A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazza a Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét. Az egyes szervezeti egységek felsorolásában szereplő Európai Integrációs és Külügyi Iroda jelenlegi elnevezése a szervezeti egység azon feladatkörét tükrözi, amelyet az iroda még Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt látott el. Mivel hazánk időközben az Európai Unió tagja lett, ezért a csatlakozás előkészítésével összefüggő integrációs feladatoknak ezen szervezeti egység nevében való szerepeltetése már nem időszerű, így elnevezése a továbbiakban Európai Uniós Ügyek Irodája lesz.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a szervezeti egység új elnevezésének az SZMSZ-ben való technikai átvezetését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére