A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2006/17. számában

A Fővárosi Közlöny 2006. szeptember 22-én megjelent 16. számában Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelet 9. számú melléklete az 1803-1804. oldalon helyesen a következő:

9. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez

A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban
ebből

Banki azono-
sítószám,
cím
Eng. okm.
egyedi
azono-
sítási
szám


Megnevezés
Teljes költség
áfával /
támo-
gatás
összesen
Megvaló-
kezdé-
sének,
befeje-
zésének éve


Tény


2006.
év
pénz-
eszköz-
átadás
Áht.-n
kívülre
támo-
gatás-
értékű
felhalm.
kiadás
támo-
gatási
kölcsön
nyújtás,
törlesztés

forrása
cél-
hitel


2007.
év


2008.
év


2009.
év


2010.
év


2011.
év


2012.
évtől
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Módosított 0,0 0,0
Vízgazdálkodási feladatok összesen
2006. évi érvényes 31 389,1 0,0 435,0 0,0 5 706,4 60 475,7 40 842,7 19 049,8 20 230,2 0,0 0,0
Módosítás (+, -) -1 569,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 514 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosított 29 819,3 0,0 435,0 0,0 5 706,4 56 960,8 40 842,7 19 049,8 20 230,2 0,0 0,0
Oktatási és nevelési feladatok
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések
3396 Gervay M. Posta és Bankforgalmi Szki. elhelyezés előkészítés
2006. évi érvényes 0,0
Módosítás (+, -) 19,2
Módosított 19,2
Oktatást és nevelési feladatok összesen
2006. évi érvényes 2 808,4 214,9 0,0 0,0 1450,5 2 741,5 862,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosítás (+, -) -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosított 2 789,2 214,9 0,0 0,0 1 450,5 2 741,5 862,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kulturális feladatok
V. Új Induló fejlesztések
7286 3609 BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem előkészítés
2006. évi érvényes 265,0 19,2
Módosítás (+, -) -19,181
Módosított 265,0 0,0
Kulturális feladatok összesen
2006. évi érvényes 1 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosítás (+, -) -19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosított 1 523,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok
III. Folyamatban lévő fejlesztések
Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése
2006. évi érvényes 0,0 0,0
Módosítás (+, -) 0,6 2006. 0,6
Módosított 0,6 0,6
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen
2006. évi érvényes 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosítás (+, -) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Módosított 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen
Módosítás (+, -) -640,462 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN
2006. évi érvényes 142 847,705 80 633,349 10 339,088 2 786,742 36 374,2 184 614,1 163 593,3 82 665,3 32 805,5 122,7 122,1
Módosítás (+, -) 2 981,319 562,700 219,974 0,000 333,4 -1 535,6 556,2 480,0 448,9 452,7 913,8
Módosított 145 829,024 81 196,049 10 559,062 2 786,742 36 707,6 183 078,5 164 149,5 83 145,3 33 254,4 575,4 1 035,9
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI
CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS
2006. évi érvényes 152 273,461 80 923,349 18 682,959 2 786,742 36 374,2 189 614,1 163 593,3 82 665,3 32 805,5 122,7 122,1
Módosítás (+, -) 2 981,319 562,700 219,974 0,000 333,4 -1 535,6 556,2 480,0 448,9 452,7 913,8
Módosított 155 254,780 81 486,049 18 902,933 2 786,742 36 707,6 188 078,5 164 149,5 83 145,3 33 254,4 575,4 1 035,9
- önkormányzati beruházások 51 920,256
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 81 486,049
- támogatásértékű felhalmozási kiadás 18 902,933
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 2 786,742
- dologi kiadás 158,800

  Vissza az oldal tetejére