A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2007. (V. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az 1-7. §-ban felsorolt intézmények 2007. július 1-jével jogutóddal megszűnnek. A Fővárosi Közgyűlés döntött a megszüntető okiratok kiadásáról. Ezzel összefüggésben a bekövetkezett változások az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerülnek.

Részletes indokolás

Az 1-7. §-hoz

Az intézmények megszüntető okiratában foglaltaknak megfelelően törli az intézmények nevét és székhelyét.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére