A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2006. január 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapest XII. kerület, Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó)” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

3/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest Hegyvidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete a Gesztenyéskert kezelői jogának átadása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

4/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az újrapapír bevezetésére és folyamatos használatára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

5/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest XII. kerület Városmajor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság felállítása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

6/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fiatalok életkezdési támogatásának fővárosi kiegészítéséről szóló .../2006. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

7/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az SZMSZ-ről szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

8/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest XII., Zugligeti út 66. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

9/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg „A BRFK és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

10/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XII. kerület, Kelet Hegyvidék KSZT)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

11/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat fővárosi védettségű gesztenyefasorok megmentésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

12/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest XXII. kerület, Koltói Anna utcai és Vöröskereszt utcai ideiglenes szennyvízleeresztők megszüntetésére és áthelyezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

13/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest Főváros Közgyűlésének .../2006. (....) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat SZMSZ-ről szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

14/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2006. évi felhalmozási és »vis maior« célokat szolgáló céljellegű decentralizált támogatási keret feltétel- és pályázati rendszerére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

15/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Tájékoztató kérése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004 decemberében történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgálatok eredményéről, illetve bocsánatkérés Medek Tibor betegszállítótól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

16/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a 2005. szeptember 28-án, rendkívüli ülésen elfogadott határozati javaslat szövegének pontosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

17/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 244/1998. (III. 31.) határozatának végrehajtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

18/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros fő- és mellékútjain végzett kátyúzási munkálatok ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

19/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest garancia rendelet elkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

20/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BRFK-állomány részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

21/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat új park létesítéséhez szükséges területkijelölésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

22/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

23/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

24/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az uniós önkormányzatok számára szóló Európai Közös Mutató bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

25/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

26/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat fővárosi közoktatási intézményekben lépcsőzetes iskolakezdés bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

27/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére (Kossuth Ferenc telep)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

28/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

29/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

30/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat parkolójegy-váltás előtti türelmi idő bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

31/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hegedűs Zoltánnak és Zsinka Lászlónak a „Javaslat a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola jogutóddal történő megszüntetésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

32/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tanácsi tagjának és felügyelőbizottsági tagjának cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

33/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV Zrt. területén elhelyezett Budapest Riport plakátok leszedése ügyében vizsgálóbizottság felállítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

34/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem kíván újra szavazni a „Javaslat az SZMSZ-ről szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztésről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

35/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Fővárosi Csatornázási Művek Rt. alapító okiratának 18. számú módosítása.

1/b. Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tanácsi tagjának és felügyelőbizottsági tagjának cseréjére.

1/c. A Studio Metropolitana Kht. ügyvezetőjének díjazása.

2. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

3. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

4. Javaslat a Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendeletének módosítására.

5. Javaslat a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Budapest Főváros Közgyűlésének .../2006. (....) önkormányzati rendelete a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

7. 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1998 óta megépült Budapest, XXI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat vagyon befejezetlen és befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

10. Javaslat a Budapest XV. kerület, Árendás köz 8. szám alatt lévő 91158/197 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére.

11. A BKSZT Kft. többszemélyes társasággá alakulásával és első taggyűlésével kapcsolatos egyes kérdések.

12. Javaslat a 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza építésének 1. számú módosított engedélyokirata jóváhagyására.

13. Javaslat a Madarász Utcai Gyermekkórház és a Heim Pál Gyermekkórház összevonásával kapcsolatos költségek megelőlegezésére, és a Szent László Kórház feladatracionalizálása miatti létszámleépítésére.

14. Javaslat a sürgősségi pályázatok önrészének biztosítása miatt zárolt egészségügyi célok, keretek visszarendezésére.

15. A BRFK és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása.

16. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XII. kerület, Kelet Hegyvidék KSZT).

17. Javaslat a 2006. évi felhalmozási és „vis maior” célokat szolgáló céljellegű decentralizált támogatási keret feltétel- és pályázati rendszerére.

18. A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény 5. § (4) bekezdésében szereplő előírás teljesítése.

19. Budapest XVIII. kerület, Üllői út 807. sz. alatti, volt szovjet laktanya területén található ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

20. Budapest VI. ker., Andrássy út 39. sz. „Divatcsarnok” 29380 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

21. Javaslat a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola jogutóddal történő megszüntetésére.

22. Beszámoló a Fogyatékosügyi Cselekvési Program végrehajtásáról.

23. Javaslat partnerségi megállapodás módosítására a ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan.

24. Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. alatti (hrsz. 69) Jankovich kastély és őspark értékesítése.

25. Javaslat átutalás kezdeményezésére a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből.

26. Demeter Csaba fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

27. Gusztovszki Istvánné fellebbezése rendszeres segély ügyben.

28/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Fővárosi Csatornázási Művek Rt. alapító okiratának 18. számú módosítása.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

36/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 2006. február 15-ei rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa, hogy a Társaság közgyűlése

- tudomásul veszi Szabó György felügyelőbizottsági tagságának megszűnését 2005. november 10-ei hatállyal,

- megválasztja a felügyelőbizottság tagjai közé - az Üzemi Tanács javaslatára - Kollár Lászlót 2006. február 15-től 2007. május 31-ig terjedő időtartamra, tiszteletdíját 2006. február 15-től 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg,

- jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 18. számú alapító okirat módosítását.

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tanácsi tagjának és felügyelőbizottsági tagjának cseréjére.

Előadó: Gy. Németh Erzsébet

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

41/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Studio Metropolitana Kht. ügyvezetőjének díjazása” című előterjesztést 1/c. pontként tárgyalja meg.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

43/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy Geiger Rezsőné felügyelőbizottsági tagsága, lemondása miatt megszűnt és Pánczél Zsuzsannát határozatlan időre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjának megválasztja, 2006. január 26-tól.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

44/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. számú mellékletben lévő alapítóokirat-módosítást és a 3. számú mellékletben lévő, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá, és gondoskodjon a változás bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

45/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a módosítás, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2. számú melléklet szerinti alapító okirat aláírására.

Határidő: 2006. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. számú rendeletének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - az előterjesztő által módosított - 1/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásáról és a szociális ellátás egyes kérdéseiről szóló 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 5. pontja: A 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 6. pontja: Budapest Főváros Közgyűlésének .../2006. (...) önkormányzati rendelete a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

46/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlés számára a Budapest IX., Lónyay utca 26. sz. épület utcai épületszárny, az udvari emeletes oldalszárnyak, valamint az I. udvari keresztszárny megtartását és a javaslat elfogadását.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, 1. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

47/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a értelmében az érdekelteket a változásról értesítse.

Határidő: 2006. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet és az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 1998 óta megépült Budapest-Csepel XXI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat vagyon befejezetlen és befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

48/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

49/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen és befejezett, aktivált beruházást a használatbavétel (üzembe helyezés) időpontjának megfelelően, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2006. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest XV. kerület, Árendás köz 8. szám alatt lévő 91158/197 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

50/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy egyetért a Budapest XV. kerület, Árendás köz 8. szám alatt lévő 91158/197 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átvételével, valamint jóváhagyja és megköti az 1. számú melléklet szerinti megállapodást.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: A BKSZT Kft. többszemélyes társasággá alakulásával és első taggyűlésével kapcsolatos egyes kérdések.

Előadó: Vadja Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

51/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kupper András módosító indítványát, amely szerint:

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft. felügyelőbizottságába dr. Buczkó Pétert delegálja 2006. február 1-jei hatállyal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

52/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás során megvalósuló Központi Szennyvíztisztító Telep (a továbbiakban: Telep) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a Telep 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú közbeszerzési eljárás üzemeltetési részének végrehajtása érdekében,

a) egyetért a BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft. (a továbbiakban: BKSZT Kft.) felosztásra kerülő teljes üzletrészéből a kisebbségi (mindösszesen 24 900 000 Ft névértékű) üzletrész Megállapodás (Budapest Főváros Önkormányzata és az ajánlattevők között megkötendő, a BKSZT Kft. tulajdonosi és szakmai irányítása terén megvalósuló együttműködés szabályozására irányuló Megállapodás) szerinti ajánlattevők/vevők részére történő értékesítésével,

b) jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, a közbeszerzési eljárás keretében megkötendő Megállapodás 1. és 3. sz. melléklete szerinti Üzletrész Adásvételi Szerződést, valamint Bérleti és Üzemeltetési Szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására,

c) mint a BKSZT Kft. alapítója és egyszemélyi tulajdonosa nyilatkozik, hogy a Társaság a Gt. szerinti, az üzletrészekre vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, és megállapítja, hogy nincs a Társaság által kijelölt harmadik személy, aki az üzletrészek tekintetében elővásárlási joggal rendelkezne, továbbá felhatalmazza a főpolgármestert jogügylet Zárásának lebonyolítására az előterjesztés 2. sz. mellékleteit képező dokumentumok szerint.

Határidő: 2006. január 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

53/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A többszemélyessé váló BKSZT Kft. 2006. január 31-én megtartandó taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljáró - a főpolgármester által meghatalmazott - személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

a) a kisebbségi tulajdonosok kérésére dr. Oszkó Károlynak (anyja neve: *, lakhelye: *) a Társaság ügyvezetővé történő megválasztását 2006. február 1. napjától 2006. március 15. napjáig terjedő, rövid és kizárólag átmeneti időtartamra, azzal, hogy számára díjazás nem kerül megállapításra;

b) a felügyelőbizottság alábbi tagjainak megválasztását 2006. február 1. napjától 2007. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

- Kappelmayer Gáborné (anyja neve: *, lakcíme: *), /Önkormányzati delegált, elnök/;

- Horváth Enikő (anyja neve: *, lakcíme: *), /Önkormányzati delegált/;

- Szabó Ferenc (anyja neve: *, lakcíme: *), /Önkormányzati delegált/;

- Eric le Norcy (anyja neve: *, lakhelye: *), /Degrémont delegált/;

- Olivier Marche (anyja neve: *, lakhelye: *), /OTV delegált/;

c) a felügyelőbizottság tagjai számára díjazás nem kerül megállapításra;

d) a BKSZT Kft. társasági szerződésének elfogadását az előterjesztés módosított 3. számú melléklete szerint.

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

54/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság 2006. március 15. napjáig megtartandó taggyűlésen való ügyvezető-választás céljából a Fővárosi Közgyűlés 2006. februári rendes ülésére a kisebbségi tulajdonosok ügyvezetőre, illetve annak díjazására vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2006. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

55/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Tulajdonosi Bizottságot, hogy átruházott hatáskörében eljárva a BKSZT Kft. következő taggyűlése elé kerülő ügyekben (ügyvezető szerződése és egyéb javadalmazási kérdései, felügyelőbizottság ügyrendje, az előtársasági mérleg jóváhagyása stb.) hozza meg a szükséges tagi döntéseket.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tulajdonosi Bizottság elnöke

A napirend 12. pontja: Javaslat a 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza építésének 1. számú módosított engedélyokirata jóváhagyására.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

56/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kupper András módosító indítványát, mely szerint:

„A Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, készítse el a DBR-metró Kelenföldi pályaudvar - Virágpiac közötti szakasz építési beruházási programját, célokmányát és engedélyokiratát.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

57/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetesen hozzájárul a 4-es számú metróvonal II. szakasza előkészítésére megkötött felhalmozás célú pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megszüntetéséhez és felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti megszüntető megállapodás megkötésére.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

58/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza építésének beruházási programját a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert - a programnak megfelelően - az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal kiállított 1. számú módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Madarász Utcai Gyermekkórház és a Heim Pál Gyermekkórház összevonásával kapcsolatos költségek megelőlegezésére és a Szent László Kórház feladatracionalizálása miatti létszám leépítésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

59/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Madarász Utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet és a Heim Pál Gyermekkórház 2005. december 31-i hatállyal történt összevonása kapcsán a Heim Pál Gyermekkórházban 35 főt véglegesen leépít, és az intézményi létszámkeretet 1439 főben állapítja meg.

Határidő: a pályázat benyújtását megelőzően

Felelős: dr. Demszky Gábor

60/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2006. évi költségvetésben az intézmények összevonásához kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően működési kiadási előirányzatot és támogatást biztosít 50 028 E Ft összeggel az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” címen (működési kiadásból: személyi juttatások: 37 900 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 12 128 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Heim Pál Gyermekkórház egyszeri támogatására vonatkozó döntést építse be a 2006. évi költségvetésbe.

Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

61/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A Szent László Kórház racionálisabb működése érdekében 67 fő létszámot leépít és az intézményi létszámkeretet 1081 főben állapítja meg.

Határidő: a pályázat benyújtását megelőzően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a sürgősségi pályázatok önrészének biztosítása miatt zárolt egészségügyi célú keretek visszarendezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

62/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a sürgősségi ellátás fejlesztésére kiírt Eü. Min. pályázat eredményének ismeretében az alábbi, 2175/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatban megnevezett egészségügyi célú előirányzatok zárolását feloldja.


Címkód száma

Címkód neve
Fel nem használt
előirányzat,
E Ft
9102 Egészségügyi tartalék 38 992
9112 Évközi indítású beruházások címen az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete feladat 424
9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára 20 000

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

63/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A nyertes intézmények pályázatainak támogatására, a 6,836 M Ft összegű önrész biztosítása érdekében

- csökkenti a „9102 Egészségügyi tartalék” előirányzatát 4,838 M Ft összeggel, és ugyanezzel az összeggel növeli az „Évközi indítású beruházások címen az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete” feladat előirányzatát,

- csökkenti a „9202 Egészségügyi célú bizottsági keret céltartaléka” előirányzatát 0,150 M Ft összeggel, és ugyanezzel az összeggel növeli az „Évközi indítású beruházások címen az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete” feladat előirányzatát,

- csökkenti a „9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka” előirányzatát 1,848 M Ft összeggel, és ugyanezzel az összeggel növeli az „Évközi indítású beruházások címen az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete” feladat előirányzatát.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

64/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A „9102 Egészségügyi tartalék” címkód 2005. évi pénzmaradványa terhére 36 269 E Ft előirányzatot biztosít

- 1110 Szent Imre Kórház cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadás előirányzatán 15 599 E Ft-tal (csőtörés által okozott dologi kiadások),

- 1111 Szent Margit Kórház cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadás előirányzatán 170 E Ft-tal (polgári védelmi eszközök ártalmatlanítása és megsemmisítése),

- 1118 Heim Pál Gyermekkórház cím támogatási és kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadáson 17 000 E Ft-tal (Bogdán József kártérítési ügye),

- 1108 Szent László Kórház cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadás előirányzatán 3 500 E Ft-tal (kazán javítása).

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2005. évi pénzmaradványa jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: A BRFK és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

65/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XII. kerület, Kelet Hegyvidék KSZT).

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

66/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés értelmében a Budapest XII. kerület, Kelet Hegyvidék területének kerületi szabályozási tervén belül a Fővárosi Szabályozási Kerettervben FSZT-vel jelzett területeire vonatkozó részével egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a közgyűlés időpontját követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a 2006. évi felhalmozási és „vis maior” célokat szolgáló céljellegű decentralizált támogatási keret feltétel- és pályázati rendszerére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

67/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás fővárosra jutó összegének maradványát és 2006. évi szabad keretét az alábbiak szerint osztja meg felhalmozási és „vis maior” feladatokra:

ezer Ft-ban
Megnevezés 2006 2007 2008
A központi költségvetés szerinti előirányzat 275 100 137 550 55 020
Le: a korábbi évek döntéseivel 2006-ra vállalt elkötelezettség - 183 880
2005. évi lekötetlen maradvány 35 750
A 2006. évi pályázatokra felhasználható keret 126 970 137 550 55 020
Ebből: „vis maior” célra 25 394
felhalmozási célra 101 576 137 550 55 020

68/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

pályázatot hirdet a 2006. évi és a további évekre leköthető felhalmozási célú decentralizált keret terhére Budapest főváros önkormányzatai részére a
1. számú melléklet szerinti pályázati felhívásban rögzített feltételekkel, tartalmi és formai követelményekkel.

69/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „vis maior” támogatási keret terhére a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rend. 13-14. §-aiban meghatározottak szerint lehet pályázni.

70/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a felhalmozási és „vis maior” célú decentralizált keretre vonatkozó pályázati felhívás Fővárosi Közlönyben, valamint az OTH honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: 2006. február 6.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény 5. § (4) bekezdésében szereplő előírás teljesítése.

Előadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

71/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény 5. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében a deficitarányosan megosztandó bevételek Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetési koncepció és hétéves gazdasági program egyes tervszámait az alábbiak szerint véglegesíti:

- a településüzemeltetéssel, kommunális, sport- és egyéb feladatokkal összefüggő állandó népességhez kapcsolódó központi hozzájárulás 2 374 981 E Ft,

- a magánszemélyek jövedelemadójából (szja) az állami költségvetésről szóló törvény alapján a települési önkormányzatokat megillető rész 38 723 032 E Ft,

le: a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére történő elvonás 20 124 571 E Ft,

települési önkormányzatokat megillető szja 18 598 461 E Ft,

ebből: céltartalék-képzési kötelezettség 2 164 618 E Ft,

- a Fővárosi Önkormányzatot megillető, 0,25%-os adóérdekeltségi költséggel csökkentett iparűzési adó 153 615 000 E Ft,

- az idegenforgalmi adó 1 000 000 E Ft,

- az üdülőhelyi normatív hozzájárulás 2 000 000 E Ft.

A napirend 19. pontja: Budapest XVIII. ker., Üllői út 807. sz. alatti, volt szovjet laktanya területén található ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

72/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy dönt, hogy Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának tulajdonában álló

- Bp. XVIII. kerület, 145974/1 hrsz. alatt felvett, 9 ha 7105 m2 alapterületű;

- Bp. XVIII. kerület, 145974/2 hrsz. alatt felvett, 2 ha 9537 m2 alapterületű;

- Bp. XVIII. kerület, 145973 hrsz. alatt felvett, 1 ha 6001 m2 alapterületű

ingatlanok 1 122 600 000 Ft + áfa vételárért a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Budapest VI. ker., Andrássy út 39. sz. alatti „Divatcsarnok” 29380 hrsz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Vajda Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

73/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 92. §-a és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 29380 hrsz. alatt felvett 6634 m2 alapterületű ingatlan 2 450 000 000 Ft + 490 000 000 Ft áfa vételárért az ORCO Budapest Kereskedelmi Rt. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola jogutóddal történő megszüntetésére.

Előadó: dr. Schiffer János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

74/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

4-4 perc hozzászólási időt biztosít Englertné Földes Anna, Fodor Tiborné és Baskiné Lipka Gabriella részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

75/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Deák Andrásnak a vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

76/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a „Javaslat a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola jogutóddal történő megszüntetésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

77/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Balczó Zoltán módosító indítványát, mely szerint:

„A Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola (V. ker., Irányi u. 3.) továbbra is önálló intézményként működjön, elhelyezésére a célnak megfelelő fővárosi tulajdonú épületben kerüljön sor, az átalakításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a jelenlegi épület visszaadásához kapcsolódó kártalanításból biztosítsa.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

78/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Székelyné Gyökössy Dóra módosító indítványát, mely szerint:

„1. Az állam által a Fővárosi Önkormányzat számára nyújtandó, címzetten a funkció kiváltására (nem funkcióváltásra) adott 800 M Ft, teljes egészében a kiváltásra fordítódik.

2. A Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskolát önálló intézményként működteti tovább. Az intézmény elhelyezésére a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő - a költözés idejére kiürülő - Budapest IX. kerület, Gyáli út 25/B szám alatti épületet jelöli ki.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

79/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2006. július 1-jével a Budapest V., Irányi u. 3. szám alatti Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát, amelyben az oktatás a 2006/2007-es tanévtől Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola székhelyén (III., Hatvany Lajos u. 7.) és egyéves időtartamban, kifutó jelleggel a telephelyén (Budapest V., Irányi u. 3.) történik.

Jóváhagyja a Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola (Budapest V. ker., Irányi u. 3.) 1. számú melléklet szerinti megszüntető okiratát és felkéri főpolgármestert az aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

80/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest III., Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest III., Hatvany Lajos u. 7.) 2. sz. melléklet szerinti módosított alapító okiratának, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: 2006. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a 3. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

81/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámleépítésekhez kapcsolódó költségeket terjessze a Közgyűlés ülése elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2006. májusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Beszámoló a Fogyatékosügyi Cselekvési Program végrehajtásáról.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

82/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fővárosban élő fogyatékos emberek helyzetének javítására szolgáló Cselekvési Program aktualizálására vonatkozó előterjesztést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy azt hozza nyilvánosságra és juttassa el az illetékes állami, önkormányzati és civil szervezetekhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

83/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő 2006. évi tájékoztató kiadvány elkészítésére.

Határidő: 2006. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

84/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy szervezzen konferenciát a fogyatékos emberek foglalkoztatásának elősegítésére munkaadók, fogyatékos személyek, kerületi önkormányzatok számára - különös tekintettel a 2005. évi „Gazdálkodj Okosan a Munkaerőpiacon” című rendezvény tapasztalataira.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

85/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben lefektetett szabályokat tartalmazó, az akadálymentes épített környezet kialakításának szabályait összefoglaló tájékoztató kiadvány elkészítésére tegyen intézkedést.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

86/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai közszolgáltatásokat nyújtó épületeinek - az elkészült tanulmánytervek alapján történő - akadálymentesítésére dolgozzon ki egységes cselekvési tervet, különös tekintettel az intézkedések ütemezésére, és költségeinek biztosítására, továbbá arra, hogy a cselekvési terv összeállítása során folytasson egyeztetést a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteivel.

Határidő: 2006. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat partnerségi megállapodás módosítására a ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan.

Előadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

87/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„4. pont. Felkéri a főpolgármestert, hogy tekintse át a pályázatok előkészítésében résztvevők felkészültségét, szervezeti helyét, és ennek alapján tegyen javaslatot továbbképzésükre, felkészülésükre és szervezetben történő elhelyezésükre vonatkozóan.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

88/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felbontja a BKV ZRt.-vel és a KVI-vel 2005. július 7-én kötött „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése Budapesten az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán” című pályázathoz kapcsolódó partnerségi megállapodást és hatályon kívül helyezi az 1722/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

89/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKV ZRt.-vel, a KVI-vel és a XI. kerület, Újbuda Önkormányzatával a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése Budapesten az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán” című pályázathoz kapcsolódó partnerségi megállapodást.

90/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése Budapesten az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán” című partnercserével módosított pályázat aláírására.

Határidő: 2006. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. alatti (hrsz. 69) Jankovich kastély és őspark értékesítése.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

91/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bek. b) pontja alapján a Szőlősgyörök, Szabadság u. 46. sz. (hrsz: 69) alatti ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlant nettó 260 000 000 Ft induló áron, nyilvános pályázat útján értékesíti, és elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 150 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

92/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Tulajdonosi Bizottságot a pályázat lebonyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 150 nap

Felelős: Tulajdonosi Bizottság elnöke

A napirend 25. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből.

Előadó: Rusznák Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

93/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság 139/2005. (XII. 19.) határozata alapján a „9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalékból” történt átcsoportosítást követően a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen 31 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Szervezet Program Támogatás
(E Ft)
Budapesti Filharmóniai Társaság (egyesület) a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának hangversenyei 3 000
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Mahler Ünnep 2 000
Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyadvárban 2 000
Angelica Alapítvány Advent a Mátyás templomban 1 000
TEMI Fővárosi Művelődési Háza Színházi folklóresték 1 500
Táncház Egyesület Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 1 500
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Angol nyelvű előadások a Merlin Színházban 3 000
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület Lézer Színház - Fénykoncertek a Planetáriumban 1 000
Liget Köztársaság Egyesület VI. Pannon Bországgyűlés 1 500
Budapesti Agrárkamara Kiemelten Közhasznú Köztestület Tavaszi Bor Fesztivál 5 000
Pest megyei Atlétikai Szövetség Bécs-Budapest Szupermaratoni Sportfesztivál 2 000
Magyar Jégkorong Szövetség Pannon GSM Nemzetközi Jégkorong Torna 1 000
Világjátékok Alapítvány XI. Nyárbúcsúztató éjszakai futóverseny és zenei karnevál 1 000
Nemzeti Lovas Marketing Társaság Közhasznú Egyesület VIII. Budapesti Lovas Juniális 1 500
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny 500
Magyar JKA Karate Szövetség Társadalmi Egyesület Budapest Gasshuku + Shotokan Kupa, Nemzetközi Karate Edzőtábor és Karate Verseny 1 000
Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) Közhasznú Társadalmi Szervezet Vízifesztivál 1 500
Budapesti Sztárok Sportegyesület V. Budapesti Sztárok Nemzetközi Jégkorong Torna 1 000
Mindösszesen: 31 000

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint

Felelős: a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

96/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

97/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

98/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

99/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Deák András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

100/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

dr. Kupper András interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 28/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

101/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

- a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja,

- a 2281/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2285/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2286/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2293/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2294/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2305/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 790/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1575/2002. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. december 31-re módosítja;

- az 1397-1398/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- a 124/2005. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- az 1453/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- az 1454/2005. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- az 1477/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- az 1637/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- a 2266/2005. (X. 19.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. március 31-re módosítja;

- a 2358/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. február 28-ra módosítja;

- a 2457/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;

- a 2690/2005. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. február 17-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2006. január 26-i ülésén.

Haszonicsné dr. Ádám Mária s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
aljegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére