A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budavári Önkormányzat 262/2005. (XII. 13.) Kt. és 7/2006. (II. 9.) Kt. határozatával, valamint Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 107/2006. (IV. 27.) számú határozatával kérte a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteinek módosítását.

Az egységes mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer bevezetéséhez szükség van a rendszerrel szemben támasztott követelmények felsorolására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új, 6. számú melléklet hatálybalépésével a korábbi hatálybalépési korlát értelmét veszti.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata a Magyar Állami Operaház környékén a közterületek átépítését végzi, melynek során az utcák díszburkolatot kapnak. Az átépítés utáni gépjárműforgalom korlátozásához szükség van a közterületek védett övezetté való kijelölésére.

A 3. §-hoz

A védett övezetbe való behajtáshoz és az ott történő várakozáshoz behajtási valamint behajtási-várakozási hozzájárulásra van szükség, melynek díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. A Magyar Állami Operaház környéke védett övezet kijelölésekor szükség van az oda érvényes hozzájárulások díj szerinti besorolására is.

A Budai Vár alatti barlangok, mélypincék és védett műemlékek megóvása érdekében a nehéz tehergépjárművek közlekedésének korlátozására van szükség. A Budai Vár védett övezet területén megszűnik a 12 tonnánál nehezebb tehergépjárművek részére kiadható áruszállítási behajtási, közhasznú áruszállítási behajtási, valamint a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás. Az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulással a Budai Vár területére a 12 tonnánál nehezebb tehergépjárművek továbbra is behajthatnak, de csak a hozzájárulásban megjelölt útvonalon.

A 4. §-hoz

A Magyar Állami Operaház melletti utcák a rendelet hatálybalépéséig a várakozási övezet részei, így azok védett övezetté való kijelölésekor ki kell venni a várakozási övezetek időtartam-korlátozás szerinti felsorolásából.

Az 5-6. §-hoz

A Budavári Önkormányzat a tulajdonában álló Szirtes út 32. és 34. szám alatti terület várakozási övezetbe való besorolását kérte, amelyhez szükség van az R. 3. számú és 4. számú mellékleteinek módosítására. A 3. számú melléklet az időtartam-korlátozást, a 4. számú melléklet pedig a díjövezetbe való besorolást határozza meg.

A 7. §-hoz

A Magyar Állami Operaház melletti utcák a rendelet hatálybalépéséig a várakozási övezet részei, így azok védett övezetté való kijelölésekor ki kell venni a várakozási övezetek díjtételei szerinti felsorolásából.

A 8. §-hoz

A Magyar Állami Operaház taxival való megközelítése érdekében szükség van arra, hogy a taxik a védett övezetbe hozzájárulás nélkül behajthassanak.

A 9. §-hoz

A Szirtes út 32. és 34. szám alatti várakozóhelyeket a Budavári Önkormányzat állandó jelleggel kívánja üzemeltetni, ezért szükség van az eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek szerinti felsorolás módosítására.

A 10. §-hoz

A 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépésekor az egységes parkolókártyára, az egységes mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszerre és az elszámolóközpontra vonatkozó előírások nem voltak kidolgozva, így a rendelet 6. számú mellékletének Technikai feltételek 2., 3. és 4. pontja nem lépett hatályba. A rendelet kihirdetése óta bebizonyosodott, hogy az egységes parkolókártya helyett az egységes mobiltelefonos díjfizetési rendszert kell előtérbe helyezni, amelynek feltételeit tartalmazza a 6. számú melléklet.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére