A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendeletében létrehozta az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, mely a korábban működő Egészségügyi Bizottság, illetve Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság feladatait vette át. Az SZMSZ-ben a bizottsági struktúra változása szükségessé tette, hogy a korábban az Egészségügyi, illetve a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságok illetékessége alá tartozó intézmények az SZMSZ-ben az új bizottsági struktúra szerint szerepeljenek. Jelen rendeletmódosítás az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó intézmények egy helyen történő felsorolásának érdekében szükséges, külön címben szerepeltetve az egészségügyi és külön címben szerepeltetve a szociális intézmények felsorolását. A változtatás aktuálisan tartalmazza a Fővárosi Közgyűlésnek a „szociális ágazat” átszervezése tárgyában 2007. augusztus 30-án hozott döntései szerinti állapotot 2008. január 1-jétől.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó intézmények egy helyen történő felsorolása érdekében szükséges a korábbi Egészségügyi Bizottságra vonatkozó fejezetet törölni, és helyébe az egységes intézményi felsorolást tartalmazó részt léptetni.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az 1. §-ban foglalt egységes felsorolásra tekintettel a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra vonatkozó részt tartalmazó fejezetet hatályon kívül kell helyezni.


  Vissza az oldal tetejére