A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közlemény

az 1999. évi fővárosi önkormányzati céltámogatási pályázat eredményéről * 

A kerületi önkormányzatok által igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet 1-2. §-a alapján 1999-re benyújtott pályázatok közül

1. A központi céltámogatásban részesülő önkormányzati igényekről 1999. június 7-én kiadott Kormányközleményben foglaltaknak megfelelően az 1. számú mellékletben felsorolt beruházások 1999. évtől céltámogatásban részesülnek. A fővárosi céltámogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség központi céltámogatással vagy decentralizált felhalmozási célú támogatással és egyéb forrásokkal (szennyvízcsatorna-hálózat építésében érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének 50%-a.
2. A 2. számú mellékletben szereplő beruházás a pályázati anyag hiányossága, illetve központi céltámogatás el nem nyerése miatt 1999. évben nem részesül fővárosi céltámogatásban.

1. számú melléklet

I. Céltámogatásra jogosult és 1999. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzatok fővárosi céltámogatása

ezer Ft
A céltámogatásra benyújtott pályázat
Sor-
szám
Benyújtott pályázat megnevezése teljes
költség-
fővárosi
céltámogatási
főv. céltám. igénye
évenkénti bontásban
előirányzata igénye össz. 1999. 2000.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. XVI., Szilas-patak menti gyűjtőcsat. II. ütem 696 667 174 167 74 167 100 000
2. XVI., Décsi J. u.-Mokány u. 35 336 8 154 8 154
3. XVI., Tiszakömlő u. (30-32. és Üzbég u.-Újszász u.) 14 870 3 142 3 142
4. XVI., Templom u. (Pálya u.-Templom u. 11.) 7 134 1 591 1 591
5. XVI., Csömöri út (Kossuth L. u.-Rákóczi u.) 34 342 8 010 8 010
6. XVI., Ida u. (Sándor u.-Ida u. 9.) 2 043 430 430
7. XVI., Árpádföld I/2 ütem 169 697 37 624 22 171 15 453
8. XVI., Árpádföld II/4 ütem 159 796 35 149 17 597 17 552
9. XVI., Árpádföld II/6 ütem 113 448 24 922 11 742 13 180
10. XVI., János u. (Hermina u.-Béla u.) 44 966 9 758 9 758
11. XVII., Szabadság sugárúti szennyvízátemelő, nyomócső és csatlakozó utcák
127 980

31 995

16 995

15 000
12. XVII., Ferihegyi úti gravitációs főgyűjtő
(Pesti út-Újszászi vasútvonal között)

85 497

21 374

14 250

7 124
13. XVII., Rákospatak és
Csabai út-Péceli út közötti terület utcái

52 549

13 137

13 137
14. XVII., Lőrinci u. szennyvízátemelő, nyomócső és Táncsics M. u. gravitációs főgyűjtő
358 398

89 599

39 599

50 000
15. XVII., Kisérő u. szennyvízátemelő, nyomócső és csatlakozó utcák
349 973

87 493

37 493

50 000
Összesen: 2 252 696 546 545 278 236 268 309

2. számú melléklet

II. 1999. évben céltámogatásban nem részesülő önkormányzat elutasított fővárosi céltámogatása

A céltámogatásra benyújtott pályázat
Sor-
szám
Benyújtott pályázat megnevezése teljes
költség-
fővárosi
céltámogatási
főv. céltám. igénye
évenkénti bontásban
előirányzata igénye össz. 1999. 2000.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. XXI., Mátra u.-Cincér u.-Szent István u. 75 000* 24 776 8 462 16 314

* = ebből 24 104 Ft nem támogatott műszaki tartalom beruházási költsége (1999-ben 3460 E Ft, 2000-ben 20 644 E Ft)


  Vissza az oldal tetejére