. számú melléklet szerinti tartalommal.

632/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát a 2.48. számú melléklet szerinti tartalommal.

633/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 2.49. számú melléklet szerinti tartalommal.

634/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 2.50. számú melléklet szerinti tartalommal.

635/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 2.51. számú melléklet szerinti tartalommal.

636/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) alapító okiratát a 2.52. számú melléklet szerinti tartalommal.

637/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát a 2.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

638/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38) alapító okiratát a 2.54. számú melléklet szerinti tartalommal.

639/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 2.55. számú melléklet szerinti tartalommal.

640/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát a 2.56. számú melléklet szerinti tartalommal.

641/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát a 2.57. számú melléklet szerinti tartalommal.

642/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 6-8.) alapító okiratát a 2.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

643/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) alapító okiratát a 2.59 számú melléklet szerinti tartalommal.

644/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 2.60. számú melléklet szerinti tartalommal.

645/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát a 2.61. számú melléklet szerinti tartalommal.

646/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1139 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát a 2.62. számú melléklet szerinti tartalommal.

647/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 2.63. számú melléklet szerinti tartalommal.

648/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát a 2.64. számú melléklet szerinti tartalommal.

649/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 38-30.) alapító okiratát a 2.65. számú melléklet szerinti tartalommal.

650/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) alapító okiratát a 2.66. számú melléklet szerinti tartalommal.

651/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 2.67. számú melléklet szerinti tartalommal.

652/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 2.68. számú melléklet szerinti tartalommal.

653/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 2.69. számú melléklet szerinti tartalommal.

654/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 2.70. számú melléklet szerinti tartalommal.

655/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A) alapító okiratát a 2.71. számú melléklet szerinti tartalommal.

656/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 2.72. számú melléklet szerinti tartalommal.

657/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtosi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 2.73. számú melléklet szerinti tartalommal.

658/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A) alapító okiratát a 2.74. számú melléklet szerinti tartalommal.

659/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 2.75. számú melléklet szerinti tartalommal.

660/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 2.76. számú melléklet szerinti tartalommal.

661/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát a 2.77. számú melléklet szerinti tartalommal.

662/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 2.78. számú melléklet szerinti tartalommal.

663/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág utca 12-14.) alapító okiratát a 2.79. számú melléklet szerinti tartalommal.

664/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 2.80. számú melléklet szerinti tartalommal.

665/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 2.81. számú melléklet szerinti tartalommal.

666/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát a 2.82. számú melléklet szerinti tartalommal.

667/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) alapító okiratát a 2.83. számú melléklet szerinti tartalommal.

668/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 2.84. számú melléklet szerinti tartalommal.

669/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát a 2.85. számú melléklet szerinti tartalommal.

670/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1027 Budapest, Csalogány u. 43.) alapító okiratát a 2.86. számú melléklet szerinti tartalommal.

671/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1118 Budapest, Beregszász út 10.) alapító okiratát a 2.87. számú melléklet szerinti tartalommal.

672/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7-9.) alapító okiratát a 2.88. számú melléklet szerinti tartalommal.

673/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 2.89. számú melléklet szerinti tartalommal.

674/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B) alapító okiratát a 2.90. számú melléklet szerinti tartalommal.

675/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 2.91. számú melléklet szerinti tartalommal.

676/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 2.92. számú melléklet szerinti tartalommal.

677/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 2.93. számú melléklet szerinti tartalommal.

678/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 2.94. számú melléklet szerinti tartalommal.

679/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát a 2.95. számú melléklet szerinti tartalommal.

680/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 2.96. számú melléklet szerinti tartalommal.

681/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 2.97. számú melléklet szerinti tartalommal.

682/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát a 2.98. számú melléklet szerinti tartalommal.

683/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 2.99. számú melléklet szerinti tartalommal.

684/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 2.100. számú melléklet szerinti tartalommal.

685/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 2.101. számú melléklet szerinti tartalommal.

686/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát a 2.102. számú melléklet szerinti tartalommal.

687/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát a 2.103. számú melléklet szerinti tartalommal.

688/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát a 2.104. számú melléklet szerinti tartalommal.

689/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát a 2.105. számú melléklet szerinti tartalommal.

690/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 2.106. számú melléklet szerinti tartalommal.

691/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) alapító okiratát a 2.107. számú melléklet szerinti tartalommal.

692/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát a 2.108. számú melléklet szerinti tartalommal.

693/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát a 2.109. számú melléklet szerinti tartalommal.

694/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 2.110. számú melléklet szerinti tartalommal.

695/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 2.111. számú melléklet szerinti tartalommal.

696/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 2.112. számú melléklet szerinti tartalommal.

697/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 2.113. számú melléklet szerinti tartalommal.

698/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 2.114. számú melléklet szerinti tartalommal.

699/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 2.115. számú melléklet szerinti tartalommal.

700/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 2.116. számú melléklet szerinti tartalommal.

701/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 2.117. számú melléklet szerinti tartalommal.

702/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 2.118. számú melléklet szerinti tartalommal.

703/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 24.) alapító okiratát a 2.119. számú melléklet szerinti tartalommal.

704/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 2.120. számú melléklet szerinti tartalommal.

705/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) alapító okiratát a 2.121. számú melléklet szerinti tartalommal.

706/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát a 2.122. számú melléklet szerinti tartalommal.

707/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 2.123. számú melléklet szerinti tartalommal.

708/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 2.124. számú melléklet szerinti tartalommal.

709/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát a 2.125. számú melléklet szerinti tartalommal.

710/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 2.126. számú melléklet szerinti tartalommal.

711/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium (1121 Budapest, Zugligeti út 73.) alapító okiratát a 2.127. számú melléklet szerinti tartalommal.

712/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármester a 2.1-2.127. mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 3.1-3.127 számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

713/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

az épületek kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 276 500 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a:

„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 35 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 35 000 E Ft
„3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 30 000 E Ft
„3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 25 000 E Ft
„3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 25 000 E Ft
„3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 40 000 E Ft
„3549 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 15 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 15 000 E Ft
„3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 20 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 20 000 E Ft
„3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 15 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 15 000 E Ft
„3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 33 500 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 33 500 E Ft
„3577 Szabómester Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 10 000 E Ft
„3541 Budai Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 28 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 28 000 E Ft

714/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Az érintett iskolákban a szolgálati lakás felszabadítások és a kiköltöztetést követően a felszabaduló helyiségek oktatási célú hasznosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 90 M Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakásmobilitás feladat dologi kiadások előirányzatát 90 M Ft-tal az alábbi sorrendben: a Budai Középiskolában, a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumban, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában és a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban lévő lakások kiváltása érdekében.

715/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1844/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskolával, a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnáziummal és a Szabómester Szakképző Iskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban (közös tantárgyi modulokban) a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulóit, vendégtanulói státuszban, a Könnyűipar szakmacsoportban a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán - a speciális szakiskolai képzés kivételével - végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 2.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

716/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. mellékletét 2008. szeptember 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Bp., IV. ker. 75603 és 73844 hrsz.-ú, a Bp., IX. ker. 38066 hrsz.-ú, a Bp., XI. ker. 3170/49 hrsz.-ú, a Bp., XIII. ker. 25862 hrsz.-ú, a Bp. XV. ker. 82134 hrsz.-ú, valamint a Bp., XXI. ker. 208668, 208849 és 208850 hrsz.-ú ingatlanokkal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

717/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

ismételten napirendjére veszi és soron következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell kialakításához szükséges döntésekre” című előterjesztést.

Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell kialakításához szükséges döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

718/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el.

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKV Zrt. viteldíjait megállapító rendelet módosítására - Kisgyerekes bérlet bevezetése.

Előadó: dr. Rétvári Bence

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 83/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

719/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott jogot a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közti szakasza beruházói feladatainak ellátására a BKV Zrt.-vel kötött szerződés 10.7. pontjában szereplő Független Ellenőrző Mérnök kiválasztásával és a vele kötött szerződés feltételeinek meghatározásával és esetleges módosításával kapcsolatban a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság egyetértésével gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat a kulturális intézményekben (BTM, FÁNK, FSZEK) 2007. évben végrehajtott létszámleépítés kifizetett és megigényelt összegeivel kapcsolatos eltérések rendezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

720/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítéssel érintett közalkalmazottak részére történt kifizetések és az intézmények részére megelőlegezett összegek közötti eltérések rendezése érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 2531 E Ft összeggel történő növelésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 1930 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 601 E Ft) az alábbiak szerint:

a) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézménynél a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri jelleggel 504 E Ft összeggel lecsökkenti az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 382 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 122 E Ft);

b) A Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében egyszeri jelleggel 2396 E Ft összeggel lecsökkenti az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 1815 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 581 E Ft);

c) A Fővárosi Állat- és Növénykert intézménynél a pótlólagos finanszírozási igény teljesítése érdekében egyszeri jelleggel 369 E Ft összeggel megnöveli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 267 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 102 E Ft).

A napirend 17. pontja: Javaslat a szociális intézmények végleges létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázatra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

721/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végleges létszámleépítések miatt jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 4801 E Ft összeggel csökkenti, egyidejűleg - egyszeri jelleggel - azonos összeggel megemeli a 2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. intézmény támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 3637 E Ft, munkaadókat terhelőjárulékok 1164 E Ft).

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

722/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéssel kapcsolatos 1298/2007. (VIII. 30.), 1299/2007. (VIII. 30.), 1300/2007. (VIII. 30.), 1301/2007. (VIII. 30.), 1302/2007. (VIII. 30.), valamint az 1307/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

723/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 25 fő végleges létszámleépítésének egyszeri költségvetési támogatására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészíttetésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

724/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a létszámleépítésben résztvevő intézményeket, hogy a felmentési idő lejárta után a felmentett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel kapcsolatos költségekről - tételesen, bérjegyzékkel igazoltan - számoljanak el.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

725/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

726/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/B alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/B módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

727/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest, VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest, VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

728/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

729/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

730/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

731/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 7/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

732/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

733/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

734/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

735/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

736/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

737/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

738/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

739/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

740/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

741/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

742/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld 47. alapító okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

743/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

744/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

745/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az Európai Beruházási Bankkal 2004. április 30-án aláírt, oktatási fejlesztések I. ütemére vonatkozó hitelszerződés 2. sz. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

746/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Európai Beruházási Bankkal 2004. április 30-án aláírt hitelszerződésnek az előterjesztés 4. sz. mellékletében benyújtott, 2. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésének 2013-ig szóló pénzügyi támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

747/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a 2009-2011. években az adott évet követő Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges önkormányzati támogatást az éves költségvetésekben a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím adott évi előirányzatából biztosítja.

Határidő: a 2009-2011 közötti évek költségvetésének tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

748/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésével összefüggő feladatok összehangolásáról, megosztásáról, a fesztivál finanszírozásáról szóló együttműködési megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az Oktatási és Kulturális, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

749/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2009-2012. években az adott évet követő Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezéséhez szükséges önkormányzati támogatást az éves költségvetésekben a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím adott évi előirányzatából biztosítja.

Határidő: a 2009-2012 közötti évek költségvetésének tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

750/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezetet támogatja:


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Csapó Bt. Integrált oktatás rekreációs programjához uszoda belépők, valamint vízfelület bérlés kiadásaira 2400

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést (1. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

751/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
2. Advantage Szabadidősport SE A 2008. szeptember 13-án megrendezésre kerülő Városligeti Streetball Challenge kiadásaira 1000
3. Magyar Siket Sportérmesek Klubja (MSSK) Az MSSK történetét feldolgozó színes kiadvány kiadásaira 100
4. Hegyvidéki KFKI Optimista Sportklub Mozgássérültek számára készítendő térképes tanösvényhez készülő oktatótérképek kiadásaira 200
5. Sirály Életmód Klub A klub által megrendezésre kerülő „Rendezvény a szabadidő hasznos eltöltéséért" elnevezésű esemény kiadásaira 1000
6. Katana SE Működési és versenyszervezési kiadásokra 1000
7. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége A Park utcai sportlőtér karbantartási feladataira 1000
Összesen: 4300

752/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” címről 250 E Ft támogatást biztosít az ÁNTSZ részére az általa megrendezésre kerülő Egészség és sportnap kiadásaira, ennek megfelelően ezen támogatási összeggel csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatot és megemeli a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatát. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést (8. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötést illetően a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

753/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 150 E Ft-ot átcsoportosít az új „7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások” kiadási (ezen belül személyi kiadás: 150 E Ft) előirányzatára, Nagy László részére az Első Szombat Sakkverseny kiadásainak támogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést (9. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötést illetően a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

754/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 90 E Ft-ot átcsoportosít az „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum” támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 90 E Ft) előirányzatára az intézmény által megrendezésre kerülő amatőr nyílt teniszbajnokság kiadásaira.

Határidő: a szerződéskötést illetően a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának és szerződésének módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

755/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásalapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

756/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat engedélyokirat módosítására, a Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése tárgyában.

Elnök: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

757/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

- a Budapest Szíve - Városháza Fórum fejlesztési projekthez kapcsolódóan úgy dönt, hogy a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címkódon belül a „Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv” és a „Városháza Fórum építészeti tervpályázat, tervezési díj” feladatokat összevonja és helyette a „Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése” címmel szerepelteti a feladatot változatlan összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

758/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, a pályaművek díjazása, építési engedélyes tervek beszerzése” megnevezésű (eredeti megnevezése: Városháza Projekt tervpályázat, tanulmányterv) 005648 azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását 599 M Ft teljes bekerülési költséggel, az abban foglalt tartalommal és ütemezéssel. Felhatalmazza a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

759/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 29/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

760/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 129/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat utolsó mondatát és határidejét a következők szerint módosítja „Felkéri a főpolgármestert, hogy a kiállított számla ellenében intézkedjen az összeg utalásáról.

Határidő: a számla beérkezését követően 8 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

761/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Élet Menete Alapítvány 1000 E Ft

b) Magyar Újságírók Országos Szövetsége 500 E Ft

c) Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1100 E Ft

d) Rothschild Klári Ruhatervező Magániskola Alapítvány 200 E Ft

e) Legenda Közművelődési Egyesület 200 E Ft

f) Budapesti Könyvszemle Alapítvány 1000 E Ft

g) Baross Magyar Kultúrkör 200 E Ft

h) Szebb Gyermekévekért Alapítvány 500 E Ft

i) Nagy Imre Alapítvány 950 E Ft

j) ITOSZ Intelligens Települések Országos Szövetsége Közhasznú Egyesület 100 E Ft

k) Mahatma Gandi Emberi Jogi Egyesület 200 E Ft

l) Vakok és Gyengénlátók Hermina úti Egyesülete 200 E Ft

m) Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 150 E Ft

n) Dajka Margit Művészeti Alapítvány 500 E Ft

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

762/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2008. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat megszűnt szociális intézmények záró beszámolójának elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

763/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 15 219 E Ft összeggel fogadja el a 3. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

764/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely u. költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 9315 E Ft összeggel fogadja el a 6. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

765/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 6682 E Ft összeggel fogadja el a 9. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

766/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest, Ráday G. utca 3. sz. alatti költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 14 603 E Ft összeggel fogadja el a 12. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

767/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti költségvetési szerv tevékenységét lezáró mérlegét a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát 12 479 E Ft összeggel fogadja el a 15. sz. melléklet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

768/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 28. pontja: Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

769/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Szegletkő Gyermekotthon 2007. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

770/2008. (IV. 24.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Váci Egyházmegyével kötött ellátási szerződést. Felkéri a Főpolgármestert a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: A II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékműve elhelyezése, valamint a katonai áldozatok emlékművének ügye.

Előadó: Horváth Csaba

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. április 24-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester