A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

60/2006. (X. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A KR.-ről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy betölti rendeltetését, így koncepcionális változtatásokra nincs szükség. Azonban a rendeletek legutóbbi módosítása óta eltelt időszak alatt szerzett közterületi rendezvényi tapasztalatok indokolttá tették megfelelő változtatások megfogalmazását.

Részletes indokolás

Az 1. §-ának (1) és (2) bekezdéséhez

A KR. 4. §-a (2) bekezdésének l) pontja pontosítja a rendezvények közterület-használati szabályait.

A KR. 4. §-a (4) bekezdésének g) pontja módosítása indokolt, mert a rendezvények a városképet jelentősen befolyásolják, a főváros életében nagy jelentőséggel bírnak. A közterületek rendjének biztosítása érdekében indokolt a politikai rendezvényhez kapcsolódó ideiglenes építmény, berendezés elhelyezését, valamint közúti jármű külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülő egyéb célú elhelyezését közterület-használati hozzájáruláshoz kötni. Mindez természetesen nem sértheti és nem sérti a polgárok gyülekezési jogát.

A 2. §-ához

E paragrafus a módosítás hatálybalépéséről és átmeneti szabályokról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére