A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Védelmi Bizottsága közleménye

Budapest Főváros főpolgármestere 1/2002. (VIII. 16.) számú rendelete az árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtására * 

A Kormány a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. tv. 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerinti árvíz-védekezési veszélyhelyzetet hirdetett 2002. augusztus 15-én 12.00 órától Budapest Főváros, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyék területére.

Budapest főváros árvíz által veszélyeztetett területein élő lakosság és anyagi javainak biztonsága érdekében, megelőző intézkedésként, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (6)-(8) bekezdése alapján, a Fővárosi Csatornázási Művek vezérigazgató mint védelemvezető javaslatára, a honvédelemről szóló 1993. évi CX. tv. 15. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, az alábbiakat rendelem el.

1. A Fővárosi Csatornázási Művek Rt., mint a fővárosi árvízvédelmi feladatok szervező, koordináló, irányító szervezete folyamatosan biztosítsa az árvíz- és belvízvédekezés, valamint a helyi vízkárelhárítás egyes kérdéseiről szóló, a Fővárosi Közgyűlés 47/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak megvalósítását.

Árvízvédelmi feladatai végrehajtása során működjön együtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság vezetőivel.

Felelős: FCSM Rt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

2. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztály vezetője vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Operatív Törzs vezetőjével és az árhullám levonulásáig folyamatosan működjön vele együtt.

Felelős: Közmű Ügyosztály vezetője
Határidő: azonnal

3. A fővárosi polgári védelmi igazgató adjon ki tájékoztatót a minősített időszakban végrehajtandó polgári védelmi feladatokról. A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója és a Fővárosi Tűzoltóparancsnok hajtsa végre a veszélyeztetett területeken található veszélyes üzenetek soron kívüli ellenőrzését és intézkedjen megelőző biztonsági rendszabályok foganatosítására.

Felelős: Fővárosi polgári védelmi igazgató,
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Határidő: azonnal

4. A budapesti rendőrfőkapitány működjön együtt a fővárosi polgári védelmi igazgatóval a biztosítási feladatok szervezési és végrehajtási időszakában, saját hatáskörben intézkedjen az alábbi feladatok végrehajtására:

a) A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei folyamatosan ellenőrizzék a lakó- és üdülőövezeteket, az elárasztott területeket. A hajózási tilalom elrendelését követően ellenőrizzék annak betartását, a tilalom megszegőivel szemben intézkedjenek.

b) A Közlekedés-rendészet járőrei biztosítsák a terelő útvonalak kijelölését, a közúti járműforgalmat.

c) A kerületi rendőrkapitányságok ellenőrizzék a kiürített lakó- és üdülőhelyeket, szervezzék meg az épületek őrzését.

Felelős: Budapesti rendőrfőkapitány
Határidő: azonnal

5. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka működjön együtt a Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzs vezetőjével a fővárosi lakosság és anyagi javainak védelme érdekében. A főváros területén folyamatosan biztosítsa alaprendeltetésű feladatai ellátása keretében az élet-, vagyon- és anyagi javak mentését.

Felelős: a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
Határidő: azonnal

6. Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete készüljön fel a fővárosban kijelölt befogadó helyek közegészségügyi ellenőrzésére, valamint járványügyi intézkedések végrehajtására, ennek érdekében működjön együtt a Fővárosi Polgári Védelem Igazgatóságával.

Felelős: ÁNTSZ fővárosi tisztifőorvos
Határidő: folyamatos

7. A III., IV., XI., XIII., XXI., XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban 24 órás szolgálat kerüljön felállításra.

Felelős: kerületi védelmi bizottságok elnökei
Határidő: azonnal

8. A védelmi igazgatás kiemelt ügyeletét a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság ügyelete látja el (tel.: 327-1405, 318-2218; fax: 318-1130), ahová a kerületi Védelmi Bizottságok reggel 06.00 és délután 16.00 órakor - sürgős esetben azonnal - tegyenek jelentést a védelmi felkészülés helyzetéről.

A Fővárosi Védelmi Bizottság tagjai közül a budapesti rendőrfőkapitány, a fővárosi tűzoltóparancsnok, a fővárosi polgári védelmi igazgató és az FCSM Rt. vezérigazgatója naponta 16.00 óráig készítsenek számomra összefoglaló jelentést és a fenti ügyeleti szervhez juttassák el.

A fővárosi polgári védelmi igazgató saját szervezete bázisán biztosítsa a 48/1999. (XII. 15.) BM rendelet 11. § (1) b) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Operatív Törzs működését.

Felelős: érintettek
Határidő: azonnal

9. Az I., II., III., IV., V., IX., XI., XIII., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületi polgármesterek készítsék elő a kerületi polgári védelmi szervezetek azonnali és gyors készenlétű alegységeinek, a VI., VII., VIII., X., XII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII. és XIX. kerületi polgármesterek kerületi polgári védelmi szervezetek műszaki mentő és kárfelszámoló szolgálatba beosztottak Fokozott Alkalmazási Készenlétbe helyezését.

A polgári védelmi szolgálat elrendelésére külön intézkedésemre kerülhet sor.

Felelős: érintettek
Határidő: azonnal

10. A BKV Rt. vezérigazgatója vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal a kitelepítéshez szükséges szállító eszközök koordinálása, az útvonalak pontosítása érdekében.

Felelős: BKV Rt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

11. A Budapesti Elektromos Művek Rt. az árvízvédelmi feladatok ellátása során hajtsa végre a veszélyeztetett területek áramtalanítását.

Felelős: Budapesti Elektromos Művek Rt. igazgatója
Határidő: azonnal

12. A Fővárosi Vízművek Rt. dunai árhullám levonulása alatt saját hatáskörben folytasson árvízvédelmi feladatokat, biztosítsa a főváros lakossága ivóvíz ellátását. Az árvízi védekezés során működjön együtt a Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság tagjaival.

Felelős: Fővárosi Vízművek Rt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

13. A Fővárosi Gázművek Rt. a dunai árhullám levonulása alatt saját Hatáskörben hajtsa végre a védelmi terveiben meghatározott feladatokat, szükség esetén biztosítsa a veszélyeztetett területek vezetékeinek elzárását. Az árvízi védekezés során működjön együtt a Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság tagjaival.

Felelős: Fővárosi Gázművek Rt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

14. A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. a dunai árhullám levonulása alatt saját hatáskörben hajtsa végre a védelmi terveiben meghatározott feladatokat és készüljön föl az árhullám levonulása után az elöntött területek mentesítésében való közreműködésre.

Felelős: FKF Rt. vezérigazgatója
Határidő: azonnal

15. A lakosság tájékoztatása a Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság munkacsoportjai, valamint a Főpolgármesteri Hivatal és az érintett kerületi hivatalok útján történjen, az írott és az elektronikus sajtó igénybevételével.

Felelős: érintett polgármesterek, Főpolgármesteri Hivatal
Határidő: folyamatos

16. A Fővárosi Operatív Törzs vezetője Budapest főváros és Pest megye közös árvízvédelmi feladatai koordinálása érdekében működjön együtt a Pest megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzs vezetőjével.

Felelős: fővárosi polgári védelmi igazgató
Határidő: folyamatos

17. Budapest főváros területén az árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása a vonatkozó kormányrendelet alapján történik.

Felelős: érintettek
Határidő: folyamatos

  Vissza az oldal tetejére