A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

62/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. tv. (a továbbiakban: La. tv.) 5. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés rendeletet alkot a fővárosban alkalmazandó átlagértékek és értékövezetek tekintetében.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz:

Az La. tv. 5. § (3) bekezdése értelmében Budapest területén a Fővárosi Önkormányzatnak a 2008. és 2009. évre újra meg kell állapítania a lakóingatlan fajtáinak települési átlagértékeit. Az La. tv. 11. § (1) bekezdése szerint az önkormányzatnak az erről szóló rendeletet 2007. december 15-ig kell kihirdetnie. Az adózók tájékoztatásának és az adókötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében a rendelet szövege tartalmazza a szükséges információkhoz történő internetes hozzáférés lehetőségét.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére