A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztálya hirdetménye

rendelettervezettel kapcsolatos érdekvédelmi jogról * 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 79. § (1) bekezdésének megfelelően közzéteszem az alábbi

HIRDETMÉNYT.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló rendelet tervezete és annak indokolása a Fővárosi Önkormányzat www.budapest.hu internetes portálján, valamint a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V. ker., Bárczy István utca 1-3.) tekinthető meg.

Az Lt. rendelkezéseinek megfelelően a rendelettervezettel, illetve annak indokolásával kapcsolatosan az érdekképviseleti szervezetek észrevételt tehetnek, melynek

- határideje: 2006. 05. 22.

- módja: írásban, a Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályára megküldve, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

Budapest, 2006. április 20.

Dr. Váriné dr. Kőnig Edit s. k.

ügyosztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztály


  Vissza az oldal tetejére