A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2003/12. számában

A Fővárosi Közlöny 2003. július 17-én megjelent 11. számában kihirdetett Budapest Főváros Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről szóló 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról rendelkező 41/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú mellékletében szereplő 7300-as és 8401-es címek előirányzatai helyesen a következők:

5. számú melléklet a 40/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelethez

A 10/2003. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2003. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
7300 8401
Városüzemeltetés feladatai Költségvetési szerveknek folyósított
Címrend összesen támogatás
érvényes módosítás módosított érvényes módosítás módosított
Előirányzat megnevezése előirányzat +, - előirányzat előirányzat - előirányzat
1 659 660 661 704 705 706
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 681 0 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok 246 0 246
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
4. Dologi kiadások (áfával) 16 368 541 0 16 368 541
5. Működési célú pénzeszközátadás 41 010 0 41 010
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás 0 0 0 74 668 768 917 471 75 586 239
7. Működési célú tartalék 0 0 0
8. Működési célú kiadások összesen (1+...+7) 16 410 478 0 16 410 478 74 668 768 917 471 75 586 239
9. Intézményi beruházások (áfával) 10 388 0 10 388
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (áfával) 0 0 0
11. Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 000 0 5 000
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás 0 0 0
14. Felhalmozási célú tartalék 0 0 0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14) 15 388 0 15 388 0 0 0
16. Intézményi felújítások (áfával) 9 847 558 474 900 10 322 458
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (áfával) 56 140 0 56 140
18. Felújítási célú tartalék 0 0 0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18) 9 903 698 474 900 10 378 598 0 0 0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
21. Egyéb kiadások 0 0 0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21) 26 329 564 474 900 26 804 464 74 668 768 917 471 75 586 239
BEVÉTELEK
23. Intézményi működési bevételek 198 773 0 198 773
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
27. Működési célú pénzeszköz átvétel 50 000 0 50 000
28. OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás 0 0 0
31. Hitelek 0 0 0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0
34. Bevételek összesen (23+...+33) 248 773 0 248 773 0 0 0
35. Létszámkeret (fő) 0 0 0

  Vissza az oldal tetejére