Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

92/2001. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legnagyobb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról * 


  Vissza az oldal tetejére