A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2007. (XI. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2007. július 1-jén módosult. A módosítással átláthatóbbá váltak az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználási lehetőségeire vonatkozó szabályok, és bővült a felhasználási lehetőségek köre. A törvényi változás tette indokolttá a Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A törvényváltozásnak megfelelően kiegészítésre került a Rendelet, részletesen felsorolva az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználási lehetőségeit.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére