A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú rendezvények, rendezvénysorozatok és garantált programok 2000-2001. évi támogatására * 

A pályázat célja:

a 2000-2001. évben garantáltan megrendezésre kerülő ünnepi kulturális programok színvonalas megrendezésének segítése, kiterjedt reklámkampánnyal célzott vendégkör vonzása Budapestre.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre

- Nonprofit szervezetek, intézmények, vállalkozások (gazdálkodó szervezetek), melyek intézményi tevékenységükből eredően az esemény gazdái vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.

- A pályázathoz kérjük csatolni a cégbírósági bejegyzés végzésének, intézmény, önkormányzat esetében a közgyűlés határozatának, konzorcium vagy egyéb társulás esetén a vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

2. A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes (számlákkal igazolt) elszámolást adni.

3. A pályázatok értékelése, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Bizottság a Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával végzi, mely során fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Heti Turizmus szaklapban közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Turisztikai Bizottság köt megállapodást, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, átutalásának és elszámolásának rendje.

- A támogatási összeg végső felhasználási, illetve elszámolási határideje: 2000. december 31.

4. A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

- A pályázott program előkészítettségi szintjét (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell.

- A pályázó kötelezettségvállalása, miszerint a pályázott program megvalósításához szükséges pénzeszközök 50%-a saját forrásból és szponzori bevételekből rendelkezésre áll. Az erre vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot kérjük csatolni!

(Nem tekinthető saját forrásnak a különböző állami pénzalapokból elnyert támogatás!)

5. A pályázat formai követelményei:

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel, összesen 6 példányban, melyből egy eredeti.

Az adatlap formanyomtatványa átvehető:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, Budapest V., Károly krt. 28. hozzáférhető az Internet - „Városházi lapok” helyen, az alábbi elérési módon: http://www.budapest.hu - PÁLYÁZATOK címszó alatt.

6. A pályázat benyújtásának módja:

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11., 1364 Bp. 4. Pf. 1

- A borítékon kérjük feltüntetni:

„Fővárosi Idegenforgalmi Alap - 2000-2001-es program pályázat”

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez küldött pályázatot elfogadni nem áll módunkban.

7. A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje:

2000. február 29. 24.00 óra

8. További információ: Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály - Tóth Miklósné

Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890.


  Vissza az oldal tetejére