A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2004. évi közhasznúsági jelentése * 

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítványt 1998. január 1. napjától a bíróság 12. Pk. 64 135/14. sz. határozatával kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány fenntartásában működik a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola. Az intézményben, középiskolai (gimnázium és szakközépiskola), idegenforgalmi technikus- és akkreditált szakmenedzserképzés folyik. A tanuló létszámok alakulása 2004. évben: 807 fő. A tevékenység finanszírozása az alábbi forrásokból történik:

- állami normatíva,

- önkormányzati kiegészítő normatíva,

- adományok,

- személyi jövedelemadó 1%-a.

Kiemelten közhasznú alapítvány mérlege

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 265 813 160 098
B) Forgóeszközök 17 684 14 667
C) Aktív időbeli elhatárolások 0 155
Eszközök (aktívák) összesen: 283 497 174 920
Források
D) Saját tőke 168 637 165 096
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 13 795 9 824
G) Passzív időbeli elhatárolás 101 065 0
Források (passzívák) összesen: 283 497 174 920

Kiemelten közhasznú alapítvány eredménykimutatása

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 698 424 766 684
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 49 861 69 473
C) Összes bevétel 748 285 836 157
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 698 424 772 925
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 49 819 66 773
F) Összes ráfordítás 748 243 839 698
G) Adózás előtti eredmény 42 -3 541
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 42 2 700
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 0 -6 241
Tájékoztató adatok
A) Személyi jellegű ráfordítások 26 514
1. Bérköltség 19 490
ebből: - megbízási díjak 144
- tiszteletdíjak 1 830
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 466
3. Bérjárulékok 6 558
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Hitelesítő záradék

A beszámolóban a 2004. december 31-i mérleg főösszege 174 920 E Ft - melyben az eszközök és források értéke egyező -, a saját tőke összege 166 096 E Ft.

A könyvvizsgálatot a magyar Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

A 2004. évi beszámoló a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.


  Vissza az oldal tetejére