A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hatáskör átruházását a Fővárosi Közgyűlés tehermentesítése, továbbá a rugalmas döntéshozatal indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 10/1994. (X. 13.) MKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a szaktanácsadói pályázat kiírásához be kell szerezni a pedagógiai intézet fenntartójának egyetértését. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Pedagógiai Intézet éves munkatervének, beszámolójának, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása tárgyában az Oktatási Bizottság dönt átruházott hatáskörben, indokolt, hogy a szaktanácsadói névjegyzékbe való felvétel kapcsán kiírt pályázatokról is a bizottság dönthessen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére