A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2004. évi közhasznúsági jelentése * 

A Támasz Alapítvány közhasznú szervezet, 17 évvel ezelőtt, a nagykorúvá vált állami gondoskodásból kikerült fiatalok életkezdésének segítésére jött létre.

A kuratórium - mely megalakulásától kezdve lényegében változatlan összetételben működik - úgy döntött, hogy amíg anyagi lehetőségei nem változnak, elsősorban a tehetséges fiatalokat, a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatókat részesíti ösztöndíj jellegű támogatásban. (Ennek módja az évente, kétévente kiírt pályázat.)

Tevékenységünk 1992-től bővült. Budapesten egy 5-8 fő befogadására alkalmas ideiglenes szállást - „lakásotthont” működtetünk. Itt - elsősorban ösztöndíjasaink - a diploma megszerzéséig, illetve ezt követően legfeljebb még két évig élhetnek kulturált körülmények között, teljesen önellátóan. Életvitelüket pedagógus végzettségű utógondozó segíti.

1988-ban még úgy gondoltuk, hogy Alapítványunk által nyújtott támogatás lehetővé teszi a nehézsorsú tehetséges fiatalok kultúrával és sporttal összefüggő igényeinek felkeltését és részbeni kielégítését. Tévedtünk. Ma már egyértelmű, hogy támogatottaink túlnyomó többsége kénytelen alkalmi munkát vállalni, és a tőlünk kapott pénz is a napi vegetáláshoz szükséges. Különösen igaz ez a megállapítás a 25. életévüket betöltött, így állami támogatásban nem részesülő, de még az első diploma megszerzésén fáradozó diákokra. Szó szerint forintos gondjaik vannak. (Ösztöndíjasaink jelentős része olyan nevelőszülőknél él, illetve élt, akik maguk is segítségre szorulnak, többen kisnyugdíjból tengetik életüket.)

Támogatottaink többségével rendszeres a kapcsolatunk. Nem csak anyagi jellegű támogatást kapnak, ugyanis az utógondozás egyéb formáira is szükségük van. A mindennapi életben való eligazodás (pénzük beosztása, az együttélés szabályainak betartása, a közhivatalokban való ügyintézés stb.) indokolttá teszi ezt a fajta segítségnyújtást is.

Életük alakulását figyelemmel kísérjük. Több esetben az évekkel ezelőtt végzetteknek is erkölcsi, jogi és egyéb segítséget nyújtunk.

Eddig 380 ösztöndíjasunk volt.

Közülük:

212 fő kapott diplomát. (Orvosok, közgazdászok, jogászok, tanítók, tanárok, teológusok, pszichológusok, szociális munkások, képző- és iparművészek és egyéb diplomások lettek.)

96 fő átképzését segítettük. (Többségük az átképzést követően el tudott helyezkedni.)

51 fő részesült támogatásban - idegen nyelv tanulásához. (A tőlünk kapott pénz is kevésnek bizonyult akkor ahhoz, hogy eredményes nyelvvizsgát tegyenek.)

21 fő szünetelteti, illetve abbahagyta tanulmányait. (Képesség, szorgalom hiánya, illetve egyéb okok miatt.)

A beszámolási időszak a 2003/2004-es tanév második félévét, valamint a 2004/2005-ös tanév első félévét öleli fel. A jelzett időszak második félévében 26 főnek adtunk, tanulmányi eredményüktől függően 8000-20 000 Ft/hó ösztöndíjat. (2/a) számú melléklet) Közülük 6 fő kapott diplomát, 2 fő eredményes nyelvvizsga hiányában záróvizsga minősítéssel rendelkezik (2/b) számú melléklet). 1 fő munka mellett tanul, illetve 1 fő abbahagyta a tanulást.

Így a 2003/2004-es tanítási évtől 14 diák folytatja tanulmányait.

2004-ben új pályázatot írtunk ki, melyre 29 kérelem érkezett.

A kuratórium úgy döntött, hogy szűkös anyagi helyzetünk miatt az új pályázók közül a III., IV., V. évesek részesüljenek támogatásban. Ők tanulmányi eredményüktől függően havi 8000-15 000 forintot kapjanak. Jelenleg 34 főt részesítünk ösztöndíjban. (2/c) számú melléklet)

Megoszlásuk:

Kitűnő, jeles tanuló 5 fő - 15 000 Ft/hó

Jó tanulmányi átlagú 21 fő - 10 000 Ft/hó

Közepes, illetve elégséges 3 fő - 8000 Ft/hó

Egyszeri támogatás 3 fő - 50 000 Ft/tan.

Halaszt - első félévben 2 fő -

A II. évesek - 11 fő - „ígérvényben” részesülnek, mely szerint a 2005/2006-os tanévben, ha a pályázati kiírásnak változatlanul megfelelnek, külön pályázat mellőzésével ösztöndíjasaink lesznek.

2004 novemberében kuratóriumunk az első félévi ösztöndíjat ünnepélyes keretek között a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, bensőséges légkörben adta át. Több volt támogatottunk is részt vett a rendezvényen, így a Duna TV bemondója versmondással, a Képzőművészeti Egyetemet végzett, zeneileg is tehetséges fiatal gitáron előadott művével tette színesebbé az összejövetelt.

„Lakásotthonunkban” jelenleg 4 fő lakik. (A Műszaki Egyetemet végzett támogatottunk 2005 januárjában költözött el.)

Pályázatot írtunk ki „lakásotthoni” elhelyezésre, mely folyamatban van.

Pénzügyi helyzetünket az elmúlt évekéhez viszonyítva szűkösnek, de stabilnak minősítjük. (2/d) számú melléklet)

Munkánkhoz a Fővárosi Területi Szakszolgálat költségvetéséből - a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján - 1 millió forintot kaptunk. Ezt az összeget a lakásotthonra költöttük.

Pályázat útján az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól 1 millió forint támogatásban részesültünk. Ezt az összeget - rendeltetésének megfelelően - ösztöndíjra fordítottuk, és 2004-ben a felhasználásról elszámoltunk.

2004. február 28.

Burdza Emilné s. k.

titkár

2/a) számú melléklet

A 2003/2004-es tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben tanultak ösztöndíjasaink

26 fő

(Második félév)

1 fő Apor Vilmos Katolikus Főiskola

1 fő Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

1 fő Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar

2 fő Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

1 fő Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar

1 fő ELTE Bölcsészettudományi Kar

1 fő ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar

1 fő Kecskeméti Főiskola Tanárképző

1 fő Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2 fő Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

1 fő Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar

1 fő Pécsi Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kar

1 fő Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1 fő Veszprémi Egyetem Oktató-szervező és Informatikai Mérnöki Kar

2/b) számú melléklet

A Támasz Alapítvány ösztöndíjasai közül a 2003/2004. tanévben diplomát kapott, illetve záróvizsgát tett

1 fő pszichológus

1 fő szociológus

2 fő óvodapedagógus

1 fő mérnöktanár

1 fő szociálpedagógus - művelődésszervező

1 fő általános szociális munkás

1 fő szociálpedagógus

2/c) számú melléklet

A 2004/2005-ös tanévben az alábbi felsőoktatási intézményekben tanultak ösztöndíjasaink

34 fő

(29 + 3 + 2)

(Első félév)

1 fő Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar

1 fő *  Borromeó Szent Károly Papnevelde Intézet

1 fő *  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

3 fő Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

1 fő ELTE Bölcsészettudományi Kar

1 fő ELTE Tanító- és Óvónőképzői Kar

2 fő *  Európai Üzleti Politechnikum

1 fő Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar

1 fő *  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar

1 fő Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar

4 fő Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

3 fő Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

1 fő Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar

1 fő Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1 fő Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

1 fő Szegedi Tudományegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar

1 fő Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

1 fő Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar

1 fő Veszprémi Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki Kar

2 fő Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzői Kar

2/d) számú melléklet

1 8 0 0 2 6 8 1
Statisztikai számjel vagy adószám

ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: Támasz Alapítvány

ALAPÍTVÁNY CÍME: Budapest, V. Városház u. 9-11.

ALAPÍTVÁNYOK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2004. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszán A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítései
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 19 359 18 874
2. I. IMMATFRIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 19 359 18 874
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 9 746 9 919
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 9 746 9 919
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+5. sor)
29 105 28 793
11. C. Saját tőke (12.-14. sorok) 29 105 28 620
12. I. INDULÓTŐKE 3 770 3 770
13. II. TŐKEVÁLTOZÁS 25 335 24 850
14. III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
15. D. Tartalék 105
16. E. Céltartalék
17. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)
18. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
19. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 68
20. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11. + 15. + 16. + 17. sor)
29 105 28 793

Jelentés a Támasz Alapítvány 2004. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

Az Alapítvány 2004. évi gazdálkodásával kapcsolatos okmányokat, számlákat, bank- és pénztárbizonylatokat áttekintve, valamint az egyszerűsített beszámoló mérlegének egyeztetése után az alábbi jelentést tesszük:

Az Alapítvány céljának megfelelően működött.

Bevételek:

ÁB-AEGON Áll. Biztosító: 500 E Ft
TEGYESZ (Főv. Közgyűlés hat. alapján) 1 000 E Ft
Eü. Szoc. és Családügyi Minisztérium 1 000 E Ft
Madách Színház 1 785 E Ft
Egyéni támogatók (7 fő) 542 E Ft

Kiadások:

A kiadások legjelentősebb részét az ösztöndíjak teszik ki.

A 2003/2004-es tanév második félévében 34 fő pályázott ösztöndíjra.

Közülük 29 fő kapott rendszeres támogatást (8000-15 000 Ft között), 3 fő egyszeri támogatást (50 000 Ft), 2 fő halasztást kért, így támogatásban nem részesült.

2004/2005-ös tanév első félévében 26 fő részesült támogatásban (8000-20 000 Ft közötti összegben).

A lakással kapcsolatos kiadások jelentős részét a fenntartási kiadások teszik ki, valamint néhány eszköz, bútor beszerzése.

Az utógondozó nagy figyelmet fordít a családias légkör kialakítására, és ezzel kapcsolatosan merülnek fel kiadások. (Ünnepek, születésnap, ballagás, diplomaosztás.)

A záró pénzkészlet az elmúlt évhez viszonyítva 173 000 Ft-tal növekedett.

2004. évben 8 fő fejezte be tanulmányait.

Az átutalásokat az ösztöndíjasok névsorával és anyagával egyeztettük, és rendben találtuk.

A Vajdahunyad u.-i Otthonban jelenleg 4 fő lakik, pályázatot írtak ki lakásotthoni elhelyezésre.

A 2004-ben az ösztöndíjra kiírt pályázatra 29 kérelem érkezett, ebből 11 fő „előfelvételis”.

Az Alapítvány a munkáját szabályszerűen végzi.

2005. március 21.

Molnár László s. k. Gáspárné Puskás Krisztina s. k. Ferencz Gáborné s. k.
pü. ell. biz. elnöke pü. ell. biz. tagja pü. ell. biz. tagja

  Vissza az oldal tetejére