A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a szociális ellátás egyes kérdéseiről szóló 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az 1997-ben megalkotott, azóta többször módosított rendelet módosítását az 1993. évi III. törvényt módosító 2005. évi CLXX. törvény egyes előírásai, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény változásai és az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról szóló 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet egyes előírásai végrehajtásának szükségessége teszik indokolttá.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. módosítására az Szt. 37/D. § (5) bekezdésében foglaltak adnak lehetőséget.

A 2. §-hoz

Az R. 2. § (4) bekezdésének 4. francia bekezdése meghatározza az előírt együttműködés lehetséges helyeit és az együttműködés módját, típusait. Az R. 2. § (7) bekezdése a folyósításokra vonatkozó rendelkezést tartalmazza a törvényi előírásokkal egybehangzóan.

A 3. §-hoz

Az Szt. 32/B. § (1) bekezdése és a 37/A. § (1) bekezdésének változása teszi indokolttá az időskorúak járadékára és a rendszeres szociális segélyre vonatkozó előírásoknak a törvényi változásoknak megfelelő visszaállítását.

A 4. §-hoz

Az R. 11. §-a szövegének változása követi a munkanélküliekre vonatkozó együttműködési kötelezettség előírásainak tartalmát.

Az 5. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.

Rendelkezik a 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet hatálybalépése és jelen rendelet hatálybalépése közötti időszakra vonatkozóan az együttműködési kötelezettség teljesítéséről is.

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére