A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

59/2007. (XI. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről szóló 123/2006. (V. 19.) Korm. rendelet 2006. július 1-jén léptek hatályba. Mind a törvény, mind a kormányrendelet rendelkezései érintik a fővárosi fenntartású közoktatási intézményekben létrejövő iskolaszövetkezetek működését, és az ezzel kapcsolatos fenntartói jogokat, mindez indokolja a jelen módosítást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szövetkezeti törvény szerint a fenntartó joga a fővárosi fenntartású közoktatási intézményben működő iskolaszövetkezet felügyelő bizottsága egyik tagjának kijelölése, illetve egyetértési jog gyakorlása az iskolaszövetkezet szervezeti átalakulása és az iskolaszövetkezet gazdasági társasággá történő átalakulása esetén a közoktatási intézmény által bevitt, illetve átengedett vagyon tekintetében. A kormányrendelet 5. §-a szerint be kell szerezni a fenntartó egyetértését az iskolaszövetkezet alapszabálya vonatkozásában, ha az megengedi a tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az adott közoktatási intézménnyel állnak tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban.

Tekintettel arra, hogy az SZMSZ 5. számú melléklet II. fejezetének az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra vonatkozó hatáskörei között a fentiek nem kerültek meghatározásra és ezek jelentősége nem számottevő - így közgyűlési hatáskörben tartása nem indokolt, ugyanakkor a hatáskör átruházásának jogszabályi akadálya nincs - célszerű az ismertetett hatásköröket a Bizottsághoz telepíteni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére