A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2006. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; rendszeres, menetrend szerinti több megállóhelyes városi, elővárosi közúti, más szárazföldi személyszállítás díja: SZJ 60.21.21) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. Megalkotását a szükséges díjemelés, valamint az áfa-kulcsának és a helyközi utazási kedvezmények rendszerének változása indokolta. A díjemelés átlagos mértéke 2007. január 1-jétől 11,1%, de az utazási kedvezmények és az árkiegészítés rendszere változásának hatására 13,1%-ra módosul. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok időbeli érvényességét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállításának díja, az igazolvány és a bérlet értékszelvények kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének illetve a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

A 4. §-hoz

Poggyászok és egyéb - például túlméretes - tárgyak, kerékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mértéke a megfelelő menetjegyek áremelkedésével azonos.

Az 5. §-hoz

A bérletbemutatási díj és az utólagosan befizetett pótdíjak 7,1%-os, a kezelési díj 25%-os mértékben emelkednek, a helyszíni pótdíj mértéke nem változik.

A 6. §-hoz

A kedvezmények körét és mértékét az utazási kedvezményekről szóló mindenkori hatályos kormányrendelet tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán belül történő helyi utazásért, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) előkészítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak megfelelően az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain érvényes budapesti egyesített bérletekért fizetendő díjakat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépő autóbuszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elővárosi vasút (HÉV) helyközi díjait tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 2007. január 1.


  Vissza az oldal tetejére