A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

a 2001. évre szennyvízcsatorna-hálózat építésére meghirdetett felhalmozási célú decentralizált támogatásokról és fővárosi céltámogatásokról * 

1. Decentralizált támogatások

A Fővárosi Közgyűlés a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az 1736/2001. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozata értelmében a felhalmozási célú decentralizált támogatás 2001. évi és a további évekre leköthető kerete terhére az 1. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 457 820 ezer Ft decentralizált támogatást biztosít az 1. számú melléklet 3-6. oszlopai szerinti részletezésben. A támogatás mértéke rendre megegyezik a forrás hiányában elutasított központi céltámogatási igényekkel.

2. Fővárosi céltámogatások

A Fővárosi Közgyűlés a kerületi önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet 1-2. §-a alapján

- a 152/2001. (II. 22.) Főv. Kgy. határozata értelmében a 2. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - központi céltámogatást elnyert - kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 513 853 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít a 2. számú melléklet 3-6. oszlopai szerinti részletezésben. A támogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség egyéb forrásokkal (a központi támogatással, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat építésében érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének 50%-a;

- az 1736/2001. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozata értelmében az 1. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - decentralizált támogatást elnyert - kerületi szennyvízcsatornahálózat-építésekre összesen 469 386 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít az 1. számú melléklet 7-10. oszlopai szerinti részletezésben. A támogatás mértéke a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költség egyéb forrásokkal (a decentralizált támogatással, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat építésében érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének 50%-a;

- az 1738/2001. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozata értelmében a 3. számú melléklet 1-2. oszlopaiban felsorolt - forrás hiányában sem központi, sem decentralizált támogatásban nem részesülő - kerületi szennyvícsatornahálózat-építésekre összesen 1 197 600 ezer Ft fővárosi céltámogatást biztosít a 3. számú melléklet 3-5. oszlopai szerinti részletezésben. A támogatás mértéke - a Fővárosi Közgyűlés 576/2001. (III. 29.) Főv. Kgy. határozata értelmében - a vissza nem igényelhető áfával együttes teljes beruházási költségből a Cct. szerint támogatható cél egyéb forrásokkal (a szennyvízcsatorna-hálózat építésében érdekelt magán- és jogi személyek hozzájárulásaival) csökkentett összegének 50%-a, vagyis azonos a megpályázott, de elutasított központi céltámogatás mértékével.

3. Nem támogatott pályázatok

A XXII. kerületi Önkormányzat két pályázatát visszavonta (Promontor u., Kastély park), így ezek semmilyen támogatásban nem részesültek.

1. számú melléklet

ezer Ft-ban
Decentralizált támogatás Fővárosi céltámogatás
Kerület Pályázat megnevezése összesen 2001. 2002. 2003. összesen 2001. 2002. 2003.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XXIII. Rézöntő és Stefánia u. 7 593 7 593 12 079 12 079
XXIII. Orbánhegyi dűlő 5 806 5 806 8 989 8 989
XXIII. Szitás u. - Bozótos köz 10 025 10 025 9 612 9 612
XXIII. Kenyér u. 9 168 9 168 11 557 11 557
XXIII. Könyves u. 34 293 10 417 18 718 5 158 67 229 20 422 36 695 10 112
XXIII. Hősök tere és Templom u. 40 649 11 464 22 576 6 609 52 841 14 902 29 347 8 592
XXIII. Sommás és Szapári u. 8 687 8 687 9 879 9 879
XXIII. Gyékény és Tárcsás u. 12 975 12 975 24 319 24 319
XXIII. Összesen 129 196 76 135 41 294 11 767 196 505 111 759 66 042 18 704
XVII. Pesti út-Zrínyi u. csomópont 57 625 24 677 26 321 6 627 51 187 21 920 23 380 5 887
XVII. Péceli út Göcsej u.-Színes u. 36 631 12 371 17 631 6 629 41 685 14 078 20 064 7 543
XVII. Összesen 94 256 37 048 43 952 13 256 92 872 35 998 43 444 13 430
XXII. Aradi u. és környéke 51 918 25 519 21 918 4 481 53 691 26 390 22 666 4 635
XXII. Alkotmány u. 24 339 24 339 19 070 19 070
XXII. Hant u. 6 992 6 992 3 954 3 954
XXII. Összesen 83 249 56 850 21 918 4 481 76 715 49 414 22 666 4 635
XVIII. Pestimre Címer u. környéke 34 218 34 218 33 563 33 563
XVIII. Pestimre Bocskay
Táncsics u.
33 234 33 234 29 578 29 578
XVIII. Összesen 67 452 67 452 0 0 63 141 63 141 0 0
XXI. Hollandi út 49 648 8 399 27 236 14 013 24 824 4 200 13 618 7 006
XXI. Összesen 49 648 8 399 27 236 14 013 24 824 4 200 13 618 7 006
IV. Leiningen K.-Fóti-Vécsei 10 258 10 258 3 449 3 449
IV. Összesen 10 258 10 258 0 0 3 449 3 449 0 0
XV. Tóth István u. 12 017 12 017 6 009 6 009
XV. Beller Imre u. 8 093 8 093 4 046 4 046
XV. Jókai u. 3 651 3 651 1 825 1 825
XV. Összesen 23 761 23 761 0 0 11 880 11 880 0 0
Mindösszesen 457 820 279 903 134 400 43 517 469 386 279 841 145 770 43 775

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kerület

Pályázat megnevezése
Központi céltámogatáshoz kapcsolódó
fővárosi céltámogatás
összesen 2001. 2002. 2003.
1 2 3 4 5 6
II. 11/b vízgyűjtő terület 21 619 21 619
II. Összesen 21 619 21 619 0 0
III. Testvérhegy-Pusztakuti út 155 173 61 090 38 840 55 243
III. Hévizi u. ltp. és Remetehegy 146 015 47 628 41 628 56 759
III. Csillaghegy NY.-B.megyer Ófalu 117 588 41 195 31 445 44 948
III. Összesen 418 776 149 913 111 913 156 950
XV. Vasvári Pál u. 662 662
XV. Összesen 662 662 0 0
XVI. Kenéz-Pál-Marcell u. 22 789 22 789
XVI. Összesen 22 789 22 789 0 0
XVII. Pesti út Ferihegyi-Ballassagy. u. 38 100 15 000 23 100
XVII. Összesen 38 100 15 000 23 100 0
XX. Székelyhíd u. 2 042 2 042
XX. Összesen 2 042 2 042 0 0
XXIII. Zsilvölgy és Házikert u. 9 865 9 865
XXIII. Összesen 9 865 9 865 0 0
Mindösszesen 513 853 221 890 135 013 156 950

3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kerület

Pályázat megnevezése
Fővárosi
céltámogatás
összesen

ebből
2001. 2002.
1 2 3 4 5
II. 8-as vízgyűjtő terület 122 071 72 071 50 000
II. Összesen 122 071 72 071 50 000
XIV. Gvadányi-Zalán-Szuglói körvasút 6 730 6 730
XIV. Összesen 6 730 6 730 0
XV. Csővár u. 17 386 17 386
XV. Szerencs u. 14 481 14 481
XV. Juhos u. 13 533 13 533
XV. Pázmány Péter u. I. (Szerencs-Arany J.) 9 573 9 573
XV. Pázmány Péter u. II. (Radda B-Dobó) 9 139 9 139
XV. Kinizsi u. 6 609 6 609
XV. Magyar u. 6 229 6 229
XV. Kisfaludy u. 6 581 6 581
XV. Rákosmező u. 5 558 5 558
XV. Anyácska u. 4 630 4 630
XV. Leiningen K. u. 2 914 2 914
XV. Bogáncs u. 2 874 2 874
XV. Árvavár u. 2 750 2 750
XV. Kál köz 2 059 2 059
XV. Összesen 104 316 104 316
XVI. István király u. és környéke 121 986 71 986 50 000
XVI. Összesen 121 986 71 986 50 000
XVII. Ferihegyi út Táncsics M. körny. 159 828 48 734 111 094
XVII. Pesti út Ököl u.-Zsigmond u. 12 150 6 150 6 000
XVII. Összesen 171 978 54 884 117 094
XVIII. Pestimre Bethlen u. gy. Körny. 57 823 57 823
XVIII. Pestimre Arany J. u. gyűjtő körny. 40 580 40 580
XVIII. Pestlőrinc Csaba, Tünde u. 24 330 24 330
XVIII. Pestlőrinc Erzsébet telep 48 863 48 863
XVIII. Pestlőrinc Beszterceb. u. és körny. 48 410 48 410
XVIII. Pestlőrinc Nyíregyháza u. körny. 13 226 13 226
XVIII. Pestlőrinc Hámán K. u. környéke 64 442 64 442
XVIII. Pestlőrinc Ködmön u. gyűjtő körny. 6 968 6 968
XVIII. Pestlőrinc Bókay telep 8 020 8 020
XVIII. Pestlőrinc Kiss Ernő u. 1 267 1 267
XVIII. Pestlőrinc Lipták telep I. 95 564 95 564
XVIII. Összesen 409 493 409 493 0
XX. Köteles u. 5 575 5 575
XX. Atléta u. 5 352 5 352
XX. Alpár u. 6 017 6 017
XX. Szegfű u. 5 668 5 668
XX. Átlós u. 4 305 4 305
XX. Nyári Pál u. 3 706 3 706
XX. Bártfa u. 4 718 4 718
XX. Szivattyú u. 4 362 4 362
XX. Iskola u. 4 343 4 343
XX. Bethlen u. 3 975 3 975
XX. Tuba u. 3 975 3 975
XX. Összesen 51 996 51 996 0
XXII. Kápolna u. 15 207 15 207
XXII. Pedellus u. 3 851 3 851
XXII. Szebeni - Bimbó - Kócsag u. 12 691 12 691
XXII. Vadlúd u. - Szőlőműves u. 17 567 17 567
XXII. Tatárka - Portyázó u. 8 400 8 400
XXII. Ady Endre u. 1 891 1 891
XXII. Hős u. 5 732 5 732
XXII. Attila u. 2 465 2 465
XXII. Tanító u. - Pattantyús u. 10 691 10 691
XXII. Lajos u. 3 025 3 025
XXII. Gerinc u. 1 669 1 669
XXII. Veréb u. 4 853 4 853
XXII. Budatétényi út 5 305 5 305
XXII. Nagytétényi út 2 615 2 615
XXII. Föld - Úttörők u. 6 945 6 945
XXII. Vöröskúti határsor 3 980 3 980
XXII. Bérkocsi u. és környéke 68 371 50 000 18 371
XXII. Összesen 175 258 156 887 18 371
XXIII. Lovas u., Zsarátnok u. 9 143 9 143
XXIII. Csendes, Ecetfa, Vésnök és Tengelice u. 24 629 14 777 9 852
XXIII. Összesen 33 772 23 920 9 852
Mindösszesen 1 197 600 952 283 245 317

  Vissza az oldal tetejére