A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

szolgáltatásszervezési koncepció készítésére a Fővárosi Szolidaritási Alapból, 2003/1. * 

Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága az 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a fővárosi kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásra (a Fővárosi Szolidaritási Alapra).

Pályázati cél:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló, 2001. évi LXXIX. törvény 58. § (9) bekezdésében lévő szolgáltatástervezési koncepció készítése 2004. december 31-ig.

A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg: 23 M Ft, azzal a megkötéssel, hogy önkormányzatonként maximum 1 M Ft biztosítható a pályázati célra.

Pályázati feltételek:

A támogatás elnyerésére a kerületi önkormányzatok olyan pályázatokkal pályázhatnak, amelyek megfelelnek az 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet előírásainak.

Az ellátást biztosító önkormányzatnak a pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a Fővárosi Szolidaritási Alapból elnyert egyszeri támogatást olyan ellátás továbbfejlesztéséhez, kialakításához használja fel, amelynek fenntartását, működtetését a pályázat odaítélésének évét követő legalább 3 naptári évig folyamatosan és megszakítás nélkül biztosítja.

A pályázat benyújtási módja, határideje:

A pályázatot az adott önkormányzatnál erre hatáskörrel rendelkező szerv (képviselő-testület vagy bizottság) nyújthatja be.

A pályázatokat a kitöltött adatlappal, az összes mellékletekkel együtt 4 példányban kell benyújtani,

Határidő: 2003. augusztus 29.

(A legkésőbb augusztus 29-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük.)

a Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztálya részére [Bp. V., Városház u. 9-11. fszt. 513. (Ügyiratirányítóban)].

A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2003. szeptember 30.

A Bizottság a pályázókat az elbírálást követően a döntésről 14 napon belül értesíti.

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Tömösváry Jánosné, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság.


  Vissza az oldal tetejére