A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2006. évi általános választások előkészítése kapcsán szükségessé vált a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálata és az utolsó módosítását követően bekövetkezett változások átvezetése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet utolsó módosítása óta (2002) több ízben is kiegészítésre került a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet melléklete, amely a helyi védettség alatt álló épületek jegyzékét tartalmazza. Az 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint a helyi védettség alatt álló, valamint a műemléki védettség alatt álló, melléklet szerinti középületeken tilos a választási plakátok elhelyezése. A rendelet melléklete tartalmazza a helyi védettség alá került középületek, valamint a helyi védettségi körből műemléki védettségi körbe átsorolásra került középületek adatainak átvezetését, az új épületek, közterületek megnevezését, valamint a közterületek elnevezésében bekövetkezett változások átvezetését.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére