A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2007. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hatáskörök átruházását azok operatív jellege és a Fővárosi Közgyűlés tehermentesítése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatásköre különösen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról való gondoskodás. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény meghatározza a települési önkormányzatoknak az önkormányzati törvényben definiált szakellátási kötelezettsége tartalmát. Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatók fenntartói meg tudjanak felelni az ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben megfogalmazott céloknak, általánosan garantálható és ellenőrzött szakmai színvonalon tudják intézményeiket működtetni, a szakfeladatokat ellátni, számos - fenntartói hatáskörben megkötendő - szerződésre van szükség.

A folyamatos és biztonságos betegellátás megköveteli, hogy a fenntartó az ellátórendszer szerkezetének átalakulási folyamatában rugalmasan, gyorsan és hatékonyan döntsön a feladatok ellátásáról, együttműködve a feladatot közvetlenül ellátó egészségügyi szolgáltatóval. Ezen kötelezettségek teljesítése és a követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges a Fővárosi Közgyűlés hatásköréből a fentiekre vonatkozó döntési jogköröket a Főpolgármesterre, illetve az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére