A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

43/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja törvény) 69. § (1) bekezdés mb) alpontja és (12) bekezdés hatályos rendelkezése adóköteles természetbeni juttatásnak tekinti a cégtelefonok/munkahelyi telefonok magáncélú használata során a magánszemély által megszerzett bevételt.

Mivel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a képviselő - az ott meghatározott juttatásokon túl - nem részesíthető további adómentes természetbeni juttatásban, szükségessé vált a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet normaszövegének módosítása.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A képviselő részére biztosított mobiltelefonok magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a képviselő havonta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni az általa használt mobiltelefon számlaértékének az szja törvény által meghatározott %-át.

A 3. §-hoz

A jelenleg hatályos SZMSZ-ben a frakciók/bizottságok részére alapellátás keretében biztosított helyhez kötött telefonok a vonatkozó jogszabályhelyek hatályon kívül helyezésével a módosítást követően a továbbiakban az ott dolgozó köztisztviselő/ügykezelő munkavégzéséhez kapcsolódik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybelépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére