A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

a fővárosi szociális célú civil szervezetek részére * 

A pályázat célja a non-profit, magán és helyi önkormányzati kezdeményezések együttműködésén alapuló szociális szolgáltatások támogatása.

Az elbírálás során - sorolási szempontként - előnyben részesítjük azon pályázatokat, amelyeket a pályázó civil szervezetek más civil szervezettel vagy önkormányzati fenntartású szociális szervezettel közösen valósítanak meg, s a folyamatos együttműködés tartalmára vonatkozó megállapodást csatolják a pályázathoz.

A pályázat témája kötetlen, de a Kuratórium az elbírálás során előnyben részesíti az alábbi témákban beadott pályázatokat:

- A szakmai munka minőségét fejlesztő programok,

szakmai kiadványok, felmérések készítése,

esetleírási pályázatok,

esetmegbeszélési csoportok,

modellértékű programok közreadása, illetve korábban már támogatott programok más szervezeteknél történő adaptálása,

konferencián való részvétel,

- Szociális információs hálózat kiépítése, interneten való megjelenés, adatbázis, lakossági ismertetők közreadása,

- Szociális Tanácsadó és Jogsegély Szolgálat működtetése,

- Jövedelem nélkülieket, nagyon alacsony jövedelműeket segítő szolgáltatások működtetése.

A pályázat témájáról konzultálni lehet a Budapesti Szociális Forrásközpontnál (Fővárosi Önkormányzat, Budapest V., Városház u. 9-11. földszint 603. Telefon: 327-1419).

Pályázni legfeljebb hároméves programokkal lehet.

A négy példányban benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét.

A több évre szóló programoknál az évenként megvalósítandó feladatokat és azok éves költségét külön-külön kell megjelölni. A Kuratórium ennek megfelelő részletes szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 millió forint.

A pályázati adatlap a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V., Károly körút 28.) hétfőtől csütörtökig 8 órától 16.30 óráig vehető át.

A pályázatok beérkezésének határideje és helye:

2002. augusztus 21. (szerda) 12 óráig

(A legkésőbb augusztus 21-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

Fővárosi Önkormányzat

1052 Budapest V., Városház u. 9-11. Ügyiratirányító, földszint 513.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2002. szeptember 30.


  Vissza az oldal tetejére