A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2002. évi közhasznúsági jelentése * 

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezet (12.PK.64 135/14. sz. bírósági határozat)

A Közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei: olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda működtetése, fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban középiskolai képzést folytat.

A tevékenység finanszírozása az alábbi forrásokból történik:

- állami normatíva,

- önkormányzati kiegészítő normatíva,

- adományok,

- személyi jövedelemadó 1%-a.

Kiemelten közhasznú alapítvány mérlege

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 173 598 169 012
B) Forgóeszközök 2 855 13 970
C) Aktív időbeli elhatárolások 440
Eszközök (aktívák) összesen: 176 453 183 422
Források
D) Saját tőke 169 727 168 595
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 6 726 14 827
G) Passzív időbeli elhatárolás 0 0
Források (passzívák) összesen: 176 453 183 422

Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimutatása

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 58 923 328 153
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 59 922 49 598
C) Összes bevétel 118 845 377 751
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 58 923 316 642
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 61 430 62 241
F) Összes ráfordítás 120 353 378 883
G) Adózás előtti eredmény -1 508 -12 643
H) Adófizetési kötelezettség 773 0
D Tárgyévi vállalkozási eredmény -2 281 -12 643
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 0 11 511
Tájékoztató adatok
A) Személyi jellegű ráfordítások 25 884
1. Bérköltség 17 804
ebből:
- megbízási díjak 1 204
- tiszteletdíjak 1 450
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 011
3. Bérjárulékok 7 069
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Hitelesítő záradék

Az éves beszámolót a számviteli törvényben az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A mérlegben az eszközök (aktívák) és források (passzívák összege 183 422 E Ft, egyező. A beszámolót a fenti adatokkal hitelesítem.

Gulyásné Túróczi Margit s. k.
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 005201


  Vissza az oldal tetejére